POSTĘPOWANIE ADM.270-4/2022 „Wykonanie i montaż systemu ścianek mobilnych”

[14.06.2022] INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym (bez negocjacji) w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp,” o wartości nieprzekraczającej kwoty, o której mowa w art. 3 ustawy Pzp, na wykonanie i montaż systemu ścianek mobilnych w sali wystaw czasowych budynku Gmachu Głównego Muzeum Tatrzańskiego”

Link do ogłoszenia:

https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08da2c52-1398-1efb-f692-4f0001d9316b

[16.05.2022] INFORMACJA Z OTWACIA OFERT – POSTĘPOWANIE ADM.270-4/2022

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym (bez negocjacji) w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp,” o wartości nieprzekraczającej kwoty, o której mowa w art. 3 ustawy Pzp, na wykonanie i montaż systemu ścianek mobilnych w sali wystaw czasowych budynku Gmachu Głównego Muzeum Tatrzańskiego”

Link do ogłoszenia:

https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08da2c52-1398-1efb-f692-4f0001d9316b

[16.05.2022] INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym (bez negocjacji) w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp,” o wartości nieprzekraczającej kwoty, o której mowa w art. 3 ustawy Pzp, na wykonanie i montaż systemu ścianek mobilnych w sali wystaw czasowych budynku Gmachu Głównego Muzeum Tatrzańskiego”

Link do ogłoszenia:
https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08da2c52-1398-1efb-f692-4f0001d9316b

[02.05.2022] OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – DOSTAWY – POSTĘPOWANIE ADM.270-4/2022

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na „Wykonanie i montaż systemu ścianek mobilnych w sali wystaw czasowych budynku Gmachu Głównego Muzeum Tatrzańskiego” .

Link do ogłoszenia:
https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08da2c52-1398-1efb-f692-4f0001d9316b

[12.05.2022] MODYFIKACJA SWZ – DOSTAWY – POSTĘPOWANIE ADM.270-4/2022

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym (bez negocjacji) w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp,” o wartości nieprzekraczającej kwoty, o której mowa w art. 3 ustawy Pzp, na wykonanie i montaż systemu ścianek mobilnych w sali wystaw czasowych budynku Gmachu Głównego Muzeum Tatrzańskiego”

Link do ogłoszenia:
https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08da2c52-1398-1efb-f692-4f0001d9316b

Wpisz szukane wyrażenie