ZAPYTANIE OFERTOWE ADM.4.270-7/2021 “Usługa konserwacji i naprawy instalacji sygnalizacji pożarowej, włamania i napadu”

[15.04.2021] POSTĘPOWANIE ADM.4.270-7/2021 – USŁUGI – WYBÓR OFERTY

Dotyczy: Usługi w zakresie konserwacji i naprawy instalacji sygnalizacji pożarowej oraz konserwacji i naprawy instalacji sygnalizacji włamania i napadu w filiach Muzeum Tatrzańskiego

Postępowanie ADM.4.270-7/2021

Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem informuje, że w postępowaniu na usługę –  Usługi w zakresie konserwacji i naprawy instalacji sygnalizacji pożarowej oraz konserwacji i naprawy instalacji sygnalizacji włamania i napadu w filiach Muzeum Tatrzańskiego (znak: ADM.4.270-7/2021) wpłynęły trzy oferty. Została wybrana oferta Wykonawcy, który złożył ofertę, która wg kryterium oceny ofert – najniższej ceny powoduje, że jest najkorzystniejsza i spełnia wymogi postępowania.

[17.03.2021] Wyjaśnienia 1 – USŁUGI – Zapytanie ofertowe ADM.4.270-7/2021

 

Dotyczy:
Usługi w zakresie konserwacji i naprawy instalacji sygnalizacji pożarowej oraz konserwacji i naprawy instalacji sygnalizacji włamania i napadu w filiach Muzeum Tatrzańskiego

Postępowanie ADM.4.270-7/2021

[15.03.2021] Modyfikacja 1 – USŁUGI – Zapytanie ofertowe ADM.4.270-7/2021

Dotyczy:

Usługi w zakresie konserwacji i naprawy instalacji sygnalizacji pożarowej oraz konserwacji i naprawy instalacji sygnalizacji włamania i napadu

w filiach Muzeum Tatrzańskiego

Postępowanie ADM.4.270-7/2021

[11.03.2021] OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – USŁUGI – ZAPYTANIE OFERTOWE ADM.4.270-7/2021

Dotyczy:
Usługi w zakresie konserwacji i naprawy instalacji sygnalizacji pożarowej oraz konserwacji i naprawy instalacji sygnalizacji włamania i napadu
w filiach Muzeum Tatrzańskiego

Postępowanie ADM.4.270-7/2021

Wpisz szukane wyrażenie