Co nowego w muzeum?

Edukację mamy w Naturze!

Edukację mamy w Naturze!

Jest to cykl spotkań łączący różne środowiska wokół edukacji. Spotkania inaugurujemy 27 maja, a będą trwały aż do grudnia bieżącego roku. Naszym mottem jest myśl Herberta Georga Wellsa, o tym, że Cywilizacja to wyścig pomiędzy edukacją, a katastrofą. A także przekonanie, że dobra edukacja jest podstawą budowania dobrego społeczeństwa.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 27 maja w godz. 18:00-20:00.

Informacje praktyczne:

  • Na spotkania na platformie zoom przyjmuje zapisy koordynatorka projektu Kinga Zuber pod adresem e-mailowym: kzuber@muzeumtatrzanskie.pl, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, liczba miejsc ograniczona.
  • Dla osób zainteresowanych, które nie zdążą się zapisać, będziemy robić otwarty streaming części wykładowej na facebooku i youtubie, nie będziemy jednak streamingować panelu dyskusyjnego ze względu na poczucie komfortu uczestników. Na każde spotkanie będziemy przyjmować zgłoszenia od nowa, chyba, że ktoś na wstępnie zastrzeże sobie, uczestnictwo we wszystkich.
  • Zaproszenia do zamkniętej grupy facebookowej będziemy wysyłali automatycznie do osób, które zgłoszą chęć udziału w projekcie. Udział w grupie jest oczywiście dobrowolny, z zaproszenia można nie skorzystać.

Muzeum Tatrzańskie serdecznie zaprasza!

Wpisz szukane wyrażenie