Co nowego w muzeum?

Wyjście z Pracowni i Sztuka Partycypacyjna. Wokół Twórczości Hasiora

Wyjście z Pracowni i Sztuka Partycypacyjna. Wokół Twórczości Hasiora

Galeria Władysława Hasiora, filia Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem
zaprasza do wzięcia udziału w dniach 24-25 listopada 2022 w konferencji

Wyjście z pracowni i sztuka partycypacyjna.
Wokół twórczości Hasiora

Program Konferencji

 

Leaving the Studio and Participatory Art.

Around Władysław Hasior’s work

conference program

Galeria Władysława Hasiora, filia Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem
ul. Jagiellońska 18 B

The Władysław Hasior Gallery (branch of the Tatra Museum),
Zakopane, ul. Jagiellońska 18 b

Środa 23 listopada / Wednesday, November 23

17.30 spotkanie w Galerii Władysława Hasiora na wystawie Powidok. Józef Gałązka. Natan Kryszk / Meeting at the Władysław Hasior Gallery at the exhibition Afterimage. Józef Gałązka. Natan Kryszk

Czwartek 24 listopada / Thursday, November 24

10.00–10.15 Przywitanie gości przez Michała Murzyna, Dyrektora Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem / Welcoming address by Michał Murzyn, director of the Tatra Museum
10.15–10.35 Andrzej Szczerski (Uniwersytet Jagielloński, Muzeum Narodowe w Krakowie), Wprowadzenie/ Introduction
10.35–10.55 Bianka Rolando (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań), Kształt pamięci, czyli tatrzańskie doświadczenie przyrody w realizacji pomnika Władysława Hasiora „Prometeusz rozstrzelany”/ The shape of memory, or the experience of nature in the Tatra Mountains in the realisation of Władysław Hasior’s monument “Prometheus shot dead”.

10.55–11.15 Karolina Kolenda (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków) Figury w krajobrazie. Rydwan słoneczny Władysława Hasiora w perspektywie środowiskowej historii sztuki/ Figures in the landscape. Władysław Hasior’s sun chariot from the environmental perspective of art history

11.15–11.40 przerwa na kawę / coffee break

11.40–12.00 Anna England (niezależna badaczka / independent scholar, Poznań), Hasior kampowy/ Camp Hasior

12.00–12.20 Irma Kozina (Uniwersytet Śląski, Katowice), Hasior, Beuys i Coates. Nowosądecki guślarz na tle artystowskiego szamanizmu/), Hasior, Beuys and Coates. The Nowy Sącz shaman set against the background of artistic shamanism

12.20–12.40 Radek Przedpełski (Trinity College, Dublin), Władysław Hasior (1928–99) and Ana Mendeta (1948–85). Machinic Animism, Cosmotechnics, Affect/ Władysław Hasior (1928–99) i Ana Mendeta (1948–85). Animizm maszynowy, kosmotechnika, afekt

12.40–13.00 Dorota Jagoda Michalska (Ruskin School of Art. University of Oxford), Władysław Hasior: Dekolonializm, negritude i globalny surrealizm./ Władysław Hasior: Decolonialism, negritude and global surrealism.

13.00–13.30 dyskusja / discussion

13.30–14.30 przerwa / intermission

14.30–14.50 Zofia Dubowska (niezależna badaczka / independent scholar), Biała koszula i „dzieci Zachęty w słońcu”. Praktyki edukacyjne Zachęty w latach 1962–1975 na przykładzie Wakacji ze szkicownikiem./ White shirt and ‘Zachęta’s children in the sun’. Zachęta’s educational practices in the years 1962–1975. The case of ‘Holidays with a sketchbook’.

14.50–15.10 Joanna Kordjak (Narodowa Galeria Sztuki Zachęta, Warszawa), Przykłady alternatywnej edukacji artystycznej (dzieci i młodzież) w bloku wschodnim (po 1968): Peter Forgacs (Węgry), grupa Sigma (Rumunia) oraz Desider Toth (Czechosłowacja)/ Examples of alternative art education (children and youth) in the Eastern Bloc (after 1968): Peter Forgacs (Hungary), Sigma group (Romania) and Desider Toth (Czechoslovakia)

15.10–15.30 Klaudia Kot (Akademia Sztuk Pięknych, Kraków), Wędrówka. Ziemia. Doświadczenie i tworzenie sztuki w drodze/ Wandering. Earth. Experience and creating art on the go

14.30–15.00 dyskusja / discussion

15.00–17.30 przerwa / intermission

17.30–19.00 Artyści o artystach i sztuce / Artists on artists and art:

17.30–18.00 Jerzy Kosałka, O zaskakujących dziejach szczecińskiego pomnika Hasiora/ On the surprising history of the Hasior monument in Szczecin

18.00–18.30 Daniel Rumiancew, Pracując w niewłasnej pracowni. O kilku własnych projektach artystycznych/ Working in a studio that is not my own. About a few of my own art projects

Piątek, 25 listopada / Friday, November 25

9.00–10.45 spacer śladami sztuki w przestrzeni Zakopanego / a stroll, following the traces of art in Zakopane (zbiórka Gmach główny Muzeum Tatrzańskiego / meeting point: main building of The Tatra Museum, on Krupówki street)

11.00 – 11:20 Katarzyna Uhera (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa), Wyjście z pracowni w świat przyrody. Natura i środowisko a twórczość Władysława Hasiora/ Leaving the studio into the world of nature. Nature and the environment and the work of Władysław Hasior

11.20–11.40 Camilla Larsson (Södertörn University), Art, Participation, and Fire. Władysław Hasior’s sculpture Sun Chariot in Södertälje as intra-active/, Sztuka, uczestnictwo i ogień. Rzeźba Władysława Hasiora Słoneczny Rydwan w Södertälje jako przestrzeń interakcji.

11.40–12.00 Magdalena Figzał-Janikowska, (Uniwersytet Śląski w Katowicach), W dialogu z widzem. O partycypacyjnych projektach Władysława Hasiora/ In Dialogue with the Viewer. About Władysław Hasior’s participatory projects.

12.00–12.20 Anna Cecylia Brzóstowicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń), Partycypacyjność sztuki. Hasior w perspektywie konserwatorskiej/ Participation in art. Hasior from a conservation perspective

12.20–12.40 przerwa na kawę / coffee break

12.40–13.00 Sylwia Szymaniak (Biuro Wystaw, Warszawa), Rzeźba plenerowa na warszawskich osiedlach/ Outdoor sculpture in Warsaw’s housing estates

13.00–13.20 Anna Baranowa (niezależna badaczka / independent scholar), „Od Tatr do Bałtyku jesteśmy…”. Rytuały performatywne grupy Teatr 52 Hz/”From the Tatra Mountains to the Baltic Sea, we are…”. Performative rituals of the Teatr 52 Hz group

13.20–13.40 Kinga Nędza-Sikoniowska (Muzeum Tatrzańskie, Zakopane), Sztuka pod blokiem. Radziecki artysta wobec monopolu państwowego mecenatu artystycznego/ Art at the foot of a block of flats. The Soviet Artist and the Monopoly of State Artistic Patronage

13.40– 14.00 dyskusja

14.00–15.30 przerwa

15.30–16.00 Maja-Lena Molin (Kunsthall Södertälje), Prezentacja materiałów archiwalnych dotyczących realizacji kompozycji Słonecznego Rydwanu/ Presentation of archival materials related to the realisation of the Sun Chariot.

16.00–16.20 Magdalena Zowczak (Uniwersytet Warszawski, Warszawa), Hasiora religijne zawłaszczenia i przekroczenia/ Hasior’s religious appropriations and transgressions

16.20–16.45 dyskusja / discussion

16.45–18.00 przerwa / intermission

Artyści o artystach i sztuce / Artists on artists and art

18.00–18.30 Hubert Czerepok, Warsztaty Śnione słońce białe i czarne naraz – prezentacja efektów warsztatów artystycznych przeprowadzonych z uczniami zakopiańskiego Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. A. Kenara/ Dreaming sun white and black at once – a presentation of the results of artistic workshops conducted with students of Zakopane’s A. Kenar School of Art.

18.30–19.00 Anna Markowska (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław) i Julita Dembowska (Galeria Władysława Hasiora, Muzeum Tatrzańskie), Słowo na zakończenie/ A final word

 

Wpisz szukane wyrażenie