Zakopane, dnia 1.04.2020 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-1/2020 – Unieważnienie

Dotyczy: wykonanie dostaw i usług – dotyczących aranżacji wystaw w budynkach wpisanych do rejestru zabytków, w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą „Projekt aranżacji ekspozycji stałej w willi Koliba” oraz „Projekt przemiany ekspozycji stałej w budynku – Muzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracje – im. M. i B. Dembowskich – Roje”

w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20200401_ADM.270-1_2020_Unieważnienie.pdf


Zakopane, dnia 26.03.2020 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-1/2020 – WYBÓR OFERTY

Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie dostaw i usług – dotyczących aranżacji wystaw w budynku wpisanym do rejestru zabytków, w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą:
„Projekt aranżacji ekspozycji stałej w willi Koliba” oraz „Projekt przemiany ekspozycji stałej w budynku – Muzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracje – im. M. i B. Dembowskich – Roje”

w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20200326_ADM.270-1_2020_wybor_oferty.pdf


Zakopane, dnia 20.03.2020 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-2/2020 WYJAŚNIENIA DO SIWZ 1

Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:
wykonanie dostaw i usług – dotyczących aranżacji wystaw w budynkach wpisanych do rejestru zabytków, w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą:
”Projekt przemiany ekspozycji stałej w budynku – Zagroda Korkoszów w Czarnej Górze” oraz „Projekt przemiany ekspozycji stałej w budynku – Zagroda Sołtysów w Jurgowie”
w ramach projektu pod nazwą
„Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20200320_Aranżacje_ADM_270-2_2020_Wyjaśnienia_Siwz_1.pdf


Zakopane, dnia 16.03.2020 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – USŁUGI – ADM.270-2/2020

Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:
wykonanie dostaw i usług – dotyczących aranżacji wystaw w budynkach wpisanych do rejestru zabytków, w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą:
”Projekt przemiany ekspozycji stałej w budynku – Zagroda Korkoszów w Czarnej Górze” oraz „Projekt przemiany ekspozycji stałej w budynku – Zagroda Sołtysów w Jurgowie”
w ramach projektu pod nazwą:
„Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20200310_SIWZ_Aranżacje_ADM_270-2_2020.pdf

MT_20200310_SIWZ_Aranżacje_ADM_270-2_2020.docx

MT_20200310_ZAL_4_DO_SIWZ_OPZ_Aranzacje_ADM.270-2_2020.pdf

MT_20200310_ZAL_4_DO_SIWZ_OPZ_Aranzacje_ADM.270-2_2020.docx

MT_20200310_ZAL_3_DO_SIWZ_FORMULARZ_CENOWY_Aranzacje_ADM.270-2_2020.docx

MT_20200310_ZAL_2_DO_SIWZ_JEDZ_Aranzacje_ADM.270-2_2020.pdf

MT_20200310_ZAL_2_DO_SIWZ_JEDZ_Aranzacje_ADM.270-2_2020.docx

KluczPub_Oferta_PostepowanieID_4a25c3ed-25ca-45d9-b519-5ff9d867b44f.zip

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:123656-2020:TEXT:PL:HTML


Zakopane, dnia 12.03.2020 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-12/2019 – WYBÓR OFERTY

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą:
„Przebudowa, remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczną budynku Muzeum Kornela Makuszyńskiego willa „Opolanka” – filii Muzeum Tatrzańskiego”
w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala” w ramach poddziałania 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty większej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20200312_ADM.270-12_2019_wybór_oferty


Zakopane, dnia 02.03.2020 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-1/2020 – INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: wykonanie dostaw i usług – dotyczących aranżacji wystaw w budynku wpisanym do rejestru zabytków, w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Projekt aranżacji ekspozycji stałej w willi Koliba” oraz „Projekt przemiany ekspozycji stałej w budynku – Muzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracje – im. M. i B. Dembowskich – Roje” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20200302_INFORMACJA_Z_OTWARCIA_OFERT_ADM_270_1_2020.pdf


Zakopane, dnia 28.02.2020 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-1/2020 WYJAŚNIENIA DO SIWZ 2

Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: wykonanie dostaw i usług – dotyczących aranżacji wystaw w budynkach wpisanych do rejestru zabytków, w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Projekt aranżacji ekspozycji stałej w willi Koliba” oraz „Projekt przemiany ekspozycji stałej w budynku – Muzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracje – im. M. i B. Dembowskich – Roje” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20200228_SIWZ_Aranzacje_ADM_270-1_2020_modyfikacja_SIWZ_2.pdf

MT_20200228_SIWZ_Aranzacje_ADM_270-1_2020_wyjasnienia_SIWZ_2.pdf


Zakopane, dnia 27.02.2020 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-1/2020 WYJAŚNIENIA DO SIWZ 1

Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: wykonanie dostaw i usług – dotyczących aranżacji wystaw w budynkach wpisanych do rejestru zabytków, w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Projekt aranżacji ekspozycji stałej w willi Koliba” oraz „Projekt przemiany ekspozycji stałej w budynku – Muzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracje – im. M. i B. Dembowskich – Roje” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20200227_SIWZ_Aranzacje_ADM_270-1_2020_modyfikacja_SIWZ_1.pdf

MT_20200227_SIWZ_Aranzacje_ADM_270-1_2020_wyjasnienia_SIWZ_1.pdf


Zakopane, dnia 19.02.2020 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – USŁUGI – ADM.270-1/2020

Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: wykonanie dostaw i usług – dotyczących aranżacji wystaw w budynkach wpisanych do rejestru zabytków, w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Projekt aranżacji ekspozycji stałej w willi Koliba” oraz „Projekt przemiany ekspozycji stałej w budynku – Muzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracje – im. M. i B. Dembowskich – Roje” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20200219_SIWZ_Aranzacje_ADM_270-1_2020.docx

MT_20200219_SIWZ_Aranzacje_ADM_270-1_2020.pdf

MT_20200219_ZAL_2_DO_SIWZ_JEDZ_Aranzacje_ADM_270-1_2020.docx

MT_20200219_ZAL_2_DO_SIWZ_JEDZ_Aranzacje_ADM_270-1_2020.pdf

MT_20200219_ZAL_3_DO_SIWZ_FORMULARZ_CENOWY_Aranzacje_ADM_270-1_2020.docx

MT_20200219_ZAL_4_DO_SIWZ_OPZ_Aranzacje_ADM_270-1_2020.docx

MT_20200219_ZAL_4_DO_SIWZ_OPZ_Aranzacje_ADM_270-1_2020.pdf

KluczPub_Oferta_PostepowanieID_8276bd3e-4ddc-48f8-97ec-606fda6dc937.zip

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:83002-2020:TEXT:PL:HTML&tabId=1


Zakopane, dnia 12.02.2020 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-11/2019 – Unieważnienie

Dotyczy: wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Projekt aranżacji ekspozycji stałej w willi Koliba” oraz „Projekt przemiany ekspozycji stałej w budynku – Muzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracje – im. M. i B. Dembowskich – Roje” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20200212_ADM_270-11_2019_Uniewaznienie.pdf


Zakopane, dnia 31.01.2020 r.

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA 2020 ROK

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20200131_Plan_zamowien_publicznych_2020.pdf


Zakopane, dnia 31.01.2020 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-12/2019 – Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Przebudowa, remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczną budynku Muzeum Kornela Makuszyńskiego willa „Opolanka” – filii Muzeum Tatrzańskiego” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala” w ramach poddziałania 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty większej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20200131_ADM_270-12_2019_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf


Zakopane, dnia 21.01.2020 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-12/2019 WYJAŚNIENIA DO SIWZ 4

Dotyczy: wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Przebudowa, remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczką budynku Muzeum Kornela Makuszyńskiego willa „Opolanka” – filii Muzeum Tatrzańskiego” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala” w ramach poddziałania 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty większej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20200121_ADM_270-12_2019_Modyfikacja_SIWZ_3.pdf

MT_20200121_ADM_270-12_2019_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf

MT_20200121_ADM_270-12_2019_Wyjasniania_do_SIWZ_4.pdf


Zakopane, dnia 21.01.2020 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-12/2019 WYJAŚNIENIA DO SIWZ 3

Dotyczy: wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Przebudowa, remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczną budynku Muzeum Kornela Makuszyńskiego willa „Opolanka” – filii Muzeum Tatrzańskiego” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala” w ramach poddziałania 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty większej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20200121_ADM_270-12_2019_wyjasnienia_SIWZ_3.pdf

MT_20200121_ADM_270-12_2019_zalaczniki_wyjasnienia_SIWZ_3.zip


Zakopane, dnia 17.01.2020 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-11/2019 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: wykonanie dostaw i usług – dotyczących aranżacji wystaw w budynkach wpisanych do rejestru zabytków, w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Projekt aranżacji ekspozycji stałej w willi Koliba” oraz „Projekt przemiany ekspozycji stałej w budynku – Muzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracje – im. M. i B. Dembowskich – Roje” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20200117_ADM_270-11_2019_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf


Zakopane, dnia 15.01.2020 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-12/2019 WYJAŚNIENIA DO SIWZ 2

Dotyczy: wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Przebudowa, remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczką budynku Muzeum Kornela Makuszyńskiego willa „Opolanka” – filii Muzeum Tatrzańskiego” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala” w ramach poddziałania 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty większej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20200115_ADM_270-12_2019_Modyfikacja_SIWZ_2.pdf

MT_20200115_ADM_270-12_2019_Wyjasnienia_do_SIWZ_2.pdf

MT_20200115_ADM_270-12_2019_zalacznik_nr_1.zip

MT_20200115_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf


Zakopane, dnia 14.01.2020 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-11/2019 – Wyjaśnienia SIWZ 2

Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: wykonanie dostaw i usług – dotyczących aranżacji wystaw w budynkach wpisanych do rejestru zabytków, w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Projekt aranżacji ekspozycji stałej w willi Koliba” oraz „Projekt przemiany ekspozycji stałej w budynku – Muzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracje – im. M. i B. Dembowskich – Roje” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20200114_ADM_270-11_2019_Wyjasnienia_SIWZ_2.pdf

KluczPub_Oferta_PostepowanieID_00d070db-4bd8-402a-a93e-b1423828cfd5_3.zip


Zakopane, dnia 07.01.2020 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-11/2019 – MODYFIKACJA SIWZ 2

Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: wykonanie dostaw i usług – dotyczących aranżacji wystaw w budynkach wpisanych do rejestru zabytków, w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Projekt aranżacji ekspozycji stałej w willi Koliba” oraz „Projekt przemiany ekspozycji stałej w budynku – Muzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracje – im. M. i B. Dembowskich – Roje” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20200107_ADM_270-11_2019_Modyfikacja_SIWZ_2.pdf

KluczPub_Oferta_PostepowanieID_00d070db-4bd8-402a-a93e-b1423828cfd5_2.zipKLUCZ NIEAKTUALNY

KluczPub_Oferta_PostepowanieID_00d070db-4bd8-402a-a93e-b1423828cfd5_3.zip


Zakopane, dnia 07.01.2020 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-12/2019 WYJAŚNIENIA DO SIWZ 1

Dotyczy: wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Przebudowa, remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczką budynku Muzeum Kornela Makuszyńskiego willa „Opolanka” – filii Muzeum Tatrzańskiego” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala” w ramach poddziałania 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty większej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20200107_ADM_270-12_2019_wyjasnienia_SIWZ_1.pdf


Zakopane, dnia 23.12.2019 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-12/2019 – MODYFIKACJA SIWZ 1

Dotyczy: wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Przebudowa, remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczką budynku Muzeum Kornela Makuszyńskiego willa „Opolanka” – filii Muzeum Tatrzańskiego” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala” w ramach poddziałania 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty większej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20191223_ADM_270-12_2019_modyfikacja_SIWZ.pdf

MT_20191223_ADM_270-12_2019_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf


Zakopane, dnia 20.12.2019 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-11/2019 – MODYFIKACJA SIWZ 1

Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: wykonanie dostaw i usług – dotyczących aranżacji wystaw w budynkach wpisanych do rejestru zabytków, w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Projekt aranżacji ekspozycji stałej w willi Koliba” oraz „Projekt przemiany ekspozycji stałej w budynku – Muzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracje – im. M. i B. Dembowskich – Roje” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20191220_ADM_270-11_2019_Modyfikacja_SIWZ_1.pdf

MT_20191220_ADM_270-11_2019_Wyjasnienia_SIWZ_1.pdf

KluczPub_Oferta_PostepowanieID_b5dfaade-e893-4e33-be73-1007275c6742_.zipKLUCZ NIEAKTUALNY

KluczPub_Oferta_PostepowanieID_00d070db-4bd8-402a-a93e-b1423828cfd5_3.zip


Zakopane, dnia 13.12.2019 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBOTY BUDOWLANE – ADM.270-12/2019

Dotyczy: wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Przebudowa, remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczką budynku Muzeum Kornela Makuszyńskiego willa „Opolanka” – filii Muzeum Tatrzańskiego” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala” w ramach poddziałania 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty większej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20191213_ADM_270-12_2019_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

MT_20191213_ADM_270-12_2019_OPZ_OPO.pdf

MT_20191213_ADM_270-12_2019_SIWZ.docx

MT_20191213_ADM_270-12_2019_SIWZ.pdf


Zakopane, dnia 20.11.2019 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – USŁUGI – ADM.270-11/2019

Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: wykonanie dostaw i usług – dotyczących aranżacji wystaw w budynkach wpisanych do rejestru zabytków, w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Projekt aranżacji ekspozycji stałej w willi Koliba” oraz „Projekt przemiany ekspozycji stałej w budynku – Muzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracje – im. M. i B. Dembowskich – Roje” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20191120_ADM_270-11_2019_SIWZ.pdf

MT_20191120_SIWZ_Aranzacje_ADM_270-11_2019.docx

ZAL_2_DO_SIWZ_JEDZ_Aranzacje_ADM_270-11_2019.docx

ZAL_2_DO_SIWZ_JEDZ_Aranzacje_ADM_270-11_2019.pdf

ZAL_3_DO_SIWZ_FORMULARZ_CENOWY_Aranzacje_ADM_270-11_2019.docx

ZAL_4_DO_SIWZ_OPZ_Aranzacje_ADM_270-11_2019.docx

ZAL_4_DO_SIWZ_OPZ_Aranzacje_ADM_270-11_2019.pdf

KluczPub_Oferta_PostepowanieID_b5dfaade-e893-4e33-be73-1007275c6742.zipKLUCZ NIEAKTUALNY

KluczPub_Oferta_PostepowanieID_b5dfaade-e893-4e33-be73-1007275c6742_.zipKLUCZ NIEAKTUALNY

KluczPub_Oferta_PostepowanieID_00d070db-4bd8-402a-a93e-b1423828cfd5_3.zip

https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:557428-2019:TEXT:PL:HTML


Zakopane, dnia 15.11.2019 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-10/2019 UNIEWAŻNIENIE

Dotyczy: wykonanie dostaw i usług – dotyczących aranżacji wystaw w budynkach wpisanych do rejestru zabytków, w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Projekt aranżacji ekspozycji stałej w willi Koliba” oraz „Projekt przemiany ekspozycji stałej w budynku – Muzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracje – im. M. i B. Dembowskich – Roje” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20191115_ADM_270-10_2019_Uniewaznienie.pdf


Zakopane, dnia 14.11.2019 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-10/2019 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: wykonanie dostaw i usług – dotyczących aranżacji wystaw w budynkach wpisanych do rejestru zabytków, w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Projekt aranżacji ekspozycji stałej w willi Koliba” oraz „Projekt przemiany ekspozycji stałej w budynku – Muzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracje – im. M. i B. Dembowskich – Roje” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20191114_ADM_270-10_2019_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf


Zakopane, dnia 05.11.2019 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-10/2019 MODYFIKACJA SIWZ 3

Dotyczy: wykonanie dostaw i usług – dotyczących aranżacji wystaw w budynkach wpisanych do rejestru zabytków, w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Projekt aranżacji ekspozycji stałej w willi Koliba” oraz „Projekt przemiany ekspozycji stałej w budynku – Muzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracje – im. M. i B. Dembowskich – Roje” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20191105_ADM_270-10_2019_Modyfikacja_SIWZ_3.pdf

MT_20191105_ADM_270-10_2019_Wyjasnienia_do_SIWZ_3.pdf

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:528480-2019:TEXT:PL:HTML


Zakopane, dnia 31.10.2019 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-10/2019 MODYFIKACJA SIWZ 2

Dotyczy: wykonanie dostaw i usług – dotyczących aranżacji wystaw w budynkach wpisanych do rejestru zabytków, w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Projekt aranżacji ekspozycji stałej w willi Koliba” oraz „Projekt przemiany ekspozycji stałej w budynku – Muzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracje – im. M. i B. Dembowskich – Roje” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20191031_ADM_270-10_2019_Modyfikacja_SIWZ_2.pdf

KluczPub_Oferta_PostepowanieID_a10131b1-bb4f-44d8-aa1e-24bdf8226826.zip

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:523945-2019:TEXT:PL:HTML


Zakopane, dnia 29.10.2019 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-10/2019 WYJAŚNIENIA DO SIWZ 4

Dotyczy: wykonanie dostaw i usług – dotyczących aranżacji wystaw w budynkach wpisanych do rejestru zabytków, w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Projekt aranżacji ekspozycji stałej w willi Koliba” oraz „Projekt przemiany ekspozycji stałej w budynku – Muzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracje – im. M. i B. Dembowskich – Roje” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

WYJAŚNIENIA DO SIWZ 4

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20191029_ADM_270-10_2019_Wyjasnienia_do_SIWZ_4.pdf


Zakopane, dnia 25.10.2019 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-8/2019 – WYBÓR OFERTY

Dotyczy: wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Przebudowa konserwatorska i remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczną budynku Galeria Sztuki XX wieku willa „Oksza” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20191025_ADM_270-8_2019_wybor_oferty.pdf


Zakopane, dnia 24.10.2019 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-7/2019 – WYBÓR OFERTY

Dotyczy: wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Przebudowa i remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczną Galerii Władysława Hasiora” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20191024_ADM_270_7-2019_Wybor_oferty.pdf


Zakopane, dnia 15.10.2019 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-10/2019 WYJAŚNIENIA DO SIWZ 3

Dotyczy: wykonanie dostaw i usług – dotyczących aranżacji wystaw w budynkach wpisanych do rejestru zabytków, w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Projekt aranżacji ekspozycji stałej w willi Koliba” oraz „Projekt przemiany ekspozycji stałej w budynku – Muzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracje – im. M. i B. Dembowskich – Roje” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

WYJAŚNIENIA DO SIWZ 3

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20191015_ADM_270-10_2019_Wyjasnienia_do_SIWZ3.pdf


Zakopane, dnia 11.10.2019 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-9/2019 – WYBÓR OFERTY

Dotyczy: Wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Przebudowa konserwatorska i remont konserwatorski budynku gmachu głównego Muzeum Tatrzańskiego” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala” w ramach poddziałania 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty większej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014.

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20191011_ADM_270-9_2019_Wybor_oferty.pdf


Zakopane, dnia 02.10.2019 r.

ADM.270-10/2019

Do wszystkich wykonawców
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: wykonania dostaw i usług – dotyczących aranżacji wystaw w budynku wpisanym do rejestru zabytków, w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Projekt aranżacji ekspozycji stałej w willi Koliba Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem” oraz „Projekt przemiany ekspozycji stałej w budynku – Muzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracje – im. M. i B. Dembowskich – Roje – filia Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

WYJAŚNIENIA DO SIWZ 2

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20191002_ADM_270-10_2019_SIWZ_Aranzacje_wyjasnienia_do_SIWZ_2.pdf


Zakopane, dnia 02.10.2019 r.

ADM.270-10/2019

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ nr 1

DoL postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dostaw i usług – dotyczących aranżacji wystaw w budynkach wpisanych do rejestru zabytków, w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Projekt aranżacji ekspozycji stałej w willi Koliba” oraz „Projekt przemiany ekspozycji stałej w budynku – Muzeum Stylu Zakopiańskiego -Inspiracje – im. M. i B. Dembowskich – Roje” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20191002_ADM_270-10_2019_SIWZ_Aranzacje_modyfikacja.pdf


Zakopane, dnia 02.10.2019 r.

ADM.270-10/2019

Do wszystkich wykonawców
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: wykonania dostaw i usług – dotyczących aranżacji wystaw w budynku wpisanym do rejestru zabytków, w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Projekt aranżacji ekspozycji stałej w willi Koliba Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem” oraz „Projekt przemiany ekspozycji stałej w budynku – Muzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracje – im. M. i B. Dembowskich – Roje – filia Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20191002_ADM_270-10_2019_SIWZ_Aranżacje_wyjasnienia_do_SIWZ_1.pdf


Zakopane, dnia 27.09.2019 r.

PUBLIKACJA ADM.270-10/2019

Dyrektor Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego

w Zakopanem, ul. Krupówki 10, 34-500 Zakopane

zaprasza do złożenia oferty

w

postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

wykonanie dostaw i usług – dotyczących aranżacji wystaw w budynkach wpisanych do rejestru zabytków, w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą:

„Projekt aranżacji ekspozycji stałej w willi Koliba” oraz „Projekt przemiany ekspozycji stałej w budynku – Muzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracje – im. M. i B. Dembowskich – Roje”

w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

(ADM.270-10/2019)

PLIKI DO POBRANIA:

SIWZ_Aranżacje_ADM_270-10_2019.docx

SIWZ_Aranżacje_ADM_270-10_2019.pdf

ZAL_2_DO_SIWZ_JEDZ_Aranzacje_ADM_270-10_2019.docx

ZAL_2_DO_SIWZ_JEDZ_Aranzacje_ADM_270-10_2019.pdf

ZAL_3_DO_SIWZ_FORMULARZ_CENOWY_Aranzacje_ADM_270-10_2019.docx

ZAL_3_DO_SIWZ_FORMULARZ_CENOWY_Aranzacje_ADM_270-10_2019.pdf

ZAL_4_DO_SIWZ_OPZ_Aranzacje_ADM_270-10_2019.docx

ZAL_4_DO_SIWZ_OPZ_Aranzacje_ADM_270-10_2019.pdf

ZAL_9_DO_SIWZ_ADM_270-10_2019_Klucz_Publiczny_Oferta_PostepowanieID_a10131b1-bb4f-44d8-aa1e-24bdf8226826.zipKLUCZ NIEAKTUALNY

KluczPub_Oferta_PostepowanieID_a10131b1-bb4f-44d8-aa1e-24bdf8226826.zip – KLUCZ AKTUALNY

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:454978-2019:TEXT:PL:HTML

 

Zakopane, dnia 19.09.2019 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-9/2019 – INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: Wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Przebudowa konserwatorska i remont konserwatorski budynku gmachu głównego Muzeum Tatrzańskiego” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala” w ramach poddziałania 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty większej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014.

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20190919_ADM_270-9_2019_informacja_z_otwarcia_ofert.pdf


Zakopane, dnia 18.09.2019 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-9/2019 – WYJAŚNIENIA SIWZ 2

Dotyczy: Wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Przebudowa konserwatorska i remont konserwatorski budynku gmachu głównego Muzeum Tatrzańskiego” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala” w ramach poddziałania 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty większej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014.

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20190918_ADM_270-9_2019_wyjasnienia_SIWZ_2.pdf


Zakopane, dnia 11.09.2019 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-9/2019 – WYJAŚNIENIA SIWZ 1

Dotyczy: Wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Przebudowa konserwatorska i remont konserwatorski budynku gmachu głównego Muzeum Tatrzańskiego” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala” w ramach poddziałania 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty większej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014.

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20190911_ADM_270-9_2019_wyjasnienia_SIWZ_1.pdf


Zakopane, dnia 06.09.2019 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-6/2019 – WYBÓR OFERTY

Dotyczy: wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Projekt remontu budynku dworu, kuchni dworskiej i stróżówki wraz z infrastruktura techniczną, należących do zespołu dworsko-folwarcznego w Łopusznej oraz remontu pozostałych obiektów na terenie zespołu w zakresie remontu więźb, pokryć dachowych, instalacji odgromowych i projektu instalacji niskoprądowych” w ramach projektu pod nazwą „Rewitalizacja zespołu dworskiego w Łopusznej (XVIII – XIX w.) – prace konserwatorskie i roboty budowlane”, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ochrona zabytków.

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20190906_ADM_270-6_2019_Wybor_ofert.pdf


Zakopane, dnia 04.09.2019 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBOTY BUDOWLANE – ADM.270-9/2019

Dotyczy: Wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Przebudowa konserwatorska i remont konserwatorski budynku gmachu głównego Muzeum Tatrzańskiego” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala” w ramach poddziałania 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty większej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014.

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20190904_ADM_270-9_2019_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

MT_20190904_ADM_270-9_2019_OPZ_GG.pdf

MT_20190904_ADM_270-9_2019_SIWZ_GG.docx

MT_20190904_ADM_270-9_2019_SIWZ_GG.pdf

MT_20190904_ADM_270-9_2019_zalacznik_nr_4_4.zip


Zakopane, dnia 29.08.2019 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-4/2019 – UNIEWAŻNIENIE

dotyczy: Wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Przebudowa konserwatorska i remont konserwatorski budynku gmachu głównego Muzeum Tatrzańskiego” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala” w ramach poddziałania 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty większej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014.

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20190829_ADM_270-4_2019_uniewaznienie_postepowania.pdf


Zakopane, dnia 29.08.2019 r.

Postępowanie ADM.270-8/2019

Dotyczy: wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Przebudowa konserwatorska i remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczną budynku Galeria Sztuki XX wieku willa „Oksza” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20190829_ADM_270_8_2019_informacja_z_otwaracia_ofert.pdf


Zakopane, dnia 26.08.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert ADM.270-7/2019

dotyczy: wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Przebudowa i remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczną Galerii Władysława Hasiora” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20190826_ADM_270-7_2019_INFORMACJA_Z_OTWARCIA_OFERT.pdf


Zakopane, dnia 23.08.2019 r.

POSTĘPOWANIE ADM-270-7/2019 – WYJAŚNIENIA DO SIWZ 1

dotyczy: wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Przebudowa i remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczną Galerii Władysława Hasiora” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20190823_ADM_270-7_2019_wyjasnienia_do_SIWZ_1.pdf


Zakopane, dnia 14.08.2019 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBOTY BUDOWLANE – ADM.270-8/2019

Dotyczy: wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Przebudowa konserwatorska i remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczną budynku Galeria Sztuki XX wieku willa „Oksza” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20190814_ADM_270-8_2019_Ogloszenie_o_zamowieniu_OKS.pdf

MT_20190814_ADM_270-8_2019_OPZ_OKS.pdf

MT_20190814_ADM_270-8_2019_SIWZ_OKS.docx

MT_20190814_ADM_270-8_2019_SIWZ_OKS.pdf


Zakopane, dnia 14.08.2019 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-7/2019 – ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dotyczy: wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Przebudowa i remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczną Galerii Władysława Hasiora” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20190814_ADM_270-7_2019_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf

MT_20190814_ADM_270-7_2019_Zmiana_terminu_skladania_ofert.pdf


Zakopane, dnia 12.08.2019 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-6/2019 – INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Projekt remontu budynku dworu, kuchni dworskiej i stróżówki wraz z infrastruktura techniczną, należących do zespołu dworsko-folwarcznego w Łopusznej oraz remontu pozostałych obiektów na terenie zespołu w zakresie remontu więźb, pokryć dachowych, instalacji odgromowych i projektu instalacji niskoprądowych” w ramach projektu pod nazwą „Rewitalizacja zespołu dworskiego w Łopusznej (XVIII – XIX w.) – prace konserwatorskie i roboty budowlane”, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ochrona zabytków.

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20190812_ADM_270-6_2019_INFORMACJA_Z_OTWARCIA_OFERT.pdf


Zakopane, dnia 07.08.2019 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-5/2019 – UNIEWAŻNIENIE

Dotyczy: wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Przebudowa konserwatorska i remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczną budynku Galeria Sztuki XX wieku willa „Oksza” w ramach projektu pod nazwą: „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20190807_ADM_270-5_2019_Uniewaznienie.pdf


Zakopane, dnia 06.08.2019 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-4/2019 – INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: Wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Przebudowa konserwatorska i remont konserwatorski budynku gmachu głównego Muzeum Tatrzańskiego” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala” w ramach poddziałania 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty większej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014.

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20190806_ADM_270-4_2019_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – ARCHIWUM