Zakopane, dnia 3.11.2020 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-6/2020 – WYBÓR OFERTY

Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: wykonanie dostaw i usług – dotyczących aranżacji wystaw w budynkach wpisanych do rejestru zabytków, w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą:

„Projekt przemiany ekspozycji stałej oraz projekt aranżacji sal wystaw czasowych w budynku – Galeria Władysława Hasiora” oraz „Projekt przemiany ekspozycji stałej oraz projekt aranżacji sal wystaw czasowych w budynku – willi Oksza”

w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury – VIII oś priorytetowa Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

PLIKI DO POBRANIA:

20201103_ADM.270_6_2020_Wybór oferty AW HAS OKS.pdf


Zakopane, dnia 20.10.2020 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-6/2020 – INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: wykonanie dostaw i usług – dotyczących aranżacji wystaw w budynkach wpisanych do rejestru zabytków, w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą:

„Projekt przemiany ekspozycji stałej oraz projekt aranżacji sal wystaw czasowych w budynku – Galeria Władysława Hasiora” oraz „Projekt przemiany ekspozycji stałej oraz projekt aranżacji sal wystaw czasowych w budynku – willi Oksza”

w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury – VIII oś priorytetowa Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

PLIKI DO POBRANIA:

20201020_ADM.270_6_2020_Informacja z otwarcia ofert AW HAS OKS.pdf


Zakopane, dnia 16.10.2020 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-6/2020 – WYJAŚNIENIA DO SIWZ 4 MODYFIKACJA DO SIWZ 2

Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: wykonanie dostaw i usług – dotyczących aranżacji wystaw w budynkach wpisanych do rejestru zabytków, w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą:

„Projekt przemiany ekspozycji stałej oraz projekt aranżacji sal wystaw czasowych w budynku – Galeria Władysława Hasiora” oraz „Projekt przemiany ekspozycji stałej oraz projekt aranżacji sal wystaw czasowych w budynku – willi Oksza”

w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury – VIII oś priorytetowa Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

PLIKI DO POBRANIA:

20201016_ADM_270-6_2020_SIWZ Aranżacja HAS OKS załącznik do modyfikacji 2.pdf

20201016_ADM_270-6-2020_AW HAS OKS_Wyjaśnienia_do_SIWZ_4.pdf

20201016_ADM_270-6-2020_AW HAS OKS_Modyfikacja_do_SIWZ_2.pdf

20201016_BZP 540203478_N_2020.pdf

20201016_ADM_270-6-2020_AW HAS OKS_Wyjaśnienia_do_SIWZ_4_Załącznik 1.rar


Zakopane, dnia 14.10.2020 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-6/2020 – WYJAŚNIENIA DO SIWZ 3 MODYFIKACJA DO SIWZ 1

Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: wykonanie dostaw i usług – dotyczących aranżacji wystaw w budynkach wpisanych do rejestru zabytków, w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą:

„Projekt przemiany ekspozycji stałej oraz projekt aranżacji sal wystaw czasowych w budynku – Galeria Władysława Hasiora” oraz „Projekt przemiany ekspozycji stałej oraz projekt aranżacji sal wystaw czasowych w budynku – willi Oksza”

w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury – VIII oś priorytetowa Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

PLIKI DO POBRANIA:

20201014_ADM_270-6-2020_AW HAS OKS_Modyfikacja_do_SIWZ_1.pdf

20201014_ADM_270-6-2020_AW HAS OKS_Wyjaśnienia_do_SIWZ_3.pdf

20201014_BZP 540201538_N_2020.pdf


Zakopane, dnia 14.10.2020 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-6/2020 – WYJAŚNIENIA DO SIWZ 2

Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: wykonanie dostaw i usług – dotyczących aranżacji wystaw w budynkach wpisanych do rejestru zabytków, w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą:

„Projekt przemiany ekspozycji stałej oraz projekt aranżacji sal wystaw czasowych w budynku – Galeria Władysława Hasiora” oraz „Projekt przemiany ekspozycji stałej oraz projekt aranżacji sal wystaw czasowych w budynku – willi Oksza”

w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury – VIII oś priorytetowa Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

PLIKI DO POBRANIA:

20201014_ADM_270-6-2020_AW_HAS_OKS_Wyjaśnienia_do_SIWZ_2.pdf

20201014_ADM_270-6-2020_AW_HAS_OKS_Wyjasnienia_do_SIWZ_2_Zalaczniki.rar


Zakopane, dnia 13.10.2020 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-6/2020 – WYJAŚNIENIA DO SIWZ 1

Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: wykonanie dostaw i usług – dotyczących aranżacji wystaw w budynkach wpisanych do rejestru zabytków, w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą:

„Projekt przemiany ekspozycji stałej oraz projekt aranżacji sal wystaw czasowych w budynku – Galeria Władysława Hasiora” oraz „Projekt przemiany ekspozycji stałej oraz projekt aranżacji sal wystaw czasowych w budynku – willi Oksza”

w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury – VIII oś priorytetowa Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

PLIKI DO POBRANIA:

20201013_ADM_270-6-2020_AW HAS OKS_Wyjaśnienia_do_SIWZ_1.pdf

20201013_ADM_270-6-2020_AW HAS OKS_Wyjaśnienia_do_SIWZ_1_Załącznik 1.rar


Zakopane, dnia 8.10.2020 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – USŁUGI – ADM.270-6/2020

Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: wykonanie dostaw i usług – dotyczących aranżacji wystaw w budynkach wpisanych do rejestru zabytków, w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą:

„Projekt przemiany ekspozycji stałej oraz projekt aranżacji sal wystaw czasowych w budynku – Galeria Władysława Hasiora” oraz „Projekt przemiany ekspozycji stałej oraz projekt aranżacji sal wystaw czasowych w budynku – willi Oksza”

w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury – VIII oś priorytetowa Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

PLIKI DO POBRANIA:

20201008_BZP ogloszenie 584339_N_2020_AW HAS OKS.pdf

20201008_ADM_270-6_2020_SIWZ Aranżacja HAS OKS.pdf

20201008_ADM_270-6_2020_SIWZ Aranżacja HAS OKS.docx

20201008_ADM_270-6_2020_SIWZ Aranżacja HAS OKS zalącznik nr 4 Formularz cenowy.xlsx

20201008_ADM_270-6_2020_SIWZ Aranżacja HAS OKS zalącznik nr 5 OPZ.pdf


Zakopane, dnia 8.10.2020 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-5/2020 – WYBÓR OFERTY

Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: usługę dostawy i montażu regałów na potrzeby magazynowania eksponatów muzealnych w Galerii Sztuki Kobierców Wschodnich im. W., J. Kulczyckich w budynku znajdującym się przy ul. Droga na Koziniec 8, 34-500 Zakopane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zakup wyposażenia na potrzeby działalności statutowej Muzeum Tatrzańskiego” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Infrastruktura Kultury 2020

PLIKI DO POBRANIA:

20201008_ADM.270_5_2020_Wybór oferty Regały KOZ.pdf


Zakopane, dnia 29.09.2020 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-5/2020 – INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: usługę dostawy i montażu regałów na potrzeby magazynowania eksponatów muzealnych w Galerii Sztuki Kobierców Wschodnich im. W., J. Kulczyckich w budynku znajdującym się przy ul. Droga na Koziniec 8, 34-500 Zakopane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zakup wyposażenia na potrzeby działalności statutowej Muzeum Tatrzańskiego” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Infrastruktura Kultury 2020

PLIKI DO POBRANIA:

20200929_ADM.270_5_2020_Informacja z otwarcia ofert Regały KOZ.pdf


Zakopane, dnia 28.09.2020 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-5/2020 – MODYFIKACJA DO SIWZ 4 WYJAŚNIENIA DO SIWZ 3

Dotyczy:postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: usługę dostawy i montażu regałów na potrzeby magazynowania eksponatów muzealnych w Galerii Sztuki Kobierców Wschodnich im. W., J. Kulczyckich w budynku znajdującym się przy ul. Droga na Koziniec 8, 34-500 Zakopane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zakup wyposażenia na potrzeby działalności statutowej Muzeum Tatrzańskiego” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Infrastruktura Kultury 2020

PLIKI DO POBRANIA:

20200928_540186599_N_2020_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

20200928_ADM_270-5-2020_Regały KOZ_Wyjaśnienia_do_SIWZ_3.pdf

20200928_ADM.270-5_2020_Regały KOZ Modyfikacja_do_SIWZ_4.pdf


Zakopane, dnia 25.09.2020 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-5/2020 – MODYFIKACJA DO SIWZ 3 WYJAŚNIENIA DO SIWZ 2

Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: usługę dostawy i montażu regałów na potrzeby magazynowania eksponatów muzealnych w Galerii Sztuki Kobierców Wschodnich im. W., J. Kulczyckich w budynku znajdującym się przy ul. Droga na Koziniec 8, 34-500 Zakopane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zakup wyposażenia na potrzeby działalności statutowej Muzeum Tatrzańskiego” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Infrastruktura Kultury 2020

PLIKI DO POBRANIA:

20200925_540185780_N_2020_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

20200925_ADM_270-5-2020_Regały KOZ_Wyjaśnienia_do_SIWZ_2.pdf

20200925_ADM.270-5_2020_Regały KOZ Modyfikacja_do_SIWZ_3.pdf


Zakopane, dnia 24.09.2020 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-5/2020 – MODYFIKACJA DO SIWZ 2 Wyjaśnienia do SIWZ 1

Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: usługę dostawy i montażu regałów na potrzeby magazynowania eksponatów muzealnych w Galerii Sztuki Kobierców Wschodnich im. W., J. Kulczyckich w budynku znajdującym się przy ul. Droga na Koziniec 8, 34-500 Zakopane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zakup wyposażenia na potrzeby działalności statutowej Muzeum Tatrzańskiego” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Infrastruktura Kultury 2020

PLIKI DO POBRANIA:

20200924_ADM.270-5_2020_Regały KOZ modyfikacja_SIWZ 2.pdf

20200924_ADM_270-5-2020_Regały KOZ_Wyjaśnienia_do_SIWZ_1.pdf

20200924_ADM.270-5_2020_Załącznik nr 1 do SIWZ_zmodyfikowany.docx

20200924_ADM.270-5_2020_Załącznik nr 1 do SIWZ_zmodyfikowany.pdf

20200924_ADM.270-5_2020_Załącznik nr 6 do SIWZ_zmodyfikowany.docx

20200924_ADM.270-5_2020_Załącznik nr 6 do SIWZ_zmodyfikowany.pdf


Zakopane, dnia 23.09.2020 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-5/2020 – MODYFIKACJA DO SIWZ 1

Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: usługę dostawy i montażu regałów na potrzeby magazynowania eksponatów muzealnych w Galerii Sztuki Kobierców Wschodnich im. W., J. Kulczyckich w budynku znajdującym się przy ul. Droga na Koziniec 8, 34-500 Zakopane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zakup wyposażenia na potrzeby działalności statutowej Muzeum Tatrzańskiego” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Infrastruktura Kultury 2020

PLIKI DO POBRANIA:

20200923_540183346_N_2020_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

20200922_ADM.270-5_2020_Regały KOZ modyfikacja_SIWZ 1.pdf


Zakopane, dnia 16.09.2020 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – USŁUGI – ADM.270-5/2020

Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: usługę dostawy i montażu regałów na potrzeby magazynowania eksponatów muzealnych w Galerii Sztuki Kobierców Wschodnich im. W., J. Kulczyckich w budynku znajdującym się przy ul. Droga na Koziniec 8, 34-500 Zakopane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zakup wyposażenia na potrzeby działalności statutowej Muzeum Tatrzańskiego” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Infrastruktura Kultury 2020

PLIKI DO POBRANIA:

20200916_Ogloszenie bzp 582931_N_2020.pdf

20200916_MTZ_ADM.270-5_2020_SIWZ_OPZ Regały_KOZ.pdf

20200916_MTZ_ADM.270-5_2020_SIWZ_OPZ regały_KOZ.docx

ADM.270-5_2020 Regały KOZ Rzuty.zip


Zakopane, dnia 29.07.2020 r.

POSTĘPOWANIE ADM.4.270-11/2020 – USŁUGI – WYBÓR OFERTY

Dotyczy: Opracowanie materiałów dotyczących tematu Żydów na terenie Podhala do koncepcji programowej działalności kulturalnej oraz opracowanie materiałów do koncepcji scenariusza wystawy w Muzeum Palace związanych z tematyką związaną z okresem międzywojnia, II Wojny Światowej oraz historii współczesnej na terenach Podhala, Spisza i Orawy, a szczególnie wydarzeń związanych z historią Żydów zamieszkujących te tereny, w tym z holocaustem i zagładą Żydów oraz wydarzeniami po 1945 roku w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Muzeum Męczeństwa oraz Muzeum Gór i wybitnych ludzi z nimi związanych (Utworzenie Muzeum Palace)”
Postępowanie ADM.4.270-11/2020

 

Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem informuje, że w postępowaniu na usługę – Opracowanie materiałów dotyczących tematu Żydów na terenie Podhala do koncepcji programowej działalności kulturalnej oraz opracowanie materiałów do koncepcji scenariusza wystawy w Muzeum Palace związanych z tematyką związaną z okresem międzywojnia, II Wojny Światowej oraz historii współczesnej na terenach Podhala, Spisza i Orawy, a szczególnie wydarzeń związanych z historią Żydów zamieszkujących te tereny, w tym z holocaustem i zagładą Żydów oraz wydarzeniami po 1945 roku w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Muzeum Męczeństwa oraz Muzeum Gór i wybitnych ludzi z nimi związanych (Utworzenie Muzeum Palace)” w Zakopanem (znak: ADM.4.270-11/2020) wpłynęła jedna oferta złożona przez osobę fizyczną, spełniająca ustalone wymogi postępowania. Umowa zostanie zawarta z wykonawcą, który złożył ofertę.


 

Zakopane, dnia 17.07.2020 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – USŁUGI – Zapytanie ofertowe ADM.4.270-11/2020

Dotyczy: Opracowanie materiałów dotyczących tematu Żydów na terenie Podhala do koncepcji programowej działalności kulturalnej oraz opracowanie materiałów do koncepcji scenariusza wystawy w Muzeum Palace związanych z tematyką związaną z okresem międzywojnia, II Wojny Światowej oraz historii współczesnej na terenach Podhala, Spisza i Orawy, a szczególnie wydarzeń związanych z historią Żydów zamieszkujących te tereny, w tym z holocaustem i zagładą Żydów oraz wydarzeniami po 1945 roku w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Muzeum Męczeństwa oraz Muzeum Gór i wybitnych ludzi z nimi związanych (Utworzenie Muzeum Palace)”

PLIKI DO POBRANIA:

20200717_ADM.4.270-11_2020_Zapytanie ofertowe Historyk kwestie Żydowskie.pdf

20200717_ADM.4.270-11_2020_załacznik nr 1 wzór oferty.docx

20200717_ADM.4.270-11_2020_załącznik nr 2 wzór umowy.pdf

20200717_ADM.4.270-11_2020_załącznik nr 3 oświadczenie.pdf


Zakopane, dnia 2.07.2020 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-4/2020 WYBÓR OFERTY

Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: wykonanie dostaw i usług – dotyczących wykonania interaktywnych stanowisk multimedialnych wraz z aplikacją „Mapa Muzeum Tatrzańskiego” w budynkach wpisanych do rejestru zabytków –
w ramach projektu pod nazwą
„Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury VIII oś priorytetowa Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury)
oraz
„Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala” w ramach poddziałania 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty większej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

PLIKI DO POBRANIA:

20200702_Aplikacja_ADM.270_4_2020_wybór najkorzystniejszej oferty.pdf


Zakopane, dnia 1.07.2020 r.

POSTĘPOWANIE ADM.4.270-6/2020 – USŁUGI – WYBÓR OFERTY

Dotyczy: Usługa tworzenie archiwum dot. historii „Palace” w Zakopanem
Postępowanie ADM.4.270-6/2020

Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem informuje, że w postępowaniu na usługę tworzenie archiwum dot. historii „Palace” w Zakopanem (znak: ADM.4.270-6/2020) wpłynęła jedna oferta złożona przez osobę fizyczną, spełniająca ustalone wymogi postępowania. Umowa zostanie zawarta z wykonawcą, który złożył ofertę.


Zakopane, dnia 15.06.2020 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – USŁUGI – Zapytanie ofertowe ADM.4.270-6/2020

Dotyczy: Usługa tworzenie archiwum dot. historii „Palace” w Zakopanem
Postępowanie ADM.4.270-6/2020

PLIKI DO POBRANIA:

ADM.4.270-6_2020 Zapytanie ofertowe Historyk Palace.pdf

ADM.4.270-6_2020_umowa – załacznik nr 2 historyk-dokumentalista.docx

ADM.4.270-6_2020_załacznik nr 1 wzór oferty.docx

ADM.4.270-6_2020_Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.docx


Zakopane, dnia 4.06.2020 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-4/2020 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:
wykonanie dostaw i usług – dotyczących wykonania interaktywnych stanowisk multimedialnych wraz z aplikacją „Mapa Muzeum Tatrzańskiego” w budynkach wpisanych do rejestru zabytków –
w ramach projektu pod nazwą
„Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury VIII oś priorytetowa Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury)
oraz
„Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala” w ramach poddziałania 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty większej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

PLIKI DO POBRANIA:

20200603_INFORMACJA_Z_OTWARCIA_OFERT_Aplikacja_ADM.270_4_2020.pdf


Zakopane, dnia 1.06.2020 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-4/2020 WYJAŚNIENIA DO SIWZ 3

Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:
wykonanie dostaw i usług – dotyczących wykonania interaktywnych stanowisk multimedialnych wraz z aplikacją „Mapa Muzeum Tatrzańskiego” w budynkach wpisanych do rejestru zabytków –
w ramach projektu pod nazwą
„Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury VIII oś priorytetowa Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury)
oraz
„Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala” w ramach poddziałania 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty większej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

PLIKI DO POBRANIA:

20200601_ADM_270-4-2020_Aplikacja_witająca_Wyjaśnienia_do_SIWZ_3.pdf


Zakopane, dnia 29.05.2020 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-4/2020 WYJAŚNIENIA DO SIWZ 2 MODYFIKACJA DO SIWZ 2

Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:
wykonanie dostaw i usług – dotyczących wykonania interaktywnych stanowisk multimedialnych wraz z aplikacją „Mapa Muzeum Tatrzańskiego” w budynkach wpisanych do rejestru zabytków –
w ramach projektu pod nazwą
„Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury VIII oś priorytetowa Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury)
oraz
„Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala” w ramach poddziałania 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty większej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

PLIKI DO POBRANIA:

20200529__ADM_270-4-2020_Aplikacja_witająca_Wyjaśnienia_do_SIWZ_2.pdf

20200529_ADM_270-4-2020_Aplikacja_witająca_Modyfikacja_do_SIWZ_2.pdf

20200529_ZAL_3_DO_SIWZ_FORMULARZ_CENOWY_Aplikacja_ADM.270-4_2020 – zmodyfikowany.docx


Zakopane, dnia 26.05.2020 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-4/2020 MODYFIKACJA DO SIWZ 1

Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:
wykonanie dostaw i usług – dotyczących wykonania interaktywnych stanowisk multimedialnych wraz z aplikacją „Mapa Muzeum Tatrzańskiego” w budynkach wpisanych do rejestru zabytków –
w ramach projektu pod nazwą
„Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury VIII oś priorytetowa Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury)
oraz
„Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala” w ramach poddziałania 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty większej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

PLIKI DO POBRANIA:

20200526_SIWZ_ADM_270-4-2020_Aplikacja_witająca_Modyfikacja_do_SIWZ_1.pdf


Zakopane, dnia 19.05.2020 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-2/2020 WYBÓR OFERTY

Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:
wykonanie dostaw i usług – dotyczących aranżacji wystaw w budynkach wpisanych do rejestru zabytków, w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą:
”Projekt przemiany ekspozycji stałej w budynku – Zagroda Korkoszów w Czarnej Górze” oraz „Projekt przemiany ekspozycji stałej w budynku – Zagroda Sołtysów w Jurgowie”
w ramach projektu pod nazwą
„Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury VIII oś priorytetowa Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

PLIKI DO POBRANIA:

20200519_SIWZ_Aranżacje_ADM_270-2_2020_wybór-najkorzystniejszej-oferty.pdf


Zakopane, dnia 19.05.2020 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-3/2020 WYBÓR OFERTY

Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:
wykonanie dostaw i usług – dotyczących aranżacji wystaw w budynkach wpisanych do rejestru zabytków, w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą:
„Projekt aranżacji ekspozycji stałej w willi Koliba” oraz „Projekt przemiany ekspozycji stałej w budynku – Muzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracje – im. M. i B. Dembowskich – Roje”
w ramach projektu pod nazwą
„Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury VIII oś priorytetowa Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

PLIKI DO POBRANIA:

20200519_SIWZ_Aranżacje_ADM_270-3_2020_wybór-najkorzystniejszej-oferty.pdf


Zakopane, dnia 14.05.2020 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-4/2020 WYJAŚNIENIA DO SIWZ 1

Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: wykonanie dostaw i usług – dotyczących wykonania interaktywnych stanowisk multimedialnych wraz z aplikacją „Mapa Muzeum Tatrzańskiego” w budynkach wpisanych do rejestru zabytków –
w ramach projektu pod nazwą
„Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury VIII oś priorytetowa Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury)
oraz
„Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala” w ramach poddziałania 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty większej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

PLIKI DO POBRANIA:

20200514_SIWZ_ADM_270-4-2020_Aplikacja_witająca_Wyjaśnienia_do_SIWZ_1.pdf


Zakopane, dnia 5.05.2020 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-2/2020 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:
wykonanie dostaw i usług – dotyczących aranżacji wystaw w budynkach wpisanych do rejestru zabytków, w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą:
”Projekt przemiany ekspozycji stałej w budynku – Zagroda Korkoszów w Czarnej Górze” oraz „Projekt przemiany ekspozycji stałej w budynku – Zagroda Sołtysów w Jurgowie”
w ramach projektu pod nazwą
„Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury VIII oś priorytetowa Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

PLIKI DO POBRANIA:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT AW_CZG_JUR_ADM.270_2_2020.pdf


Zakopane, dnia 29.04.2020 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-2/2020 MODYFIKACJA DO SIWZ 4 i WYJAŚNIENIA DO SIWZ 3

Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:
wykonanie dostaw i usług – dotyczących aranżacji wystaw w budynkach wpisanych do rejestru zabytków, w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą:
”Projekt przemiany ekspozycji stałej w budynku – Zagroda Korkoszów w Czarnej Górze” oraz „Projekt przemiany ekspozycji stałej w budynku – Zagroda Sołtysów w Jurgowie”
w ramach projektu pod nazwą
„Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

PLIKI DO POBRANIA:

20200428_Wyjaśnienia Siwz_3_Aranzacje_ADM.270-2_2020.pdf

20200428_Modyfikacja Siwz_4_Aranzacje_ADM.270-2_2020.pdf

20200428_Formularz_Cenowy_Załącznik do_Modyfikacja Siwz_4_Aranzacje_ADM.270-2_2020.pdf


Zakopane, dnia 27.04.2020 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – USŁUGI – ADM.270-4/2020

Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:
wykonanie dostaw i usług – dotyczących wykonania interaktywnych stanowisk multimedialnych wraz z aplikacją „Mapa Muzeum Tatrzańskiego” w budynkach wpisanych do rejestru zabytków –
w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury VIII oś priorytetowa Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury)
oraz
„Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala” w ramach poddziałania 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty większej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

PLIKI DO POBRANIA:

20200421_SIWZ_Aplikacja_ADM_270-4_2020.docx

20200421_SIWZ_Aplikacja_ADM_270-4_2020.pdf

20200421_Zał_1_DO_OPZ_APLIKACJA_WITAJACA_ADM.270-4_2020.xlsx

20200421_ZAL_2_DO_SIWZ_JEDZ_Aplikacja_ADM.270-4_2020.docx

20200421_ZAL_2_DO_SIWZ_JEDZ_Aplikacja_ADM.270-4_2020.pdf

20200421_ZAL_3_DO_SIWZ_FORMULARZ_CENOWY_Aplikacja_ADM.270-4_2020.docx

20200421_ZAL_4_DO_SIWZ_OPZ_Aplikacja_ADM.270-4_2020.docx

20200421_ZAL_4_DO_SIWZ_OPZ_Aplikacja_ADM.270-4_2020.pdf

20200421_Zał_2_DO_OPZ_Rzuty_wraz_z_Lokalizacjami_ADM.270-4_2020.zip

KluczPub_Oferta_PostepowanieID_e2dea6c9-445d-4654-9580-aa27ef2ce232.zip

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:191119-2020:TEXT:PL:HTML


Zakopane, dnia 23.04.2020 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-2/2020 MODYFIKACJA DO SIWZ 3

Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:
wykonanie dostaw i usług – dotyczących aranżacji wystaw w budynkach wpisanych do rejestru zabytków, w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą:
”Projekt przemiany ekspozycji stałej w budynku – Zagroda Korkoszów w Czarnej Górze” oraz „Projekt przemiany ekspozycji stałej w budynku – Zagroda Sołtysów w Jurgowie”
w ramach projektu pod nazwą
„Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

PLIKI DO POBRANIA:

MT20200423_Modyfikacja Siwz_3_Aranzacje_ADM.270-2_2020.pdf


Zakopane, dnia 23.04.2020 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-3/2020 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:
wykonanie dostaw i usług – dotyczących aranżacji wystaw w budynkach wpisanych do rejestru zabytków, w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą:

„Projekt aranżacji ekspozycji stałej w willi Koliba” oraz „Projekt przemiany ekspozycji stałej w budynku – Muzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracje – im. M. i B. Dembowskich – Roje”
w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach DZIAŁANIA 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury VIII oś priorytetowa Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

PLIKI DO POBRANIA:

MT20200423_INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT AW_KOL_ROJ_ADM.270_3_2020.pdf


Zakopane, dnia 22.04.2020 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-2/2020 MODYFIKACJA i WYJAŚNIENIA DO SIWZ 2

Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:
wykonanie dostaw i usług – dotyczących aranżacji wystaw w budynkach wpisanych do rejestru zabytków, w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą:
”Projekt przemiany ekspozycji stałej w budynku – Zagroda Korkoszów w Czarnej Górze” oraz „Projekt przemiany ekspozycji stałej w budynku – Zagroda Sołtysów w Jurgowie”
w ramach projektu pod nazwą
„Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury VIII oś priorytetowa Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

PLIKI DO POBRANIA:

MT20200422_Modyfikacja Siwz_2_Aranzacje_ADM.270-2_2020.pdf

MT20200422_Wyjaśnienia Siwz_2_Aranzacje_ADM.270-2_2020.pdf


Zakopane, dnia 17.04.2020 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-2/2020 MODYFIKACJA DO SIWZ 1

Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:
wykonanie dostaw i usług – dotyczących aranżacji wystaw w budynkach wpisanych do rejestru zabytków, w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą
”Projekt przemiany ekspozycji stałej w budynku – Zagroda Korkoszów w Czarnej Górze” oraz „Projekt przemiany ekspozycji stałej w budynku – Zagroda Sołtysów w Jurgowie”
w ramach projektu pod nazwą
„Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

PLIKI DO POBRANIA:

MT20200417_Aranzacje_ADM.270-2_2020_Modyfikacja_Siwz_1.pdf


Zakopane, dnia 9.04.2020 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – USŁUGI – ADM.270-3/2020

Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:
wykonanie dostaw i usług – dotyczących aranżacji wystaw w budynkach wpisanych do rejestru zabytków, w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą:
„Projekt aranżacji ekspozycji stałej w willi Koliba” oraz „Projekt przemiany ekspozycji stałej w budynku – Muzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracje – im. M. i B. Dembowskich – Roje”
w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

PLIKI DO POBRANIA:

20200406_SIWZ_Aranżacje_ADM_270-3_2020.docx

20200406_SIWZ_Aranżacje_ADM_270-3_2020.pdf

20200406_ZAL_2_DO_SIWZ_JEDZ_Aranzacje_ADM.270-3_2020.docx

20200406_ZAL_2_DO_SIWZ_JEDZ_Aranzacje_ADM.270-3_2020.pdf

20200406_ZAL_3_DO_SIWZ_FORMULARZ_CENOWY_Aranzacje_ADM.270-3_2020.docx

20200406_ZAL_4_DO_SIWZ_OPZ_Aranzacje_ADM.270-3_2020.pdf

20200406_ZAL_4_DO_SIWZ_OPZ_Aranzacje_ADM.270-3_2020.docx

KluczPub_Oferta_PostepowanieID_2046f8c1-93bb-4d2f-9639-b550862b52db.zip

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:168957-2020:TEXT:PL:HTML


Zakopane, dnia 1.04.2020 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-1/2020 – Unieważnienie

Dotyczy: wykonanie dostaw i usług – dotyczących aranżacji wystaw w budynkach wpisanych do rejestru zabytków, w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą „Projekt aranżacji ekspozycji stałej w willi Koliba” oraz „Projekt przemiany ekspozycji stałej w budynku – Muzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracje – im. M. i B. Dembowskich – Roje”

w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20200401_ADM.270-1_2020_Unieważnienie.pdf


Zakopane, dnia 26.03.2020 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-1/2020 – WYBÓR OFERTY

Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie dostaw i usług – dotyczących aranżacji wystaw w budynku wpisanym do rejestru zabytków, w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą:
„Projekt aranżacji ekspozycji stałej w willi Koliba” oraz „Projekt przemiany ekspozycji stałej w budynku – Muzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracje – im. M. i B. Dembowskich – Roje”

w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20200326_ADM.270-1_2020_wybor_oferty.pdf


Zakopane, dnia 20.03.2020 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-2/2020 WYJAŚNIENIA DO SIWZ 1

Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:
wykonanie dostaw i usług – dotyczących aranżacji wystaw w budynkach wpisanych do rejestru zabytków, w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą:
”Projekt przemiany ekspozycji stałej w budynku – Zagroda Korkoszów w Czarnej Górze” oraz „Projekt przemiany ekspozycji stałej w budynku – Zagroda Sołtysów w Jurgowie”
w ramach projektu pod nazwą
„Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20200320_Aranżacje_ADM_270-2_2020_Wyjaśnienia_Siwz_1.pdf


Zakopane, dnia 16.03.2020 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – USŁUGI – ADM.270-2/2020

Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:
wykonanie dostaw i usług – dotyczących aranżacji wystaw w budynkach wpisanych do rejestru zabytków, w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą:
”Projekt przemiany ekspozycji stałej w budynku – Zagroda Korkoszów w Czarnej Górze” oraz „Projekt przemiany ekspozycji stałej w budynku – Zagroda Sołtysów w Jurgowie”
w ramach projektu pod nazwą:
„Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20200310_SIWZ_Aranżacje_ADM_270-2_2020.pdf

MT_20200310_SIWZ_Aranżacje_ADM_270-2_2020.docx

MT_20200310_ZAL_4_DO_SIWZ_OPZ_Aranzacje_ADM.270-2_2020.pdf

MT_20200310_ZAL_4_DO_SIWZ_OPZ_Aranzacje_ADM.270-2_2020.docx

MT_20200310_ZAL_3_DO_SIWZ_FORMULARZ_CENOWY_Aranzacje_ADM.270-2_2020.docx

MT_20200310_ZAL_2_DO_SIWZ_JEDZ_Aranzacje_ADM.270-2_2020.pdf

MT_20200310_ZAL_2_DO_SIWZ_JEDZ_Aranzacje_ADM.270-2_2020.docx

KluczPub_Oferta_PostepowanieID_4a25c3ed-25ca-45d9-b519-5ff9d867b44f.zip

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:123656-2020:TEXT:PL:HTML


Zakopane, dnia 12.03.2020 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-12/2019 – WYBÓR OFERTY

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą:
„Przebudowa, remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczną budynku Muzeum Kornela Makuszyńskiego willa „Opolanka” – filii Muzeum Tatrzańskiego”
w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala” w ramach poddziałania 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty większej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20200312_ADM.270-12_2019_wybór_oferty


Zakopane, dnia 02.03.2020 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-1/2020 – INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: wykonanie dostaw i usług – dotyczących aranżacji wystaw w budynku wpisanym do rejestru zabytków, w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Projekt aranżacji ekspozycji stałej w willi Koliba” oraz „Projekt przemiany ekspozycji stałej w budynku – Muzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracje – im. M. i B. Dembowskich – Roje” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20200302_INFORMACJA_Z_OTWARCIA_OFERT_ADM_270_1_2020.pdf


Zakopane, dnia 28.02.2020 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-1/2020 WYJAŚNIENIA DO SIWZ 2

Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: wykonanie dostaw i usług – dotyczących aranżacji wystaw w budynkach wpisanych do rejestru zabytków, w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Projekt aranżacji ekspozycji stałej w willi Koliba” oraz „Projekt przemiany ekspozycji stałej w budynku – Muzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracje – im. M. i B. Dembowskich – Roje” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20200228_SIWZ_Aranzacje_ADM_270-1_2020_modyfikacja_SIWZ_2.pdf

MT_20200228_SIWZ_Aranzacje_ADM_270-1_2020_wyjasnienia_SIWZ_2.pdf


Zakopane, dnia 27.02.2020 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-1/2020 WYJAŚNIENIA DO SIWZ 1

Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: wykonanie dostaw i usług – dotyczących aranżacji wystaw w budynkach wpisanych do rejestru zabytków, w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Projekt aranżacji ekspozycji stałej w willi Koliba” oraz „Projekt przemiany ekspozycji stałej w budynku – Muzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracje – im. M. i B. Dembowskich – Roje” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20200227_SIWZ_Aranzacje_ADM_270-1_2020_modyfikacja_SIWZ_1.pdf

MT_20200227_SIWZ_Aranzacje_ADM_270-1_2020_wyjasnienia_SIWZ_1.pdf


Zakopane, dnia 19.02.2020 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – USŁUGI – ADM.270-1/2020

Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: wykonanie dostaw i usług – dotyczących aranżacji wystaw w budynkach wpisanych do rejestru zabytków, w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Projekt aranżacji ekspozycji stałej w willi Koliba” oraz „Projekt przemiany ekspozycji stałej w budynku – Muzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracje – im. M. i B. Dembowskich – Roje” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20200219_SIWZ_Aranzacje_ADM_270-1_2020.docx

MT_20200219_SIWZ_Aranzacje_ADM_270-1_2020.pdf

MT_20200219_ZAL_2_DO_SIWZ_JEDZ_Aranzacje_ADM_270-1_2020.docx

MT_20200219_ZAL_2_DO_SIWZ_JEDZ_Aranzacje_ADM_270-1_2020.pdf

MT_20200219_ZAL_3_DO_SIWZ_FORMULARZ_CENOWY_Aranzacje_ADM_270-1_2020.docx

MT_20200219_ZAL_4_DO_SIWZ_OPZ_Aranzacje_ADM_270-1_2020.docx

MT_20200219_ZAL_4_DO_SIWZ_OPZ_Aranzacje_ADM_270-1_2020.pdf

KluczPub_Oferta_PostepowanieID_8276bd3e-4ddc-48f8-97ec-606fda6dc937.zip

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:83002-2020:TEXT:PL:HTML&tabId=1


Zakopane, dnia 12.02.2020 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-11/2019 – Unieważnienie

Dotyczy: wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Projekt aranżacji ekspozycji stałej w willi Koliba” oraz „Projekt przemiany ekspozycji stałej w budynku – Muzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracje – im. M. i B. Dembowskich – Roje” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20200212_ADM_270-11_2019_Uniewaznienie.pdf


Zakopane, dnia 31.01.2020 r.

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA 2020 ROK

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20200131_Plan_zamowien_publicznych_2020.pdf


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – ARCHIWUM