ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – ARCHIWUM

Zakopane, dnia 29.07.2020 r.

POSTĘPOWANIE ADM.4.270-11/2020 – USŁUGI – WYBÓR OFERTY

Dotyczy: Opracowanie materiałów dotyczących tematu Żydów na terenie Podhala do koncepcji programowej działalności kulturalnej oraz opracowanie materiałów do koncepcji scenariusza wystawy w Muzeum Palace związanych z tematyką związaną z okresem międzywojnia, II Wojny Światowej oraz historii współczesnej na terenach Podhala, Spisza i Orawy, a szczególnie wydarzeń związanych z historią Żydów zamieszkujących te tereny, w tym z holocaustem i zagładą Żydów oraz wydarzeniami po 1945 roku w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Muzeum Męczeństwa oraz Muzeum Gór i wybitnych ludzi z nimi związanych (Utworzenie Muzeum Palace)”
Postępowanie ADM.4.270-11/2020

 

Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem informuje, że w postępowaniu na usługę – Opracowanie materiałów dotyczących tematu Żydów na terenie Podhala do koncepcji programowej działalności kulturalnej oraz opracowanie materiałów do koncepcji scenariusza wystawy w Muzeum Palace związanych z tematyką związaną z okresem międzywojnia, II Wojny Światowej oraz historii współczesnej na terenach Podhala, Spisza i Orawy, a szczególnie wydarzeń związanych z historią Żydów zamieszkujących te tereny, w tym z holocaustem i zagładą Żydów oraz wydarzeniami po 1945 roku w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Muzeum Męczeństwa oraz Muzeum Gór i wybitnych ludzi z nimi związanych (Utworzenie Muzeum Palace)” w Zakopanem (znak: ADM.4.270-11/2020) wpłynęła jedna oferta złożona przez osobę fizyczną, spełniająca ustalone wymogi postępowania. Umowa zostanie zawarta z wykonawcą, który złożył ofertę.


 

Zakopane, dnia 17.07.2020 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – USŁUGI – Zapytanie ofertowe ADM.4.270-11/2020

Dotyczy: Opracowanie materiałów dotyczących tematu Żydów na terenie Podhala do koncepcji programowej działalności kulturalnej oraz opracowanie materiałów do koncepcji scenariusza wystawy w Muzeum Palace związanych z tematyką związaną z okresem międzywojnia, II Wojny Światowej oraz historii współczesnej na terenach Podhala, Spisza i Orawy, a szczególnie wydarzeń związanych z historią Żydów zamieszkujących te tereny, w tym z holocaustem i zagładą Żydów oraz wydarzeniami po 1945 roku w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Muzeum Męczeństwa oraz Muzeum Gór i wybitnych ludzi z nimi związanych (Utworzenie Muzeum Palace)”

PLIKI DO POBRANIA:

20200717_ADM.4.270-11_2020_Zapytanie ofertowe Historyk kwestie Żydowskie.pdf

20200717_ADM.4.270-11_2020_załacznik nr 1 wzór oferty.docx

20200717_ADM.4.270-11_2020_załącznik nr 2 wzór umowy.pdf

20200717_ADM.4.270-11_2020_załącznik nr 3 oświadczenie.pdf


Zakopane, dnia 2.07.2020 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-4/2020 WYBÓR OFERTY

Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: wykonanie dostaw i usług – dotyczących wykonania interaktywnych stanowisk multimedialnych wraz z aplikacją „Mapa Muzeum Tatrzańskiego” w budynkach wpisanych do rejestru zabytków –
w ramach projektu pod nazwą
„Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury VIII oś priorytetowa Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury)
oraz
„Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala” w ramach poddziałania 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty większej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

PLIKI DO POBRANIA:

20200702_Aplikacja_ADM.270_4_2020_wybór najkorzystniejszej oferty.pdf


Zakopane, dnia 1.07.2020 r.

POSTĘPOWANIE ADM.4.270-6/2020 – USŁUGI – WYBÓR OFERTY

Dotyczy: Usługa tworzenie archiwum dot. historii „Palace” w Zakopanem
Postępowanie ADM.4.270-6/2020

Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem informuje, że w postępowaniu na usługę tworzenie archiwum dot. historii „Palace” w Zakopanem (znak: ADM.4.270-6/2020) wpłynęła jedna oferta złożona przez osobę fizyczną, spełniająca ustalone wymogi postępowania. Umowa zostanie zawarta z wykonawcą, który złożył ofertę.


Zakopane, dnia 15.06.2020 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – USŁUGI – Zapytanie ofertowe ADM.4.270-6/2020

Dotyczy: Usługa tworzenie archiwum dot. historii „Palace” w Zakopanem
Postępowanie ADM.4.270-6/2020

PLIKI DO POBRANIA:

ADM.4.270-6_2020 Zapytanie ofertowe Historyk Palace.pdf

ADM.4.270-6_2020_umowa – załacznik nr 2 historyk-dokumentalista.docx

ADM.4.270-6_2020_załacznik nr 1 wzór oferty.docx

ADM.4.270-6_2020_Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.docx


Zakopane, dnia 4.06.2020 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-4/2020 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:
wykonanie dostaw i usług – dotyczących wykonania interaktywnych stanowisk multimedialnych wraz z aplikacją „Mapa Muzeum Tatrzańskiego” w budynkach wpisanych do rejestru zabytków –
w ramach projektu pod nazwą
„Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury VIII oś priorytetowa Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury)
oraz
„Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala” w ramach poddziałania 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty większej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

PLIKI DO POBRANIA:

20200603_INFORMACJA_Z_OTWARCIA_OFERT_Aplikacja_ADM.270_4_2020.pdf


Zakopane, dnia 1.06.2020 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-4/2020 WYJAŚNIENIA DO SIWZ 3

Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:
wykonanie dostaw i usług – dotyczących wykonania interaktywnych stanowisk multimedialnych wraz z aplikacją „Mapa Muzeum Tatrzańskiego” w budynkach wpisanych do rejestru zabytków –
w ramach projektu pod nazwą
„Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury VIII oś priorytetowa Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury)
oraz
„Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala” w ramach poddziałania 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty większej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

PLIKI DO POBRANIA:

20200601_ADM_270-4-2020_Aplikacja_witająca_Wyjaśnienia_do_SIWZ_3.pdf


Zakopane, dnia 29.05.2020 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-4/2020 WYJAŚNIENIA DO SIWZ 2 MODYFIKACJA DO SIWZ 2

Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:
wykonanie dostaw i usług – dotyczących wykonania interaktywnych stanowisk multimedialnych wraz z aplikacją „Mapa Muzeum Tatrzańskiego” w budynkach wpisanych do rejestru zabytków –
w ramach projektu pod nazwą
„Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury VIII oś priorytetowa Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury)
oraz
„Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala” w ramach poddziałania 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty większej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

PLIKI DO POBRANIA:

20200529__ADM_270-4-2020_Aplikacja_witająca_Wyjaśnienia_do_SIWZ_2.pdf

20200529_ADM_270-4-2020_Aplikacja_witająca_Modyfikacja_do_SIWZ_2.pdf

20200529_ZAL_3_DO_SIWZ_FORMULARZ_CENOWY_Aplikacja_ADM.270-4_2020 – zmodyfikowany.docx


Zakopane, dnia 26.05.2020 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-4/2020 MODYFIKACJA DO SIWZ 1

Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:
wykonanie dostaw i usług – dotyczących wykonania interaktywnych stanowisk multimedialnych wraz z aplikacją „Mapa Muzeum Tatrzańskiego” w budynkach wpisanych do rejestru zabytków –
w ramach projektu pod nazwą
„Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury VIII oś priorytetowa Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury)
oraz
„Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala” w ramach poddziałania 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty większej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

PLIKI DO POBRANIA:

20200526_SIWZ_ADM_270-4-2020_Aplikacja_witająca_Modyfikacja_do_SIWZ_1.pdf


Zakopane, dnia 19.05.2020 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-2/2020 WYBÓR OFERTY

Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:
wykonanie dostaw i usług – dotyczących aranżacji wystaw w budynkach wpisanych do rejestru zabytków, w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą:
”Projekt przemiany ekspozycji stałej w budynku – Zagroda Korkoszów w Czarnej Górze” oraz „Projekt przemiany ekspozycji stałej w budynku – Zagroda Sołtysów w Jurgowie”
w ramach projektu pod nazwą
„Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury VIII oś priorytetowa Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

PLIKI DO POBRANIA:

20200519_SIWZ_Aranżacje_ADM_270-2_2020_wybór-najkorzystniejszej-oferty.pdf


Zakopane, dnia 19.05.2020 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-3/2020 WYBÓR OFERTY

Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:
wykonanie dostaw i usług – dotyczących aranżacji wystaw w budynkach wpisanych do rejestru zabytków, w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą:
„Projekt aranżacji ekspozycji stałej w willi Koliba” oraz „Projekt przemiany ekspozycji stałej w budynku – Muzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracje – im. M. i B. Dembowskich – Roje”
w ramach projektu pod nazwą
„Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury VIII oś priorytetowa Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

PLIKI DO POBRANIA:

20200519_SIWZ_Aranżacje_ADM_270-3_2020_wybór-najkorzystniejszej-oferty.pdf


Zakopane, dnia 14.05.2020 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-4/2020 WYJAŚNIENIA DO SIWZ 1

Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: wykonanie dostaw i usług – dotyczących wykonania interaktywnych stanowisk multimedialnych wraz z aplikacją „Mapa Muzeum Tatrzańskiego” w budynkach wpisanych do rejestru zabytków –
w ramach projektu pod nazwą
„Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury VIII oś priorytetowa Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury)
oraz
„Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala” w ramach poddziałania 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty większej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

PLIKI DO POBRANIA:

20200514_SIWZ_ADM_270-4-2020_Aplikacja_witająca_Wyjaśnienia_do_SIWZ_1.pdf


Zakopane, dnia 5.05.2020 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-2/2020 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:
wykonanie dostaw i usług – dotyczących aranżacji wystaw w budynkach wpisanych do rejestru zabytków, w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą:
”Projekt przemiany ekspozycji stałej w budynku – Zagroda Korkoszów w Czarnej Górze” oraz „Projekt przemiany ekspozycji stałej w budynku – Zagroda Sołtysów w Jurgowie”
w ramach projektu pod nazwą
„Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury VIII oś priorytetowa Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

PLIKI DO POBRANIA:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT AW_CZG_JUR_ADM.270_2_2020.pdf


Zakopane, dnia 29.04.2020 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-2/2020 MODYFIKACJA DO SIWZ 4 i WYJAŚNIENIA DO SIWZ 3

Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:
wykonanie dostaw i usług – dotyczących aranżacji wystaw w budynkach wpisanych do rejestru zabytków, w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą:
”Projekt przemiany ekspozycji stałej w budynku – Zagroda Korkoszów w Czarnej Górze” oraz „Projekt przemiany ekspozycji stałej w budynku – Zagroda Sołtysów w Jurgowie”
w ramach projektu pod nazwą
„Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

PLIKI DO POBRANIA:

20200428_Wyjaśnienia Siwz_3_Aranzacje_ADM.270-2_2020.pdf

20200428_Modyfikacja Siwz_4_Aranzacje_ADM.270-2_2020.pdf

20200428_Formularz_Cenowy_Załącznik do_Modyfikacja Siwz_4_Aranzacje_ADM.270-2_2020.pdf


Zakopane, dnia 27.04.2020 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – USŁUGI – ADM.270-4/2020

Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:
wykonanie dostaw i usług – dotyczących wykonania interaktywnych stanowisk multimedialnych wraz z aplikacją „Mapa Muzeum Tatrzańskiego” w budynkach wpisanych do rejestru zabytków –
w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury VIII oś priorytetowa Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury)
oraz
„Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala” w ramach poddziałania 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty większej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

PLIKI DO POBRANIA:

20200421_SIWZ_Aplikacja_ADM_270-4_2020.docx

20200421_SIWZ_Aplikacja_ADM_270-4_2020.pdf

20200421_Zał_1_DO_OPZ_APLIKACJA_WITAJACA_ADM.270-4_2020.xlsx

20200421_ZAL_2_DO_SIWZ_JEDZ_Aplikacja_ADM.270-4_2020.docx

20200421_ZAL_2_DO_SIWZ_JEDZ_Aplikacja_ADM.270-4_2020.pdf

20200421_ZAL_3_DO_SIWZ_FORMULARZ_CENOWY_Aplikacja_ADM.270-4_2020.docx

20200421_ZAL_4_DO_SIWZ_OPZ_Aplikacja_ADM.270-4_2020.docx

20200421_ZAL_4_DO_SIWZ_OPZ_Aplikacja_ADM.270-4_2020.pdf

20200421_Zał_2_DO_OPZ_Rzuty_wraz_z_Lokalizacjami_ADM.270-4_2020.zip

KluczPub_Oferta_PostepowanieID_e2dea6c9-445d-4654-9580-aa27ef2ce232.zip

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:191119-2020:TEXT:PL:HTML


Zakopane, dnia 23.04.2020 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-2/2020 MODYFIKACJA DO SIWZ 3

Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:
wykonanie dostaw i usług – dotyczących aranżacji wystaw w budynkach wpisanych do rejestru zabytków, w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą:
”Projekt przemiany ekspozycji stałej w budynku – Zagroda Korkoszów w Czarnej Górze” oraz „Projekt przemiany ekspozycji stałej w budynku – Zagroda Sołtysów w Jurgowie”
w ramach projektu pod nazwą
„Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

PLIKI DO POBRANIA:

MT20200423_Modyfikacja Siwz_3_Aranzacje_ADM.270-2_2020.pdf


Zakopane, dnia 23.04.2020 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-3/2020 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:
wykonanie dostaw i usług – dotyczących aranżacji wystaw w budynkach wpisanych do rejestru zabytków, w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą:

„Projekt aranżacji ekspozycji stałej w willi Koliba” oraz „Projekt przemiany ekspozycji stałej w budynku – Muzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracje – im. M. i B. Dembowskich – Roje”
w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach DZIAŁANIA 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury VIII oś priorytetowa Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

 

PLIKI DO POBRANIA:

MT20200423_INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT AW_KOL_ROJ_ADM.270_3_2020.pdf


Zakopane, dnia 22.04.2020 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-2/2020 MODYFIKACJA i WYJAŚNIENIA DO SIWZ 2

Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:
wykonanie dostaw i usług – dotyczących aranżacji wystaw w budynkach wpisanych do rejestru zabytków, w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą:
”Projekt przemiany ekspozycji stałej w budynku – Zagroda Korkoszów w Czarnej Górze” oraz „Projekt przemiany ekspozycji stałej w budynku – Zagroda Sołtysów w Jurgowie”
w ramach projektu pod nazwą
„Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury VIII oś priorytetowa Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

PLIKI DO POBRANIA:

MT20200422_Modyfikacja Siwz_2_Aranzacje_ADM.270-2_2020.pdf

MT20200422_Wyjaśnienia Siwz_2_Aranzacje_ADM.270-2_2020.pdf


Zakopane, dnia 17.04.2020 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-2/2020 MODYFIKACJA DO SIWZ 1

Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:
wykonanie dostaw i usług – dotyczących aranżacji wystaw w budynkach wpisanych do rejestru zabytków, w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą
”Projekt przemiany ekspozycji stałej w budynku – Zagroda Korkoszów w Czarnej Górze” oraz „Projekt przemiany ekspozycji stałej w budynku – Zagroda Sołtysów w Jurgowie”
w ramach projektu pod nazwą
„Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

PLIKI DO POBRANIA:

MT20200417_Aranzacje_ADM.270-2_2020_Modyfikacja_Siwz_1.pdf


Zakopane, dnia 9.04.2020 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – USŁUGI – ADM.270-3/2020

Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:
wykonanie dostaw i usług – dotyczących aranżacji wystaw w budynkach wpisanych do rejestru zabytków, w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą:
„Projekt aranżacji ekspozycji stałej w willi Koliba” oraz „Projekt przemiany ekspozycji stałej w budynku – Muzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracje – im. M. i B. Dembowskich – Roje”
w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

PLIKI DO POBRANIA:

20200406_SIWZ_Aranżacje_ADM_270-3_2020.docx

20200406_SIWZ_Aranżacje_ADM_270-3_2020.pdf

20200406_ZAL_2_DO_SIWZ_JEDZ_Aranzacje_ADM.270-3_2020.docx

20200406_ZAL_2_DO_SIWZ_JEDZ_Aranzacje_ADM.270-3_2020.pdf

20200406_ZAL_3_DO_SIWZ_FORMULARZ_CENOWY_Aranzacje_ADM.270-3_2020.docx

20200406_ZAL_4_DO_SIWZ_OPZ_Aranzacje_ADM.270-3_2020.pdf

20200406_ZAL_4_DO_SIWZ_OPZ_Aranzacje_ADM.270-3_2020.docx

KluczPub_Oferta_PostepowanieID_2046f8c1-93bb-4d2f-9639-b550862b52db.zip

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:168957-2020:TEXT:PL:HTML


Zakopane, dnia 1.04.2020 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-1/2020 – Unieważnienie

Dotyczy: wykonanie dostaw i usług – dotyczących aranżacji wystaw w budynkach wpisanych do rejestru zabytków, w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą „Projekt aranżacji ekspozycji stałej w willi Koliba” oraz „Projekt przemiany ekspozycji stałej w budynku – Muzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracje – im. M. i B. Dembowskich – Roje”

w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20200401_ADM.270-1_2020_Unieważnienie.pdf


Zakopane, dnia 26.03.2020 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-1/2020 – WYBÓR OFERTY

Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie dostaw i usług – dotyczących aranżacji wystaw w budynku wpisanym do rejestru zabytków, w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą:
„Projekt aranżacji ekspozycji stałej w willi Koliba” oraz „Projekt przemiany ekspozycji stałej w budynku – Muzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracje – im. M. i B. Dembowskich – Roje”

w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20200326_ADM.270-1_2020_wybor_oferty.pdf


Zakopane, dnia 20.03.2020 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-2/2020 WYJAŚNIENIA DO SIWZ 1

Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:
wykonanie dostaw i usług – dotyczących aranżacji wystaw w budynkach wpisanych do rejestru zabytków, w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą:
”Projekt przemiany ekspozycji stałej w budynku – Zagroda Korkoszów w Czarnej Górze” oraz „Projekt przemiany ekspozycji stałej w budynku – Zagroda Sołtysów w Jurgowie”
w ramach projektu pod nazwą
„Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20200320_Aranżacje_ADM_270-2_2020_Wyjaśnienia_Siwz_1.pdf


Zakopane, dnia 16.03.2020 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – USŁUGI – ADM.270-2/2020

Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:
wykonanie dostaw i usług – dotyczących aranżacji wystaw w budynkach wpisanych do rejestru zabytków, w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą:
”Projekt przemiany ekspozycji stałej w budynku – Zagroda Korkoszów w Czarnej Górze” oraz „Projekt przemiany ekspozycji stałej w budynku – Zagroda Sołtysów w Jurgowie”
w ramach projektu pod nazwą:
„Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20200310_SIWZ_Aranżacje_ADM_270-2_2020.pdf

MT_20200310_SIWZ_Aranżacje_ADM_270-2_2020.docx

MT_20200310_ZAL_4_DO_SIWZ_OPZ_Aranzacje_ADM.270-2_2020.pdf

MT_20200310_ZAL_4_DO_SIWZ_OPZ_Aranzacje_ADM.270-2_2020.docx

MT_20200310_ZAL_3_DO_SIWZ_FORMULARZ_CENOWY_Aranzacje_ADM.270-2_2020.docx

MT_20200310_ZAL_2_DO_SIWZ_JEDZ_Aranzacje_ADM.270-2_2020.pdf

MT_20200310_ZAL_2_DO_SIWZ_JEDZ_Aranzacje_ADM.270-2_2020.docx

KluczPub_Oferta_PostepowanieID_4a25c3ed-25ca-45d9-b519-5ff9d867b44f.zip

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:123656-2020:TEXT:PL:HTML


Zakopane, dnia 12.03.2020 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-12/2019 – WYBÓR OFERTY

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą:
„Przebudowa, remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczną budynku Muzeum Kornela Makuszyńskiego willa „Opolanka” – filii Muzeum Tatrzańskiego”
w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala” w ramach poddziałania 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty większej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20200312_ADM.270-12_2019_wybór_oferty


Zakopane, dnia 02.03.2020 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-1/2020 – INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: wykonanie dostaw i usług – dotyczących aranżacji wystaw w budynku wpisanym do rejestru zabytków, w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Projekt aranżacji ekspozycji stałej w willi Koliba” oraz „Projekt przemiany ekspozycji stałej w budynku – Muzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracje – im. M. i B. Dembowskich – Roje” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20200302_INFORMACJA_Z_OTWARCIA_OFERT_ADM_270_1_2020.pdf


Zakopane, dnia 28.02.2020 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-1/2020 WYJAŚNIENIA DO SIWZ 2

Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: wykonanie dostaw i usług – dotyczących aranżacji wystaw w budynkach wpisanych do rejestru zabytków, w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Projekt aranżacji ekspozycji stałej w willi Koliba” oraz „Projekt przemiany ekspozycji stałej w budynku – Muzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracje – im. M. i B. Dembowskich – Roje” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20200228_SIWZ_Aranzacje_ADM_270-1_2020_modyfikacja_SIWZ_2.pdf

MT_20200228_SIWZ_Aranzacje_ADM_270-1_2020_wyjasnienia_SIWZ_2.pdf


Zakopane, dnia 27.02.2020 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-1/2020 WYJAŚNIENIA DO SIWZ 1

Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: wykonanie dostaw i usług – dotyczących aranżacji wystaw w budynkach wpisanych do rejestru zabytków, w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Projekt aranżacji ekspozycji stałej w willi Koliba” oraz „Projekt przemiany ekspozycji stałej w budynku – Muzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracje – im. M. i B. Dembowskich – Roje” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20200227_SIWZ_Aranzacje_ADM_270-1_2020_modyfikacja_SIWZ_1.pdf

MT_20200227_SIWZ_Aranzacje_ADM_270-1_2020_wyjasnienia_SIWZ_1.pdf


Zakopane, dnia 19.02.2020 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – USŁUGI – ADM.270-1/2020

Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: wykonanie dostaw i usług – dotyczących aranżacji wystaw w budynkach wpisanych do rejestru zabytków, w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Projekt aranżacji ekspozycji stałej w willi Koliba” oraz „Projekt przemiany ekspozycji stałej w budynku – Muzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracje – im. M. i B. Dembowskich – Roje” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20200219_SIWZ_Aranzacje_ADM_270-1_2020.docx

MT_20200219_SIWZ_Aranzacje_ADM_270-1_2020.pdf

MT_20200219_ZAL_2_DO_SIWZ_JEDZ_Aranzacje_ADM_270-1_2020.docx

MT_20200219_ZAL_2_DO_SIWZ_JEDZ_Aranzacje_ADM_270-1_2020.pdf

MT_20200219_ZAL_3_DO_SIWZ_FORMULARZ_CENOWY_Aranzacje_ADM_270-1_2020.docx

MT_20200219_ZAL_4_DO_SIWZ_OPZ_Aranzacje_ADM_270-1_2020.docx

MT_20200219_ZAL_4_DO_SIWZ_OPZ_Aranzacje_ADM_270-1_2020.pdf

KluczPub_Oferta_PostepowanieID_8276bd3e-4ddc-48f8-97ec-606fda6dc937.zip

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:83002-2020:TEXT:PL:HTML&tabId=1


Zakopane, dnia 12.02.2020 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-11/2019 – Unieważnienie

Dotyczy: wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Projekt aranżacji ekspozycji stałej w willi Koliba” oraz „Projekt przemiany ekspozycji stałej w budynku – Muzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracje – im. M. i B. Dembowskich – Roje” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20200212_ADM_270-11_2019_Uniewaznienie.pdf


Zakopane, dnia 31.01.2020 r.

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA 2020 ROK

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20200131_Plan_zamowien_publicznych_2020.pdf


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – ARCHIWUM


Zakopane, dnia 31.01.2020 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-12/2019 – Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Przebudowa, remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczną budynku Muzeum Kornela Makuszyńskiego willa „Opolanka” – filii Muzeum Tatrzańskiego” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala” w ramach poddziałania 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty większej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20200131_ADM_270-12_2019_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf


Zakopane, dnia 21.01.2020 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-12/2019 WYJAŚNIENIA DO SIWZ 4

Dotyczy: wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Przebudowa, remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczką budynku Muzeum Kornela Makuszyńskiego willa „Opolanka” – filii Muzeum Tatrzańskiego” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala” w ramach poddziałania 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty większej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20200121_ADM_270-12_2019_Modyfikacja_SIWZ_3.pdf

MT_20200121_ADM_270-12_2019_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf

MT_20200121_ADM_270-12_2019_Wyjasniania_do_SIWZ_4.pdf


Zakopane, dnia 21.01.2020 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-12/2019 WYJAŚNIENIA DO SIWZ 3

Dotyczy: wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Przebudowa, remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczną budynku Muzeum Kornela Makuszyńskiego willa „Opolanka” – filii Muzeum Tatrzańskiego” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala” w ramach poddziałania 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty większej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20200121_ADM_270-12_2019_wyjasnienia_SIWZ_3.pdf

MT_20200121_ADM_270-12_2019_zalaczniki_wyjasnienia_SIWZ_3.zip


Zakopane, dnia 17.01.2020 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-11/2019 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: wykonanie dostaw i usług – dotyczących aranżacji wystaw w budynkach wpisanych do rejestru zabytków, w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Projekt aranżacji ekspozycji stałej w willi Koliba” oraz „Projekt przemiany ekspozycji stałej w budynku – Muzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracje – im. M. i B. Dembowskich – Roje” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20200117_ADM_270-11_2019_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf


Zakopane, dnia 15.01.2020 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-12/2019 WYJAŚNIENIA DO SIWZ 2

Dotyczy: wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Przebudowa, remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczką budynku Muzeum Kornela Makuszyńskiego willa „Opolanka” – filii Muzeum Tatrzańskiego” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala” w ramach poddziałania 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty większej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20200115_ADM_270-12_2019_Modyfikacja_SIWZ_2.pdf

MT_20200115_ADM_270-12_2019_Wyjasnienia_do_SIWZ_2.pdf

MT_20200115_ADM_270-12_2019_zalacznik_nr_1.zip

MT_20200115_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf


Zakopane, dnia 14.01.2020 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-11/2019 – Wyjaśnienia SIWZ 2

Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: wykonanie dostaw i usług – dotyczących aranżacji wystaw w budynkach wpisanych do rejestru zabytków, w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Projekt aranżacji ekspozycji stałej w willi Koliba” oraz „Projekt przemiany ekspozycji stałej w budynku – Muzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracje – im. M. i B. Dembowskich – Roje” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20200114_ADM_270-11_2019_Wyjasnienia_SIWZ_2.pdf

KluczPub_Oferta_PostepowanieID_00d070db-4bd8-402a-a93e-b1423828cfd5_3.zip


Zakopane, dnia 07.01.2020 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-11/2019 – MODYFIKACJA SIWZ 2

Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: wykonanie dostaw i usług – dotyczących aranżacji wystaw w budynkach wpisanych do rejestru zabytków, w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Projekt aranżacji ekspozycji stałej w willi Koliba” oraz „Projekt przemiany ekspozycji stałej w budynku – Muzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracje – im. M. i B. Dembowskich – Roje” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20200107_ADM_270-11_2019_Modyfikacja_SIWZ_2.pdf

KluczPub_Oferta_PostepowanieID_00d070db-4bd8-402a-a93e-b1423828cfd5_2.zipKLUCZ NIEAKTUALNY

KluczPub_Oferta_PostepowanieID_00d070db-4bd8-402a-a93e-b1423828cfd5_3.zip


Zakopane, dnia 07.01.2020 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-12/2019 WYJAŚNIENIA DO SIWZ 1

Dotyczy: wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Przebudowa, remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczką budynku Muzeum Kornela Makuszyńskiego willa „Opolanka” – filii Muzeum Tatrzańskiego” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala” w ramach poddziałania 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty większej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20200107_ADM_270-12_2019_wyjasnienia_SIWZ_1.pdf


Zakopane, dnia 23.12.2019 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-12/2019 – MODYFIKACJA SIWZ 1

Dotyczy: wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Przebudowa, remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczką budynku Muzeum Kornela Makuszyńskiego willa „Opolanka” – filii Muzeum Tatrzańskiego” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala” w ramach poddziałania 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty większej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20191223_ADM_270-12_2019_modyfikacja_SIWZ.pdf

MT_20191223_ADM_270-12_2019_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf


Zakopane, dnia 20.12.2019 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-11/2019 – MODYFIKACJA SIWZ 1

Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: wykonanie dostaw i usług – dotyczących aranżacji wystaw w budynkach wpisanych do rejestru zabytków, w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Projekt aranżacji ekspozycji stałej w willi Koliba” oraz „Projekt przemiany ekspozycji stałej w budynku – Muzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracje – im. M. i B. Dembowskich – Roje” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20191220_ADM_270-11_2019_Modyfikacja_SIWZ_1.pdf

MT_20191220_ADM_270-11_2019_Wyjasnienia_SIWZ_1.pdf

KluczPub_Oferta_PostepowanieID_b5dfaade-e893-4e33-be73-1007275c6742_.zipKLUCZ NIEAKTUALNY

KluczPub_Oferta_PostepowanieID_00d070db-4bd8-402a-a93e-b1423828cfd5_3.zip


Zakopane, dnia 13.12.2019 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBOTY BUDOWLANE – ADM.270-12/2019

Dotyczy: wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Przebudowa, remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczką budynku Muzeum Kornela Makuszyńskiego willa „Opolanka” – filii Muzeum Tatrzańskiego” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala” w ramach poddziałania 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty większej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20191213_ADM_270-12_2019_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

MT_20191213_ADM_270-12_2019_OPZ_OPO.pdf

MT_20191213_ADM_270-12_2019_SIWZ.docx

MT_20191213_ADM_270-12_2019_SIWZ.pdf


Zakopane, dnia 20.11.2019 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – USŁUGI – ADM.270-11/2019

Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: wykonanie dostaw i usług – dotyczących aranżacji wystaw w budynkach wpisanych do rejestru zabytków, w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Projekt aranżacji ekspozycji stałej w willi Koliba” oraz „Projekt przemiany ekspozycji stałej w budynku – Muzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracje – im. M. i B. Dembowskich – Roje” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20191120_ADM_270-11_2019_SIWZ.pdf

MT_20191120_SIWZ_Aranzacje_ADM_270-11_2019.docx

ZAL_2_DO_SIWZ_JEDZ_Aranzacje_ADM_270-11_2019.docx

ZAL_2_DO_SIWZ_JEDZ_Aranzacje_ADM_270-11_2019.pdf

ZAL_3_DO_SIWZ_FORMULARZ_CENOWY_Aranzacje_ADM_270-11_2019.docx

ZAL_4_DO_SIWZ_OPZ_Aranzacje_ADM_270-11_2019.docx

ZAL_4_DO_SIWZ_OPZ_Aranzacje_ADM_270-11_2019.pdf

KluczPub_Oferta_PostepowanieID_b5dfaade-e893-4e33-be73-1007275c6742.zipKLUCZ NIEAKTUALNY

KluczPub_Oferta_PostepowanieID_b5dfaade-e893-4e33-be73-1007275c6742_.zipKLUCZ NIEAKTUALNY

KluczPub_Oferta_PostepowanieID_00d070db-4bd8-402a-a93e-b1423828cfd5_3.zip

https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:557428-2019:TEXT:PL:HTML


Zakopane, dnia 15.11.2019 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-10/2019 UNIEWAŻNIENIE

Dotyczy: wykonanie dostaw i usług – dotyczących aranżacji wystaw w budynkach wpisanych do rejestru zabytków, w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Projekt aranżacji ekspozycji stałej w willi Koliba” oraz „Projekt przemiany ekspozycji stałej w budynku – Muzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracje – im. M. i B. Dembowskich – Roje” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20191115_ADM_270-10_2019_Uniewaznienie.pdf


Zakopane, dnia 14.11.2019 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-10/2019 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: wykonanie dostaw i usług – dotyczących aranżacji wystaw w budynkach wpisanych do rejestru zabytków, w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Projekt aranżacji ekspozycji stałej w willi Koliba” oraz „Projekt przemiany ekspozycji stałej w budynku – Muzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracje – im. M. i B. Dembowskich – Roje” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20191114_ADM_270-10_2019_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf


Zakopane, dnia 05.11.2019 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-10/2019 MODYFIKACJA SIWZ 3

Dotyczy: wykonanie dostaw i usług – dotyczących aranżacji wystaw w budynkach wpisanych do rejestru zabytków, w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Projekt aranżacji ekspozycji stałej w willi Koliba” oraz „Projekt przemiany ekspozycji stałej w budynku – Muzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracje – im. M. i B. Dembowskich – Roje” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20191105_ADM_270-10_2019_Modyfikacja_SIWZ_3.pdf

MT_20191105_ADM_270-10_2019_Wyjasnienia_do_SIWZ_3.pdf

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:528480-2019:TEXT:PL:HTML


Zakopane, dnia 31.10.2019 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-10/2019 MODYFIKACJA SIWZ 2

Dotyczy: wykonanie dostaw i usług – dotyczących aranżacji wystaw w budynkach wpisanych do rejestru zabytków, w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Projekt aranżacji ekspozycji stałej w willi Koliba” oraz „Projekt przemiany ekspozycji stałej w budynku – Muzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracje – im. M. i B. Dembowskich – Roje” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20191031_ADM_270-10_2019_Modyfikacja_SIWZ_2.pdf

KluczPub_Oferta_PostepowanieID_a10131b1-bb4f-44d8-aa1e-24bdf8226826.zip

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:523945-2019:TEXT:PL:HTML


Zakopane, dnia 29.10.2019 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-10/2019 WYJAŚNIENIA DO SIWZ 4

Dotyczy: wykonanie dostaw i usług – dotyczących aranżacji wystaw w budynkach wpisanych do rejestru zabytków, w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Projekt aranżacji ekspozycji stałej w willi Koliba” oraz „Projekt przemiany ekspozycji stałej w budynku – Muzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracje – im. M. i B. Dembowskich – Roje” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

WYJAŚNIENIA DO SIWZ 4

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20191029_ADM_270-10_2019_Wyjasnienia_do_SIWZ_4.pdf


Zakopane, dnia 25.10.2019 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-8/2019 – WYBÓR OFERTY

Dotyczy: wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Przebudowa konserwatorska i remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczną budynku Galeria Sztuki XX wieku willa „Oksza” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20191025_ADM_270-8_2019_wybor_oferty.pdf


Zakopane, dnia 24.10.2019 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-7/2019 – WYBÓR OFERTY

Dotyczy: wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Przebudowa i remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczną Galerii Władysława Hasiora” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20191024_ADM_270_7-2019_Wybor_oferty.pdf


Zakopane, dnia 15.10.2019 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-10/2019 WYJAŚNIENIA DO SIWZ 3

Dotyczy: wykonanie dostaw i usług – dotyczących aranżacji wystaw w budynkach wpisanych do rejestru zabytków, w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Projekt aranżacji ekspozycji stałej w willi Koliba” oraz „Projekt przemiany ekspozycji stałej w budynku – Muzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracje – im. M. i B. Dembowskich – Roje” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

WYJAŚNIENIA DO SIWZ 3

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20191015_ADM_270-10_2019_Wyjasnienia_do_SIWZ3.pdf


Zakopane, dnia 11.10.2019 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-9/2019 – WYBÓR OFERTY

Dotyczy: Wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Przebudowa konserwatorska i remont konserwatorski budynku gmachu głównego Muzeum Tatrzańskiego” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala” w ramach poddziałania 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty większej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014.

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20191011_ADM_270-9_2019_Wybor_oferty.pdf


Zakopane, dnia 02.10.2019 r.

ADM.270-10/2019

Do wszystkich wykonawców
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: wykonania dostaw i usług – dotyczących aranżacji wystaw w budynku wpisanym do rejestru zabytków, w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Projekt aranżacji ekspozycji stałej w willi Koliba Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem” oraz „Projekt przemiany ekspozycji stałej w budynku – Muzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracje – im. M. i B. Dembowskich – Roje – filia Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

WYJAŚNIENIA DO SIWZ 2

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20191002_ADM_270-10_2019_SIWZ_Aranzacje_wyjasnienia_do_SIWZ_2.pdf


Zakopane, dnia 02.10.2019 r.

ADM.270-10/2019

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ nr 1

DoL postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dostaw i usług – dotyczących aranżacji wystaw w budynkach wpisanych do rejestru zabytków, w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Projekt aranżacji ekspozycji stałej w willi Koliba” oraz „Projekt przemiany ekspozycji stałej w budynku – Muzeum Stylu Zakopiańskiego -Inspiracje – im. M. i B. Dembowskich – Roje” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20191002_ADM_270-10_2019_SIWZ_Aranzacje_modyfikacja.pdf


Zakopane, dnia 02.10.2019 r.

ADM.270-10/2019

Do wszystkich wykonawców
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: wykonania dostaw i usług – dotyczących aranżacji wystaw w budynku wpisanym do rejestru zabytków, w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Projekt aranżacji ekspozycji stałej w willi Koliba Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem” oraz „Projekt przemiany ekspozycji stałej w budynku – Muzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracje – im. M. i B. Dembowskich – Roje – filia Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20191002_ADM_270-10_2019_SIWZ_Aranżacje_wyjasnienia_do_SIWZ_1.pdf


Zakopane, dnia 27.09.2019 r.

PUBLIKACJA ADM.270-10/2019

Dyrektor Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego

w Zakopanem, ul. Krupówki 10, 34-500 Zakopane

zaprasza do złożenia oferty

w

postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

wykonanie dostaw i usług – dotyczących aranżacji wystaw w budynkach wpisanych do rejestru zabytków, w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą:

„Projekt aranżacji ekspozycji stałej w willi Koliba” oraz „Projekt przemiany ekspozycji stałej w budynku – Muzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracje – im. M. i B. Dembowskich – Roje”

w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

(ADM.270-10/2019)

PLIKI DO POBRANIA:

SIWZ_Aranżacje_ADM_270-10_2019.docx

SIWZ_Aranżacje_ADM_270-10_2019.pdf

ZAL_2_DO_SIWZ_JEDZ_Aranzacje_ADM_270-10_2019.docx

ZAL_2_DO_SIWZ_JEDZ_Aranzacje_ADM_270-10_2019.pdf

ZAL_3_DO_SIWZ_FORMULARZ_CENOWY_Aranzacje_ADM_270-10_2019.docx

ZAL_3_DO_SIWZ_FORMULARZ_CENOWY_Aranzacje_ADM_270-10_2019.pdf

ZAL_4_DO_SIWZ_OPZ_Aranzacje_ADM_270-10_2019.docx

ZAL_4_DO_SIWZ_OPZ_Aranzacje_ADM_270-10_2019.pdf

ZAL_9_DO_SIWZ_ADM_270-10_2019_Klucz_Publiczny_Oferta_PostepowanieID_a10131b1-bb4f-44d8-aa1e-24bdf8226826.zipKLUCZ NIEAKTUALNY

KluczPub_Oferta_PostepowanieID_a10131b1-bb4f-44d8-aa1e-24bdf8226826.zip – KLUCZ AKTUALNY

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:454978-2019:TEXT:PL:HTML

 

Zakopane, dnia 19.09.2019 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-9/2019 – INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: Wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Przebudowa konserwatorska i remont konserwatorski budynku gmachu głównego Muzeum Tatrzańskiego” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala” w ramach poddziałania 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty większej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014.

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20190919_ADM_270-9_2019_informacja_z_otwarcia_ofert.pdf


Zakopane, dnia 18.09.2019 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-9/2019 – WYJAŚNIENIA SIWZ 2

Dotyczy: Wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Przebudowa konserwatorska i remont konserwatorski budynku gmachu głównego Muzeum Tatrzańskiego” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala” w ramach poddziałania 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty większej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014.

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20190918_ADM_270-9_2019_wyjasnienia_SIWZ_2.pdf


Zakopane, dnia 11.09.2019 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-9/2019 – WYJAŚNIENIA SIWZ 1

Dotyczy: Wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Przebudowa konserwatorska i remont konserwatorski budynku gmachu głównego Muzeum Tatrzańskiego” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala” w ramach poddziałania 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty większej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014.

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20190911_ADM_270-9_2019_wyjasnienia_SIWZ_1.pdf


Zakopane, dnia 06.09.2019 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-6/2019 – WYBÓR OFERTY

Dotyczy: wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Projekt remontu budynku dworu, kuchni dworskiej i stróżówki wraz z infrastruktura techniczną, należących do zespołu dworsko-folwarcznego w Łopusznej oraz remontu pozostałych obiektów na terenie zespołu w zakresie remontu więźb, pokryć dachowych, instalacji odgromowych i projektu instalacji niskoprądowych” w ramach projektu pod nazwą „Rewitalizacja zespołu dworskiego w Łopusznej (XVIII – XIX w.) – prace konserwatorskie i roboty budowlane”, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ochrona zabytków.

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20190906_ADM_270-6_2019_Wybor_ofert.pdf


Zakopane, dnia 04.09.2019 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBOTY BUDOWLANE – ADM.270-9/2019

Dotyczy: Wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Przebudowa konserwatorska i remont konserwatorski budynku gmachu głównego Muzeum Tatrzańskiego” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala” w ramach poddziałania 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty większej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014.

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20190904_ADM_270-9_2019_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

MT_20190904_ADM_270-9_2019_OPZ_GG.pdf

MT_20190904_ADM_270-9_2019_SIWZ_GG.docx

MT_20190904_ADM_270-9_2019_SIWZ_GG.pdf

MT_20190904_ADM_270-9_2019_zalacznik_nr_4_4.zip


Zakopane, dnia 29.08.2019 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-4/2019 – UNIEWAŻNIENIE

dotyczy: Wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Przebudowa konserwatorska i remont konserwatorski budynku gmachu głównego Muzeum Tatrzańskiego” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala” w ramach poddziałania 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty większej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014.

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20190829_ADM_270-4_2019_uniewaznienie_postepowania.pdf


Zakopane, dnia 29.08.2019 r.

Postępowanie ADM.270-8/2019

Dotyczy: wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Przebudowa konserwatorska i remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczną budynku Galeria Sztuki XX wieku willa „Oksza” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20190829_ADM_270_8_2019_informacja_z_otwaracia_ofert.pdf


Zakopane, dnia 26.08.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert ADM.270-7/2019

dotyczy: wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Przebudowa i remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczną Galerii Władysława Hasiora” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20190826_ADM_270-7_2019_INFORMACJA_Z_OTWARCIA_OFERT.pdf


Zakopane, dnia 23.08.2019 r.

POSTĘPOWANIE ADM-270-7/2019 – WYJAŚNIENIA DO SIWZ 1

dotyczy: wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Przebudowa i remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczną Galerii Władysława Hasiora” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20190823_ADM_270-7_2019_wyjasnienia_do_SIWZ_1.pdf


Zakopane, dnia 14.08.2019 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBOTY BUDOWLANE – ADM.270-8/2019

Dotyczy: wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Przebudowa konserwatorska i remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczną budynku Galeria Sztuki XX wieku willa „Oksza” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20190814_ADM_270-8_2019_Ogloszenie_o_zamowieniu_OKS.pdf

MT_20190814_ADM_270-8_2019_OPZ_OKS.pdf

MT_20190814_ADM_270-8_2019_SIWZ_OKS.docx

MT_20190814_ADM_270-8_2019_SIWZ_OKS.pdf


Zakopane, dnia 14.08.2019 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-7/2019 – ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dotyczy: wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Przebudowa i remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczną Galerii Władysława Hasiora” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20190814_ADM_270-7_2019_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf

MT_20190814_ADM_270-7_2019_Zmiana_terminu_skladania_ofert.pdf


Zakopane, dnia 12.08.2019 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-6/2019 – INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Projekt remontu budynku dworu, kuchni dworskiej i stróżówki wraz z infrastruktura techniczną, należących do zespołu dworsko-folwarcznego w Łopusznej oraz remontu pozostałych obiektów na terenie zespołu w zakresie remontu więźb, pokryć dachowych, instalacji odgromowych i projektu instalacji niskoprądowych” w ramach projektu pod nazwą „Rewitalizacja zespołu dworskiego w Łopusznej (XVIII – XIX w.) – prace konserwatorskie i roboty budowlane”, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ochrona zabytków.

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20190812_ADM_270-6_2019_INFORMACJA_Z_OTWARCIA_OFERT.pdf


Zakopane, dnia 07.08.2019 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-5/2019 – UNIEWAŻNIENIE

Dotyczy: wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Przebudowa konserwatorska i remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczną budynku Galeria Sztuki XX wieku willa „Oksza” w ramach projektu pod nazwą: „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20190807_ADM_270-5_2019_Uniewaznienie.pdf


Zakopane, dnia 06.08.2019 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-4/2019 – INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: Wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Przebudowa konserwatorska i remont konserwatorski budynku gmachu głównego Muzeum Tatrzańskiego” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala” w ramach poddziałania 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty większej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014.

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20190806_ADM_270-4_2019_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBOTY BUDOWLANE – ADM.270-7/2019

Zakopane, dnia 31.07.2019 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBOTY BUDOWLANE – ADM.270-7/2019

Dotyczy: wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Przebudowa i remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczną Galerii Władysława Hasiora” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20190731_ADM_270-7_2019_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

MT_20190731_ADM_270-7_2019_OPZ_GW_HAS.pdf

MT_20190731_ADM_270-7_2019_SIWZ_HAS.docx

MT_20190731_ADM_270-7_2019_SIWZ_HAS.pdf

MT_20190731_ADM_270-7_2019_zalacznik_4_4.zip


POSTĘPOWANIE ADM.270-4/2019 – MODYFIKACJA SIWZ 1

Zakopane, dnia 30.07.2019 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-4/2019 – MODYFIKACJA SIWZ 1

Dotyczy: Wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Przebudowa konserwatorska i remont konserwatorski budynku gmachu głównego Muzeum Tatrzańskiego” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala” w ramach poddziałania 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty większej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20190730_ADM_270-4_2019_modyfikacja_SIWZ_1.pdf


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBOTY BUDOWLANE – ADM.270-6/2019

Zakopane, dnia 26.07.2019 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBOTY BUDOWLANE – ADM.270-6/2019

Dotyczy: wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Projekt remontu budynku dworu, kuchni dworskiej i stróżówki wraz z infrastruktura techniczną, należących do zespołu dworsko-folwarcznego w Łopusznej oraz remontu pozostałych obiektów na terenie zespołu w zakresie remontu więźb, pokryć dachowych, instalacji odgromowych i projektu instalacji niskoprądowych” w ramach projektu pod nazwą „„Rewitalizacja zespołu dworskiego w Łopusznej (XVIII – XIX w.) – prace konserwatorskie i roboty budowlane”, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ochrona zabytków.

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20190726_ADM_270-6_2019_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

MT_20190726_ADM_270-6_2019_OPZ_LOP.pdf

MT_20190726_ADM_270-6_2019_SIWZ_LOP.docx

MT_20190726_ADM_270-6_2019_SIWZ_LOP.pdf

MT_20190726_ADM_270-6_2019_WYCIAG_Z_DOK_PROJEKTOWEJ.zip


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBOTY BUDOWLANE – ADM.270-5/2019

Zakopane, dnia 23.07.2019 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBOTY BUDOWLANE – ADM.270-5/2019

Dotyczy: wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Przebudowa konserwatorska i remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczną budynku Galeria Sztuki XX wieku willa „Oksza” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20190723_ADM_270-5_2019_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

MT_20190723_ADM_270-5_2019_OPZ_OKS.pdf

MT_20190723_ADM_270-5_2019_SIWZ_OKS.docx

MT_20190723_ADM_270-5_2019_SIWZ_OKS.pdf


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBOTY BUDOWLANE – ADM.270-4/2019

Zakopane, dnia 22.07.2019 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBOTY BUDOWLANE – ADM.270-4/2019

Dotyczy: Wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Przebudowa konserwatorska i remont konserwatorski budynku gmachu głównego Muzeum Tatrzańskiego” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala” w ramach poddziałania 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty większej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014.

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20190722_ADM_270-4_2019_Ogloszenie_o_zamowieniu_GG.pdf

MT_20190722_ADM_270-4_2019_OPZ_GG.pdf

MT_20190722_ADM_270-4_2019_SIWZ_GG.docx

MT_20190722_ADM_270-4_2019_SIWZ_GG.pdf

MT_20190722_ADM_270-4_2019_zalacznik_nr_4_4.zip


POSTĘPOWANIE ADM.270-3/2019 – UNIEWAŻNIENIE

Zakopane, dnia 22.07.2019 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-3/2019 – UNIEWAŻNIENIE

Dotyczy: wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Przebudowa konserwatorska i remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczną budynku Galeria Sztuki XX wieku willa „Oksza” w ramach projektu pod nazwą: „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20190722_ADM_270-3_2019_uniewaznienie.pdf


POSTĘPOWANIE ADM.270-2/2019 – UNIEWAŻNIENIE

Zakopane, dnia 22.07.2019 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-2/2019 – UNIEWAŻNIENIE

Dotyczy: wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Przebudowa i remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczną Galerii Władysława Hasiora” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20190722_ADM_270-2_2019_uniewaznienie.pdf

MT_20190725_ADM_270-2_2019_sprostowanie.pdf


POSTĘPOWANIE ADM.270-1/2019 – Unieważnienie

Zakopane, dnia 19.07.2019 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-1/2019 – Unieważnienie

Dotyczy: Wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Przebudowa konserwatorska i remont konserwatorski budynku gmachu głównego Muzeum Tatrzańskiego” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala” w ramach poddziałania 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty większej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20190719_ADM_270-1_2019_Uniewaznienie.pdf


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBOTY BUDOWLANE – ADM.270-3/2019

Zakopane, dnia 05.07.2019 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBOTY BUDOWLANE – ADM.270-3/2019

Dotyczy: wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Przebudowa konserwatorska i remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczną budynku Galeria Sztuki XX wieku willa „Oksza” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20190705_ADM_270-3_2019_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

MT_20190705_ADM_270-3_2019_OPZ_OKS.pdf

MT_20190705_ADM_270-3_2019_SIWZ_OKS.docx

MT_20190705_ADM_270-3_2019_SIWZ_OKS.pdf


POSTĘPOWANIE ADM.270-2/2019 – INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zakopane, dnia 06.06.2019 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-2/2019 – INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Przebudowa i remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczną Galerii Władysława Hasiora” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20190606_ADM_270-2_2019_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf


POSTĘPOWANIE ADM.270-1/2019 – INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zakopane, dnia 05.06.2019 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-1/2019 – INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: Wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Przebudowa konserwatorska i remont konserwatorski budynku gmachu głównego Muzeum Tatrzańskiego” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala” w ramach poddziałania 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty większej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014.

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20190605_ADM_270-1_2019_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf


POSTĘPOWANIE ADM.270-2/2019 – WYJAŚNIENIA SIWZ 2

Zakopane, dnia 29.05.2019 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-2/2019 – WYJAŚNIENIA SIWZ 2

Dotyczy: wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Przebudowa i remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczną Galerii Władysława Hasiora” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20190529_Publikacja_ADM_270-2_2019_MODYFIKACJA_SIWZ.pdf

MT_20190529_Publikacja_ADM_270-2_2019_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf

MT_20190529_Publikacja_ADM_270-2_2019_Wyjasnienia_do_SIWZ_II.pdf

MT_20190529_Publikacja_ADM_270-2_2019_Zalaczniik_nr_1.zip


POSTĘPOWANIE ADM.270-1/2019 – WYJAŚNIENIA SIWZ 2

Zakopane, dnia 29.05.2019 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-1/2019 – WYJAŚNIENIA SIWZ 2

Dotyczy: Wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Przebudowa konserwatorska i remont konserwatorski budynku gmachu głównego Muzeum Tatrzańskiego” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala” w ramach poddziałania 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty większej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014.

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20190529_Publikacja_ADM_270-1_2019_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf

MT_20190529_Publikacja_ADM_270-1_2019_Wyjasnienia_do_SIWZ_II.pdf


POSTĘPOWANIE ADM.270-2/2019 – WYJAŚNIENIA SIWZ 1

Zakopane, dnia 21.05.2019 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-2/2019 – WYJAŚNIENIA SIWZ 1

Dotyczy: wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Przebudowa i remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczną Galerii Władysława Hasiora” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20190521_ADM_270-2_2019_wyjasnienia_do_SIWZ_1.pdf


ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT – ADM.270-1/2019

Zakopane, dnia 08.05.2019 r.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT – ADM.270-1/2019

Dotyczy: wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Przebudowa konserwatorska i remont konserwatorski budynku gmachu głównego Muzeum Tatrzańskiego” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala” w ramach poddziałania 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty większej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20190508_ADM_270-1_2019_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf


ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT – ADM.270-2/2019

Zakopane, dnia 07.05.2019 r.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT – ADM.270-2/2019

Dotyczy: wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Przebudowa i remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczną Galerii Władysława Hasiora” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20190507_ADM_270-2_2019_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf

MT_20190507_ADM_270-2_2019_Przedluzenie_terminu_skladania_ofert.pdf


POSTĘPOWANIE ADM.270-1/2019 – WYJAŚNIENIA SIWZ 1

Zakopane, dnia 15.04.2019 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-1/2019 – WYJAŚNIENIA SIWZ 1

Dotyczy: Wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Przebudowa konserwatorska i remont konserwatorski budynku gmachu głównego Muzeum Tatrzańskiego” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala” w ramach poddziałania 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty większej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20190415_ADM_270-1_2019_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf

MT_20190415_ADM_270-1_2019_Wyjasnienia_SIWZ_1.pdf

MT_20190415_ADM_270-1_2019_zal_1_GeotermiaPodh_GG_warunki_przylaczenia.pdf

MT_20190415_ADM_270-1_2019_zal_2_Ekspertyza_zab_ppoz_oraz_postanowienia_GG.pdf

MT_20190415_ADM_270-1_2019_zal_3_4_PW_GG-IE_TEKST.pdf


POSTĘPOWANIE ADM.270-15/2018 – WYBÓR OFERTY

Zakopane, dnia 12.04.2019 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-15/2018 – WYBÓR OFERTY

Dotyczy: wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Przebudowa oraz remont konserwatorski wraz z budynkiem garażowym i infrastrukturą techniczną budynku Galerii Sztuki im. Włodzimierza i Jerzego Kulczyckich willa Koziańskich” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala” w ramach poddziałania 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty większej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20190412_ADM_270-15_2018_Wybor_oferty.PDF


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBOTY BUDOWLANE – ADM.270-2/2019

Zakopane, dnia 28.03.2019 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBOTY BUDOWLANE – ADM.270-2/2019

Dotyczy: wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Przebudowa i remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczną Galerii Władysława Hasiora” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20190328_ADM_270-2_2019_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

MT_20190328_ADM_270-2_2019_OPZ_HAS_.pdf

MT_20190328_ADM_270-2_2019_SIWZ HAS.docx

MT_20190328_ADM_270-2_2019_SIWZ_HAS.pdf


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBOTY BUDOWLANE – ADM.270-1/2019

Zakopane, dnia 27.03.2019 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBOTY BUDOWLANE – ADM.270-1/2019

Dotyczy: Wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Przebudowa konserwatorska i remont konserwatorski budynku gmachu głównego Muzeum Tatrzańskiego” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala” w ramach poddziałania 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty większej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20190327_ADM_270_1_2019_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

MT_20190327_ADM_270_1_2019_OPZ_GG.pdf

MT_20190327_ADM_270_1_2019_SIWZ_GG-.docx

MT_20190327_ADM_270_1_2019_SIWZ_GG-.pdf


PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA 2019 ROK

Zakopane, dnia 28.02.2019 r.

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA 2019 ROK

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20190228_Plan_zamowien_publicznych_na_2019.pdf


POSTĘPOWANIE ADM.270-16/2018 – UNIEWAŻNIENIE

Zakopane, dnia 22.02.2019 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-16/2018 – UNIEWAŻNIENIE

Dotyczy: wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Przebudowa konserwatorska i remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczną budynku Galeria Sztuki XX wieku willa „Oksza” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20190222_ADM_270-16_2018_Uniewaznienie.pdf


POSTĘPOWANIE NUMER ADM.4.270-1/2019 – INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Zakopane, dnia 24.01.2019 r.

POSTĘPOWANIE NUMER ADM.4.270-1/2019 – INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Aktualizacji dokumentacji projektu budowlanego przebudowy oraz remontu budynku dworu, kuchni dworskiej i stróżówki wraz z infrastrukturą techniczną wchodzących w skład zespołu dworsko-folwarcznego w Łopusznej oraz remontu pozostałych obiektów na terenie zespołu w zakresie remontu więźb, pokryć dachowych, instalacji odgromowych i projektu instalacji niskoprądowych oraz budowy studni wierconej przy wozowni i drenażu wokół budynku dużej piwnicy.

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20190124_Publikacja_ADM_4_270-1_2019_Informacja_o_udzielonym_zamowieniu.pdf


POSTĘPOWANIE ADM.270-16/2018 – INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zakopane, dnia 24.01.2019 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-16/2018 – INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Przebudowa konserwatorska i remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczną budynku Galeria Sztuki XX wieku willa „Oksza” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20190124_Publikacja_ADM_270-16_2018_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf


ADM.4.270-1/2019 – WYJAŚNIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zakopane, dnia 16.01.2019 r.

ADM.4.270-1/2019 – WYJAŚNIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy: Aktualizacji dokumentacji projektu budowlanego przebudowy oraz remontu budynku dworu, kuchni dworskiej i stróżówki wraz z infrastrukturą techniczną wchodzących w skład zespołu dworsko-folwarcznego w Łopusznej oraz remontu pozostałych obiektów na terenie zespołu w zakresie remontu więźb, pokryć dachowych, instalacji odgromowych i projektu instalacji niskoprądowych oraz budowy studni wierconej przy wozowni i drenażu wokół budynku dużej piwnicy.

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20190116_ADM_4_270_1-2019_WYJASNIENIA_DO_ZAPYTANIA_OFERTOWEGO.pdf


ADM.270-16/2018 – DODATKOWY TERMIN WIZJI LOKALNEJ

Zakopane, dnia 15.01.2019 r.

ADM.270-16/2018 – DODATKOWY TERMIN WIZJI LOKALNEJ

Dotyczy: wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Przebudowa konserwatorska i remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczną budynku Galeria Sztuki XX wieku willa „Oksza” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20190115_ADM_270-16_2018_wizja_lokalna_OKS.pdf


POSTĘPOWANIE NUMER ADM.4.270-1/2019 – ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakopane, dnia 10.01.2019 r.

POSTĘPOWANIE NUMER ADM.4.270-1/2019 – ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: Aktualizacji dokumentacji projektu budowlanego przebudowy oraz remontu budynku dworu, kuchni dworskiej i stróżówki wraz z infrastrukturą techniczną wchodzących w skład zespołu dworsko-folwarcznego w Łopusznej oraz remontu pozostałych obiektów na terenie zespołu w zakresie remontu więźb, pokryć dachowych, instalacji odgromowych i projektu instalacji niskoprądowych oraz budowy studni wierconej przy wozowni i drenażu wokół budynku dużej piwnicy.

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20190110_ZO_ADM_4_270-1_2019_Aktualizacja_projektu_LOP.docx

MT_20190110_ZO_ADM_4_270-1_2019_Aktualizacja_projektu_LOPx.pdf


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBOTY BUDOWLANE – ADM.270-16/2018

Zakopane, dnia 27.12.2018 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBOTY BUDOWLANE – ADM.270-16/2018

Dotyczy: wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Przebudowa konserwatorska i remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczną budynku Galeria Sztuki XX wieku willa „Oksza” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20181227_ADM_270-16_2018_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

MT_20181227_ADM_270-16_2018_OPZ.pdf

MT_20181227_ADM_270-16_2018_SIWZ.docx

MT_20181227_ADM_270-16_2018_SIWZ_OKS.pdf


POSTĘPOWANIE NUMER ADM.4.270-10/2018 – ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakopane, dnia 28.11.2018 r.

POSTĘPOWANIE NUMER ADM.4.270-10/2018 – ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: Wykonania koncepcji oraz projektu budowlano wykonawczego magazynów zewnętrznych w Domu Podhalańskim Związku Podhalan w Ludźmierzu dla Muzeum Tatrzańskiego.

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20181128_ADM_4_270-10_2018_010_ZAPYTANIE_OFERTOWE.pdf

MT_20181128_ADM_4_270-10_2018_020_ZALACZNIK_NR_1_DO_ZAPYTANIA_OFERTOWEGO.pdf

MT_20181128_ADM_4_270-10_2018_021_ZALACZNIK_NR_3_DO_PFU_INWENTARYZACJA.zip

MT_20181128_ADM_4_270-10_2018_030_ZALACZNIK_NR_2_DO_ZAPYTANIA_OFERTOWEGO.docx

MT_20181128_ADM_4_270-10_2018_WZOR_OFERTY.docx


POSTĘPOWANIE ADM.270-15/2018 – INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zakopane, dnia 09.11.2018 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-15/2018 – INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Przebudowa oraz remont konserwatorski wraz z budynkiem garażowym i infrastrukturą techniczną budynku Galerii Sztuki im. Włodzimierza i Jerzego Kulczyckich willa Koziańskich” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala” w ramach poddziałania 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty większej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20181109_ADM_270-15_2018_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf


POSTĘPOWANIE ADM.270-15/2018 – WYJAŚNIENIA SIWZ2

Zakopane, dnia 31.10.2018 r.

ADM.270-15/2018 wyjaśnienia SIWZ 2

Do wszystkich wykonawców

Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp) Zamawiający przedstawia poniżej pytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Przebudowa oraz remont konserwatorski wraz z budynkiem garażowym i infrastrukturą techniczną budynki Galerii Sztuki im. Włodzimierza i Jerzego Kulczyckich willa Koziańskich” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala” w ramach poddziałania 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty większej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, numer ADM.270-15/2018.

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20181031_ADM_270-15_2018_wyjasnienia_SIWZ2.pdf

MT_20181031_ADM_270-15_2018_wyjasnienia_SIWZ2_zalacznik_1.pdf

MT_20181031_ADM_270-15_2018_wyjasnienia_SIWZ2_zalacznik_2.pdf


POSTĘPOWANIE ADM.270-15/2018 – WYJAŚNIENIA – ZMIANA TERMINU OFERTY

Zakopane, dnia 26.10.2018 r.

ADM.270-15/2018 wyjaśnienia SIWZ 1

Do wszystkich wykonawców

Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp) Zamawiający przedstawia poniżej pytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Przebudowa oraz remont konserwatorski wraz z budynkiem garażowym i infrastrukturą techniczną budynki Galerii Sztuki im. Włodzimierza i Jerzego Kulczyckich willa Koziańskich” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala” w ramach poddziałania 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty większej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020., numer ADM.270-15/2018:

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20181026_ADM_270-15_2018_wyjasnienia_SIWZ1.PDF

MT_20181026_ADM_270-15_2018_przedluzenie_terminu.PDF


POSTĘPOWANIE ADM.270-14/2018 – WYBÓR OFERTY

Zakopane, 23.10.2018 r.

POSTĘPOWANIE ADM.270-14/2018 – WYBÓR OFERTY

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: wykonanie robót budowlano – remontowych budynku wpisanego do rejestru zabytków, w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Przebudowa, remont konserwatorski, odbudowa budynku gospodarczego oraz realizacja infrastruktury technicznej budynku Zagroda Korkoszów – Czarna Góra” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20181023_ADM_270_14-2018_wybor_oferty.pdf


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBOTY BUDOWLANE – ADM.270-15/2018

Zakopane, 11.10.2018 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBOTY BUDOWLANE – ADM.270-15/2018

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Przebudowa oraz remont konserwatorski wraz z budynkiem garażowym i infrastrukturą techniczną budynku Galerii Sztuki im. Włodzimierza i Jerzego Kulczyckich willa Koziańskich” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala” w ramach poddziałania 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty większej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20181011_ADM_270-15_2018_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

MT_20181011_ADM_270-15_2018_OPZ.pdf

MT_20181011_ADM_270-15_2018_Zal_nr_10_Protokoł_z_dialogu_technicznego.pdf

MT_20181011_SIWZ_ADM_270-15_2018.docx

MT_20181011_SIWZ_ADM_270-15_2018.pdf


POSTĘPOWANIE ADM.270-14/2018 – INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zakopane, 21.09.2018 r.

Postępowanie ADM.270-14/2018 – INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: wykonanie robót budowlano – remontowych budynku wpisanego do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Przebudowa, remont konserwatorski, odbudowa budynku gospodarczego oraz realizacja infrastruktury technicznej budynku Zagroda Korkoszów – Czarna Góra” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20180921_INFORMACJA_Z_OTWARCIA_OFERT_ADM_270_14-2018.pdf


POSTĘPOWANIE ADM.270-13/2018 – UNIEWAŻNIENIE

Zakopane, 12.09.2018 r.

Postępowanie ADM.270-13/2018 – UNIEWAŻNIENIE

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Przebudowa oraz remont konserwatorski wraz z budynkiem garażowym i infrastrukturą techniczną budynku Galerii Sztuki im. Włodzimierza i Jerzego Kulczyckich willa Koziańskich” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala” w ramach poddziałania 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty większej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20180912_ADM_270_13-2018_Uniewaznienie.pdf


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBOTY BUDOWLANE – ADM.270-14/2018

Zakopane, 04.09.2018 r.

Postępowanie ADM.270-14/2018

Dotyczy: wykonania robót budowlano – remontowych budynku wpisanego do rejestru zabytków, w zadaniu inwestycyjno – projektowym pod nazwą: „Przebudowa, remont konserwatorski, odbudowa budynku gospodarczego oraz realizacja infrastruktury technicznej budynku Zagroda Korkoszów – Czarna Góra” – skrót CZG w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20180904_ADM_270-14_2018_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

MT_20180904_ADM_270-14_2018_OPZ.pdf

MT_20180904_ADM_270-14_2018_SIWZ_wraz_z_zalacznikami.docx

MT_20180904_ADM_270-14_2018_SIWZ_wraz_z_zalacznikami.pdf


POSTĘPOWANIE ADM.270-11/2018 – UNIEWAŻNIENIE

Zakopane, 04.09.2018 r.

Postępowanie ADM.270-11/2018 – UNIEWAŻNIENIE

Dotyczy: wykonanie robót budowlano – remontowych budynku wpisanego do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Przebudowa, remont konserwatorski, odbudowa budynku gospodarczego oraz realizacja infrastruktury technicznej budynku Zagroda Korkoszów – Czarna Góra” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20180904_ADM_270-11_2018_uniewaznienie.pdf


POSTĘPOWANIE ADM.270-13/2018 – PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zakopane, 30.08.2018 r.

Postępowanie ADM.270-13/2018

Przedłużenie terminu składania ofert

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Przebudowa oraz remont konserwatorski wraz z budynkiem garażowym i infrastrukturą techniczną budynku Galerii Sztuki im. Włodzimierza i Jerzego Kulczyckich willa Koziańskich” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala” w ramach poddziałania 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty większej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20180830_ADM_270-13_2018_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf

MT_20180830_ADM_270-13_2018_Zmiana_terminu_skladania_ofert.pdf


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBOTY BUDOWLANE – ADM.270-13/2018

Zakopane, 10.08.2018 r.

Dotyczy: wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Przebudowa oraz remont konserwatorski wraz z budynkiem garażowym i infrastrukturą techniczną budynku Galerii Sztuki im. Włodzimierza i Jerzego Kulczyckich willa Koziańskich” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala” w ramach poddziałania 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty większej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20180810_ADM_270-13_2018_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

MT_20180810_ADM_270-13_2018_OPZ.pdf

MT_20180810_ADM_270-13_2018_SIWZ_wraz_z_zalacznikami.docx

MT_20180810_ADM_270-13_2018_SIWZ_wraz_z_zalacznikami.pdf

MT_20180810_ADM_270-13_2018_Zal_nr_10_Protokol_z_dialogu_technicznego.pdf


DOSTAWA MATERIAŁÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH MUZEALIA CZ. 7 – UNIEWAŻNIENIE

Zakopane, 02.08.2018 r.

Postępowanie ADM.4.270-3/2018

Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego
ul. Krupówki 10 34-500 Zakopane

Do wszystkich wykonawców

Informacja o unieważnieniu
postępowania w zakresie cz. 7

Dotyczy: Dostawy materiałów zabezpieczających muzealia podczas transportu i przechowywania na czas remontów konserwatorskich w ramach projektu pn. „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala” dofinansowanego w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami. Postępowanie ADM.4.270-3/2018

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20180802_ADM_4_270-3_2018_Uniewaznienie_czesc_7.pdf


POSTĘPOWANIE ADM.270-12/2018 – UNIEWAŻNIENIE

Zakopane, 16.07.2018 r.

Dotyczy: wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Przebudowa konserwatorska i remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczną budynku Galeria Sztuki XX wieku willa „Oksza” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20180716_ADM_270-12_2018_Uniewaznienie.pdf


POSTĘPOWANIE ADM.270-12/2018 – INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zakopane, 12.07.2018 r.

Dotyczy: wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Przebudowa konserwatorska i remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczną budynku Galeria Sztuki XX wieku willa „Oksza” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20180712_ADM_270-12_2018_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf


POSTĘPOWANIE ADM.270-12/2018 – ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zakopane, 04.07.2018 r.

Dotyczy: wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Przebudowa konserwatorska i remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczną budynku Galeria Sztuki XX wieku willa „Oksza” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20180704_ADM_270-12_2018_przedluzenie_terminu_skladania_ofert.pdf

MT_20180704_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBOTY BUDOWLANE – ADM.270-12/2018

Zakopane, 13.06.2018 r.

Dotyczy: wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Przebudowa konserwatorska i remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczną budynku Galeria Sztuki XX wieku willa „Oksza” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20180613_ADM_270-12_2018_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

MT_20180613_ADM_270-12_2018_OPZ.docx

MT_20180613_ADM_270-12_2018_OPZ.pdf

MT_20180613_ADM_270-12_2018_SIWZ_wraz_z_zalacznikami.docx

MT_20180613_ADM_270-12_2018_SIWZ_wraz_z_zalacznikami.pdf


OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM

Dotyczy: wykonania robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków, w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Przebudowa oraz remont konserwatorski wraz z budynkiem garażowym i infrastrukturą techniczną budynku Galerii Sztuki im. Włodzimierza i Jerzego Kulczyckich willa Koziańskich” – skrót KOZ w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala” w ramach poddziałania 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty większej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20180612_Ogloszenie_o_dialogu_technicznym.pdf

MT_20180612_Ogloszenie_wraz_z_zalacznikami.docx

MT_20180612_Ogloszenie_o_dialogu_technicznym_ZALACZNIKI.zip

MT_20180615_przedluzenie_terminu_skladania_wnioskow.pdf


POSTĘPOWANIE ADM.270-11/2018 – INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zakopane, 11.06.2018 r.

Dotyczy: wykonanie robót budowlano – remontowych budynku wpisanego do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Przebudowa, remont konserwatorski, odbudowa budynku gospodarczego oraz realizacja infrastruktury technicznej budynku Zagroda Korkoszów – Czarna Góra” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20180611_ADM_270-11_2018_INFORMACJA_Z_OTWARCIA_OFERT.pdf


DOSTAWA MATERIAŁÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH MUZEALIA CZ. 1-6 oraz 8-10 – UNIEWAŻNIENIE

Zakopane, 08.06.2018 r.

Postępowanie ADM.4.270-3/2018

Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego
ul. Krupówki 10 34-500 Zakopane

Do wszystkich wykonawców

Informacja o unieważnieniu
postępowania w zakresie cz. 1- 6 oraz 8 -10

Dotyczy: Dostawy materiałów zabezpieczających muzealia podczas transportu i przechowywania na czas remontów konserwatorskich w ramach projektu pn. „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala” dofinansowanego w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami. Postępowanie ADM.4.270-3/2018

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20180608_ADM_4_270-3_2018_Uniewaznienie_czesc_1-6_oraz_8-10.pdf


POSTĘPOWANIE ADM.270-6/2018 – WYBÓR OFERTY

Zakopane, 07.06.2018 r.

Postępowanie ADM.270-6/2018 – Wybór Oferty

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20180607_ADM_270-6_2018_Wybor_oferty.pdf


ADM.270-11/2018 – OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie nr 500123650-N-2018 z dnia 04-06-2018 r.

Zakopane:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 556810-N-2018

Data: 11/05/2018

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20180604_ADM_270-11_2018_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf

MT_20180604_ADM_270-11_2018_Wyjasnienia_do_SIWZ_1.pdf


ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:

Zakopane, 30.05.2018 r.

Dostawę materiałów zabezpieczających muzealia podczas transportu i przechowywania na czas remontów konserwatorskich w ramach projektu pn. „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala” dofinansowanego w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami. Postępowanie ADM4.270-3/2018

Zamawiający:

Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego
34-500 Zakopane, ul. Krupówki 10
Tel. 18 20 152 05, fax. 18 20 638 72
e-mail : zp@muzeumtatrzanskie.pl

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20180530_ADM_4_270-3_2018_Zaproszenie_do_skladania_ofert.pdf

MT_20180530_ADM_4_270-3_2018_Zalacznik_nr_1.docx

MT_20180530_ADM_4_270-3_2018_Zalacznik_nr_2.doc


Postępowanie ADM.270-5/2018 – Wybór Oferty

Postępowanie ADM.270-5/2018 – Wybór Oferty

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20180529_ADM_270-5_2018_Wybor_oferty.pdf


Postępowanie ADM.270-4/2018 – Wybór Oferty

Postępowanie ADM.270-4/2018 – Wybór Oferty

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20180529_ADM_270-4_2018_Wybor_oferty.pdf


Postępowanie ADM.270-9/2018 – unieważnienie

POSTĘPOWANIE ADM.270-9/2018 – UNIEWAŻNIENIE

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20180524_ADM_270-9_2018_uniewaznienie.pdf


Postępowanie ADM.270-10/2018 – unieważnienie

POSTĘPOWANIE ADM.270-10/2018 – UNIEWAŻNIENIE

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20180523_ADM_270-10_2018_Uniewaznienie.pdf


POSTĘPOWANIE ADM.270-9/2018 – INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Numer ogłoszenia: 543624-N-2018 z dnia 12-04-2018 r.

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 18/05/2018 o godz. 12:15

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20180518_ADM_270-9_2018_INFORMACJA_Z_OTWARCIA_OFERT.pdf


ADM.270-9/2018 – OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA III

Ogłoszenie nr 500104598-N-2018 z dnia 11-05-2018 r.

Zakopane:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 543624-N-2018

Data: 12/04/2018

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20180511_ADM_270-9_2018_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf

MT_20180511_ADM_270-9_2018_Wyjasnienia_do_SIWZ_IV.pdf


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBOTY BUDOWLANE – ADM.270-11/2018

Ogłoszenie nr 556810-N-2018 z dnia 2018-05-11 r.

Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego: Wykonanie robót budowlano – remontowych budynku wpisanego do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Przebudowa, remont konserwatorski, odbudowa budynku gospodarczego oraz realizacja infrastruktury technicznej budynku Zagroda Korkoszów – Czarna Góra” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20180511_ADM_270-11_2018_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

MT_20180511_ADM_270-11_2018_OPZ.docx

MT_20180511_ADM_270-11_2018_OPZ.pdf

MT_20180511_ADM_270-11_2018_SIWZ_wraz_z_zalacznikami.docx

MT_20180511_ADM_270-11_2018_SIWZ_wraz_z_zalacznikami.pdf


ADM.270-9/2018 – OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA II

Ogłoszenie nr 500102429-N-2018 z dnia 10-05-2018 r.

Zakopane:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 543624-N-2018

Data: 12/04/2018

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20180510_ADM_270-9_2018_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_II.pdf

MT_20180510_ADM_270-9_2018_Wyjasnienia_do_SIWZ_III.pdf


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBOTY BUDOWLANE – ADM.270-10/2018

Ogłoszenie nr 553297-N-2018 z dnia 2018-05-02 r.

Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego: Wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Przebudowa konserwatorska i remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczną budynku Galeria Sztuki XX wieku willa „Oksza” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20180502_ADM_270-10_2018_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

MT_20180502_ADM_270-10_2018_OPZ.docx

MT_20180502_ADM_270-10_2018_OPZ.pdf

MT_20180502_ADM_270-10_2018_SIWZ_wraz_z_zalacznikami.docx

MT_20180502_ADM_270-10_2018_SIWZ_wraz_z_zalacznikami.pdf


Postępowanie ADM.270-9/2018 – wyjaśnienia do SIWZ II

ADM.270-9/2018 wyjaśnienia SIWZ 2

Do wszystkich wykonawców

Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp) Zamawiający przedstawia poniżej pytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Przebudowa oraz remont konserwatorski wraz z budynkiem garażowym i infrastrukturą techniczną budynku Galerii Sztuki im. Włodzimierza i Jerzego Kulczyckich willa Koziańskich” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala” w ramach poddziałania 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty większej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20180430_ADM_270-9_2018_Wyjasnienia_SIWZ_II.pdf

MT_20180430_ADM_270-9_2018_Zalacznik_1_fotografie_uzupelniajace.pdf


POSTĘPOWANIE ADM.270-8/2018 – UNIEWAŻNIENIE

Zakopane, dnia 27.04.2018

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20180427_ADM_270-8_2018_Uniewaznienie.pdf


ADM.270-9/2018 – OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie nr 500093397-N-2018 z dnia 26-04-2018 r.

Zakopane:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 543624-N-2018

Data: 12/04/2018

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20180426_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf

MT_20180426_Odpowiedzi_do_SIWZ_1_ADM_270-9_2018.pdf

MT_20180426_ZT-3_KOZ_ogrodzenie.pdf

MT_20180426_ZT-4_KOZ_24-04-2017_ARCH.pdf

MT_20180426_ZT-5_KOZ_24-04-2017_ARCH.pdf


ADM.270-7/2018 – WYBÓR OFERTY

Zakopane, dnia 20.04.2018

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20180420_ADM_270-7_2018_WYBOR_OFERTY.pdf


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBOTY BUDOWLANE – ADM.270-9/2018

Ogłoszenie nr 543624-N-2018 z dnia 2018-04-12 r.

Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego: wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Przebudowa oraz remont konserwatorski wraz z budynkiem garażowym i infrastrukturą techniczną budynku Galerii Sztuki im. Włodzimierza i Jerzego Kulczyckich willa Koziańskich” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala” w ramach poddziałania 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty większej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20180412_ADM_270-9_2018_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

MT_20180412_ADM_270-9_2018_OPZ.docx

MT_20180412_ADM_270-9_2018_OPZ.pdf

MT_20180412_ADM_270-9_2018_SIWZ_wraz_z_zalacznikami.docx

MT_20180412_ADM_270-9_2018_SIWZ_wraz_z_zalacznikami.pdf


POSTĘPOWANIE ADM.270-7/2018 – INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zakopane, dnia 10.04.2018

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20180410_ADM_270-7_2018_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf


POSTĘPOWANIE ADM.270-2/2018 – UNIEWAŻNIENIE

Zakopane, dnia 10.04.2018

Postępowanie ADM.270-2/2018/unieważnienie

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Przebudowa oraz remont konserwatorski wraz z budynkiem garażowym i infrastrukturą techniczną budynku Galerii Sztuki im. Włodzimierza i Jerzego Kulczyckich willa Koziańskich”

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20180410_ADM_270-2_2018_Uniewaznienie.pdf


POSTĘPOWANIE ADM.270-6/2018 – INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zakopane, dnia 10.04.2018

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20180410_ADM_270-6_2018_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBOTY BUDOWLANE – ADM.270-8/2018

Ogłoszenie nr 541783-N-2018 z dnia 2018-04-09 r.

Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego: Wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Przebudowa konserwatorska i remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczną budynku Galeria Sztuki XX wieku willa „Oksza” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20180409_ADM_270-8_2018_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

MT_20180409_ADM_270-8_2018_OPZ.docx

MT_20180409_ADM_270-8_2018_OPZ.pdf

MT_20180409_ADM_270-8_2018_SIWZ wraz_z_zalacznikami.docx

MT_20180409_ADM_270-8_2018_SIWZ wraz_z_zalacznikami.pdf


POSTĘPOWANIE ADM.270-5/2018 – INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zakopane, dnia 09.04.2018

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20180409_ADM_270-5_2018_INFORMACJA_Z_OTWARCIA_OFERT.pdf


POSTĘPOWANIE ADM.270-2/2018 – INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zakopane, dnia 06.04.2018

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20180406_ADM_270-2_2018_INFORMACJA_Z_OTWARCIA_OFERT.pdf


POSTĘPOWANIE ADM.270-4/2018 – INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zakopane, dnia 06.04.2018

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20180406_ADM_270-4_2018_INFORMACJA_Z_OTWARCIA_OFERT.pdf


POSTĘPOWANIE ADM.270-3/2018 – UNIEWAŻNIENIE

Zakopane, dnia 06.04.2018

Postępowanie ADM.270-3/2018/unieważnienie

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Przebudowa konserwatorska i remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczną budynku Galeria Sztuki XX wieku willa „Oksza”

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20180406_ADM_270-3_2018_uniewaznienie.pdf


ADM.270-7/2018 – OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie nr 500074051-N-2018 z dnia 06-04-2018 r.

Zakopane:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 536854-N-2018

Data: 27/03/2018

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20180406_ADM_270-7_2018_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf

MT_20180406_ADM_270-7_2018_wyjasnienia_SIWZ_1.pdf


ADM.270-2/2018 – OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie nr 500071172-N-2018 z dnia 03-04-2018 r.

Zakopane:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 531382-N-2018

Data: 14/03/2018

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20180403_ADM_270-2_2018_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf

MT_20180403_ADM_270-2_2018_wyjasnienia_do_SIWZ_3.pdf


Wyjaśnienie do SIWZ 1 ADM.270-5/2018

Zakopane, dnia 3.04.2018

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20180403_ADM_270-5_2018_wyjasnienia_do_SIWZ_1.pdf


Wyjaśnienie do SIWZ 2 ADM.270-4/2018

Zakopane, dnia 3.04.2018

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20180403_ADM_270-4_2018_wyjasnienia_SIWZ_2.pdf


Wyjaśnienie do SIWZ 2 ADM.270-2/2018 – uzupełnienie do odpowiedzi 1

Zakopane, dnia 30.03.2018

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20180330_ADM_270-2_2018_Wyjasnienia_do_SIWZ2_uzupelnienie.pdf


Wyjaśnienia do SIWZ ADM.270-4/2018

Zakopane, dnia 29.03.2018

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20180329_ADM_270-4_2018_Wyjasnienia_do_SIWZ.pdf


Wyjaśnienia do SIWZ ADM.270-2/2018

Zakopane, dnia 29.03.2018

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20180329_ADM_270-2_2018_Wyjasnienia_do_SIWZ.pdf


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – DOSTAWY – ADM.270-7/2018

Zakopane, dnia 27.03.2018

Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego: Dostawa infrastruktury na potrzeby archiwizacji i przechowywania danych cyfrowych w Muzeum Tatrzańskim, w ramach projektu pn. Cyfrowe przetworzenie i udostępnienie zbiorów 2D w Muzeum Tatrzańskim, w ramach poddziałania 2.1.2 – Cyfrowe zasoby regionalne w ramach II osi Priorytetowej: Cyfrowa Małopolska, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20180327_ADM_270_7_2018_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

MT_20180327_ADM_270_7_2018_SIWZ_wraz_z_zalacznikami.doc

MT_20180327_ADM_270_7_2018_SIWZ_wraz_z_zalacznikami.pdf

MT_20180327_ADM_270_7_2018_zal_6_do_SIWZ.docx

MT_20180327_ADM_270_7_2018_zal_6_do_SIWZ.pdf


POSTĘPOWANIE ADM.270-1/2018 – UNIEWAŻNIENIE

Zakopane, dnia 21.03.2018

ADM.270-1/2018 unieważnienie postępowania

Do wszystkich wykonawców

Działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp) Zamawiający unieważnia postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę infrastruktury na potrzeby archiwizacji i przechowywania danych cyfrowych w Muzeum Tatrzańskim, w ramach projektu pn. Cyfrowe przetworzenie i udostępnienie zbiorów 2D w Muzeum Tatrzańskim, w ramach poddziałania 2.1.2 – Cyfrowe zasoby regionalne w ramach II osi Priorytetowej: Cyfrowa Małopolska, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na łata 2014-2020. Postępowanie ADM.270-1/2018.

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20180321_ADM_270-1_2018_UNIEWAZNIENIE.pdf


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBOTY BUDOWLANE – ADM.270-6/2018

Ogłoszenie nr 534057-N-2018 z dnia 2018-03-20 r.

Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego: Wykonanie robót budowlano – remontowych budynku wpisanego do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Przebudowa, remont konserwatorski zagrody Sołtysów w Jurgowie” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20180320_ADM_270-6_2018_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

MT_20180320_ADM_270-6_2018_OPZ_zal_nr_4.docx

MT_20180320_ADM_270-6_2018_OPZ_zal_nr_4.pdf

MT_20180320_ADM_270-6_2018_SIWZ_wraz_z_zalacznikami.docx

MT_20180320_ADM_270-6_2018_SIWZ_wraz_z_zalacznikami.pdf


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBOTY BUDOWLANE – ADM.270-5/2018

Ogłoszenie nr 533197-N-2018 z dnia 2018-03-19 r.

Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego: Wykonanie robót budowlano – remontowych budynku wpisanego do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Przebudowa i remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczną budynku Muzeum stylu Zakopiańskiego – Inspiracje im. M. i B. Dembowskich – filii Muzeum Tatrzańskiego” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20180319_ADM_270-5_2018_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

MT_20180319_ADM_270-5_2018_OPZ_zal_nr_4.docx

MT_20180319_ADM_270-5_2018_OPZ_zal_nr_4.pdf

MT_20180319_ADM_270-5_2018_SIWZ_wraz_z_zalacznikami.docx

MT_20180319_ADM_270-5_2018_SIWZ_wraz_z_zalacznikami.pdf


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBOTY BUDOWLANE – ADM.270-4/2018

Ogłoszenie nr 532372-N-2018 z dnia 2018-03-16 r.

Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego: Wykonanie robót budowlano – remontowych budynku wpisanego do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Przebudowa oraz remont konserwatorski budynku Muzeum Stylu Zakopiańskiego willa „Koliba ” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20180316_ADM_270-4_2018_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

MT_20180316_ADM_270-4_2018_OPZ.docx

MT_20180316_ADM_270-4_2018_SIWZ_wraz_z_zalacznikami.docx

MT_20180316_ADM_270-4_2018_SIWZ_wraz_z_zalacznikami.pdf

MT_20180316_ADM_270-4_2018_Zal_4_OPZ.pdf


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBOTY BUDOWLANE – ADM.270-3/2018

Ogłoszenie nr 531932-N-2018 z dnia 2018-03-15 r.

Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego: Wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Przebudowa konserwatorska i remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczną budynku Galeria Sztuki XX wieku willa „Oksza” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20180315_ADM_270-3_2018_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

MT_20180315_ADM_270-3_2018_OPZ.docx

MT_20180315_ADM_270-3_2018_OPZ.pdf

MT_20180315_ADM_270-3_2018_SIWZ_wraz_z_zalacznikami.docx

MT_20180315_ADM_270-3_2018_SIWZ_wraz_z_zalacznikami.pdf


POSTĘPOWANIE ADM.270-1/2018 – INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBOTY BUDOWLANE – ADM.270-2/2018

Ogłoszenie nr 531382-N-2018 z dnia 2018-03-14 r.

Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego: Wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Przebudowa oraz remont konserwatorski wraz z budynkiem garażowym i infrastrukturą techniczną budynku Galerii Sztuki im. Włodzimierza i Jerzego Kulczyckich willa Koziańskich” w ramach projektu pod nazwą: „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala” w ramach poddziałania 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty większej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20180314_ADM_270-2_2018_Ogloszenie.pdf

MT_20180314_ADM_270-2_2018_OPZ.docx

MT_20180314_ADM_270-2_2018_OPZ.pdf

MT_20180314_ADM_270-2_2018_SIWZ_wraz_z_zalacznikami.docx

MT_20180314_ADM_270-2_2018_SIWZ_wraz_z_zalacznikami.pdf


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – DOSTAWY – ADM.270-1/2018

Zakopane, dnia 07.03.2018

Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego: Dostawa infrastruktury na potrzeby archiwizacji i przechowywania danych cyfrowych w Muzeum Tatrzańskim, w ramach projektu pn. Cyfrowe przetworzenie i udostępnienie zbiorów 2D w Muzeum Tatrzańskim, w ramach poddziałania 2.1.2 – Cyfrowe zasoby regionalne w ramach II osi Priorytetowej: Cyfrowa Małopolska, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Nazwa projektu lub programu: Cyfrowe przetworzenie i udostępnienie zbiorów 2D w Muzeum Tatrzańskim, dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20180307_OGLOSZENIE_O_ZAMOWIENIU.pdf

MT_20180306_SIWZ_ADM_270_1_2018_wraz_z_zalacznikami.doc

MT_20180306_SIWZ_ADM_270_1_2018_wraz_z_zalacznikami.pdf

MT_20180306_zal_6_do_SIWZ_ADM_270_1_2018.docx

MT_20180306_zal_6_do_SIWZ_ADM_270_1_2018.pdf


PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA 2018 ROK

Zakopane, dnia 08.02.2018

Plan postępowań o udzielenie zamówienia na 2018 rok sporządzony na podstawie art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1579 z późn. zm.)

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20180208_Plan_zamowien_publicznych_2018.pdf


ADM.4.270-8/2017 – WYBÓR OFERTY

Zakopane, 05.02.2018 r.

ADM.4.270-8/2017

Dotyczy: Dokumentowanie, zachowanie i upowszechnianie dziedzictwa niematerialnego Zakopanego, Tatr i Podtatrza w zakresie: 1 Kwerend, 2.Cyfryzacji, 3. Przeprowadzenia wywiadów audio i dokumentacji filmowej, 4. Stworzenia cyfrowego katalogu zbioru

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20180205_ADM_4_270-8_2017_WYBOR_OFERTY.pdf


ZAPYTANIE OFERTOWE ADM.4.270-8/2017

Zakopane, 16.01.2018 r.

ADM.4.270-8/2017

Zapytanie ofertowe na: Dokumentowanie, zachowanie i upowszechnianie dziedzictwa niematerialnego Zakopanego, Tatr i Podtatrza w zakresie: 1 Kwerend, 2.Cyfryzacji, 3. Przeprowadzenia wywiadów audio i dokumentacji filmowej, 4. Stworzenia cyfrowego katalogu zbioru

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20180116_ADM_4_270-8_2017_zalacznik_nr_2_do_ZO.docx

MT_20180116_ADM_4_270-8_2017_zalacznik_nr_2_do_ZO.pdf

MT_20180116_ADM_4_270-8_2017_ZO_wraz_z_zalacznikami.docx

MT_20180116_ADM_4_270-8_2017_ZO_wraz_z_zalacznikami.pdf


POSTĘPOWANIE ADM.270-20/2017 – WYBÓR OFERTY

Zakopane, 07.12.2017 r.

ADM.270-20/2017

dotyczy: przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji Inwestora zastępczego w zadaniach inwestycyjnych.

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20171207_WYBOR_OFERTY_ADM_270_20_2017.pdf


POSTĘPOWANIE ADM.270-19/2017 – WYBÓR OFERTY

Zakopane, 07.12.2017 r.

ADM.270-19/2017

dotyczy: przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji Inwestora zastępczego w zadaniach inwestycyjnych.

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20171207_WYBOR_OFERTY_ADM_270_19_2017.pdf


POSTĘPOWANIE ADM.270-18/2017 – WYBÓR OFERTY

Zakopane, 01.12.2017 r.

ADM.270-18/2017

dotyczy: przetargu nieograniczonego na: pełnienie funkcji Inwestora zastępczego w zadaniach inwestycyjnych – w projektach: Przebudowa oraz remont konserwatorski budynku Muzeum Stylu Zakopiańskiego willa „Koliba” oraz Przebudowa konserwatorska i remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczną budynku Galeria Sztuki XX wieku willa „Oksza” realizowanych w ramach: „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”.

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20171201_WYBOR_OFERTY_ADM_270_18_2017.pdf


DOSTAWA URZĄDZEŃ SKANUJĄCYCH – WYBÓR OFERTY

Zakopane, dnia 22-11-2017 r.

DOTYCZY: dostawy urządzeń skanujących w ramach projektu pn. Cyfrowe przetworzenie i udostępnienie zbiorów 2D w Muzeum Tatrzańskim dofinansowanego w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 Poddziałanie 2.1.2 Cyfrowe zasoby regionalne

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20171122_WYBOR_OFERTY_SKANERY_CYFROWA.pdf


POSTĘPOWANIE ADM.270-21/2017 – UNIEWAŻNIENIE

Zakopane, dnia 21-11-2017 r.

Postępowanie ADM.270-21/2017/unieważnienie

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20171121_ADM_270_21_2017_UNIEWAZNIENIE.pdf


POSTĘPOWANIE ADM.270-20/2017 – INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

POSTĘPOWANIE ADM.270-19/2017 – INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

POSTĘPOWANIE ADM.270-18/2017 – INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – USŁUGI – ADM.270-21/2017

Ogłoszenie nr 612150-N-2017 z dnia 2017-11-09 r.

Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego: Dostawa wyposażenia niezbędnego do wykonywania kopii cyfrowych artefaktów w ramach projektu pn. Cyfrowe przetworzenie i udostępnienie zbiorów 2D w Muzeum Tatrzańskim, w ramach poddziałania 2.1.2 – Cyfrowe zasoby regionalne w ramach II osi Priorytetowej: Cyfrowa Małopolska, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20171109_ADM_270_21_2017_Ogloszenie.pdf
MT_20171109_ADM_270_21_2017_SIWZ_wraz_z_zalacznikami.pdf
MT_20171109_ADM_270_21_2017_Zalacznik_6.docx
MT_20171109_ADM_270_21_2017_Zalaczniki_1-5_7.doc


POSTĘPOWANIE ADM.270-17/2017 – UNIEWAŻNIENIE

Zakopane, dnia 06-11-2017 r.

Postępowanie ADM.270-17/2017/unieważnienie

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20171106_ADM_270_17_2017_Uniewaznienie.pdf


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – USŁUGI – ADM.270-20/2017

Ogłoszenie nr 606780-N-2017 z dnia 2017-10-31 r.

Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego: pełnienie funkcji Inwestora zastępczego w zadaniach inwestycyjnych – w projektach: Przebudowa oraz remont konserwatorski wraz z budynkiem garażowym i infrastrukturą techniczną budynki Galerii Sztuki im. Włodzimierza i Jerzego Kulczyckich willa Koziańskich oraz Przebudowa konserwatorska i remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi budynku Gmachu Głównego Muzeum Tatrzańskiego realizowanych w ramach: “Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Zamawiający:

Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego
34-500 Zakopane, ul. Krupówki 10
Tel. 18 20 152 05, fax. 18 20 638 72
e-mail : zp@muzeumtatrzanskie.pl

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20171031_ADM_270_20_2017_Ogloszenie.pdf
MT_20171031_ADM_270_20_2017_SIWZ_IZ_dla_KOZ_i_GG_wraz_z_zalacznikami.doc
MT_20171031_ADM_270_20_2017_SIWZ_IZ_dla_KOZ_i_GG_wraz_z_zalacznikami.pdf
MT_20171031_ADM_270_20_2017_Zalacznik_nr_7_do_SIWZ.docx
MT_20171031_ADM_270_20_2017_Zalacznik_nr_7_do_SIWZ.pdf
MT_20171031_ADM_270_20_2017_Zalacznik_nr_8_do_SIWZ.doc
MT_20171031_ADM_270_20_2017_Zalacznik_nr_8_do_SIWZ.pdf


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – USŁUGI – ADM.270-19/2017

Ogłoszenie nr 606866-N-2017 z dnia 2017-10-31 r.

Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego: Pełnienie funkcji Inwestora zastępczego w zadaniach inwestycyjnych – w projektach: Przebudowa i remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczną budynku Muzeum stylu Zakopiańskiego – Inspiracje im. M. i B. Dembowskich, Przebudowa, remont konserwatorski zagrody Sołtysów w Jurgowie oraz Przebudowa, remont konserwatorski, odbudowa budynku gospodarczego oraz realizacja infrastruktury technicznej budynku Zagroda Korkoszów – Czarna Góra realizowanych w ramach: „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Zamawiający:

Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego
34-500 Zakopane, ul. Krupówki 10
Tel. 18 20 152 05, fax. 18 20 638 72
e-mail : zp@muzeumtatrzanskie.pl

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20171031_ADM_270_19_2017_Ogloszenie.pdf
MT_20171031_ADM_270_19_2017_SIWZ_wraz_z_zalacznikami.doc
MT_20171031_ADM_270_19_2017_SIWZ_wraz_z_zalacznikami.pdf
MT_20171031_ADM_270_19_2017_Zalacznik_nr_7.docx
MT_20171031_ADM_270_19_2017_Zalacznik_nr_7.pdf
MT_20171031_ADM_270_19_2017_Zalacznik_nr_8.doc
MT_20171031_ADM_270_19_2017_Zalacznik_nr_8.pdf


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – USŁUGI – ADM.270-18/2017

Ogłoszenie nr 607026-N-2017 z dnia 2017-10-31 r.

Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego: Pełnienie funkcji Inwestora zastępczego w zadaniach inwestycyjnych – w projektach: Przebudowa oraz remont konserwatorski budynku Muzeum Stylu Zakopiańskiego willa “Koliba” oraz Przebudowa konserwatorska i remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczną budynku Galeria Sztuki XX wieku willa “Oksza” realizowanych w ramach: “Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Zamawiający:

Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego
34-500 Zakopane, ul. Krupówki 10
Tel. 18 20 152 05, fax. 18 20 638 72
e-mail : zp@muzeumtatrzanskie.pl

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20171031_ADM_270_18_2017_Ogłoszenie.pdf
MT_20171031_ADM_270_18_2017_SIWZ_IZ_dla_KOL_i_OKS_z_zalacznikami.doc
MT_20171031_ADM_270_18_2017_SIWZ_IZ_dla_KOL_i_OKS_z_zalacznikami.pdf
MT_20171031_ADM_270_18_2017_Zalacznik_nr_7_do_SIWZ.docx
MT_20171031_ADM_270_18_2017_Zalacznik_nr_7_do_SIWZ.pdf
MT_20171031_ADM_270_18_2017_Zalacznik_nr_8_do_SIWZ.doc
MT_20171031_ADM_270_18_2017_Zalacznik_nr_8_do_SIWZ.pdf


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Ogłoszenie nr 605150-N-2017 z dnia 2017-10-20 r.

Oferta na:

dostawa wyposażenia niezbędnego do wykonywania kopii cyfrowych artefaktów w ramach projektu pn. Cyfrowe przetworzenie i udostępnienie zbiorów 2D w Muzeum Tatrzańskim, w ramach podziałania 2.1.2 – Cyfrowe zasoby regionalne w ramach II osi Priorytetowej: Cyfrowa Małopolska, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

postępowanie ADM.270-17/2017

Zamawiający:
Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
Krupówki 10, 34-500 Zakopane

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20171020_Ogloszenie_ADM_270_17_2017.pdf
MT_20171020_SIWZ_ADM_270_17_2017_wraz_z_zalacznikami.pdf
MT_20171020_ADM_270_17_2017_zalaczniki_1_5_i_7.doc
MT_20171020_SIWZ_ADM_270_17_2017_Zalacznik_6.docx
MT_20171020_SIWZ_ADM_270_17_2017_Zalacznik_6.pdf


DOSTAWA MATERIAŁÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH MUZEALIA PODCZAS TRANSPORTU I PRZECHOWYWANIA – WYBÓR OFERTY

Zakopane, 20.10.2017 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę materiałów zabezpieczających muzealia podczas transportu i przechowywania na czas remontów konserwatorskich w ramach projektu pn. “Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala” dofinansowanego w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20171020_WYBOR_OFERTY_Opakowania.pdf


ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:

Zakopane, 17.10.2017 r.

dostawa urządzeń skanujących w ramach projektu pn. Cyfrowe przetworzenie i udostępnienie zbiorów 2D w Muzeum Tatrzańskim dofinansowanego w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 Poddziałanie 2.1.2 Cyfrowe zasoby regionalne

Zamawiający:

Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego
34-500 Zakopane, ul. Krupówki 10
Tel. 18 20 152 05, fax. 18 20 638 72
e-mail : zp@muzeumtatrzanskie.pl

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20171017_ZAPYTANIE_FORMULARZ_OFERTY_ZAKUP_SKANERY_CYFROWA.PDF

MT_20171017_ZAPYTANIE_FORMULARZ_OFERTY_ZAKUP_SKANERY_CYFROWA_ZALACZNIK_NR_1.DOC

MT_20171017_ZAPYTANIE_FORMULARZ_OFERTY_ZAKUP_SKANERY_CYFROWA_ZALACZNIK_NR_2.DOC


DOSTAWA MATERIAŁÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH MUZEALIA – ZAPYTANIE

Zakopane, 17.10.2017 r.

Dotyczy: zaproszenia do udziału w postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: “Dostawa materiałów zabezpieczających muzealia podczas transportu i przechowywania na czas remontów konserwatorskich w ramach projektu pn. “Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala” dofinansowanego w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami”.

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20171017_ZAPYTANIE_FORMULARZ_OFERTY_ZAKUP_OPAKOWAN.pdf


ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:

Zakopane, 13.10.2017 r.

Dostawę materiałów zabezpieczających muzealia podczas transportu i przechowywania na czas remontów konserwatorskich w ramach projektu pn. “Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala” dofinansowanego w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami

Zamawiający:

Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego
34-500 Zakopane, ul. Krupówki 10
Tel. 18 20 152 05, fax. 18 20 638 72
e-mail : zp@muzeumtatrzanskie.pl

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20171013_ZAPROSZENIE_DO_UDZIALU_W_POSTEPOWANIU_ZAKUP_MATERIALOW_OPAKOWANIA.pdf
MT_20171013_ZAKUP_MATERIALOW_OPAKOWANIA_ZALACZNIK_NR_1.doc
MT_20171013_ZAKUP_MATERIALOW_OPAKOWANIA_ZALACZNIK_NR_2.doc


DOSTAWA MATERIAŁÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH MUZEALIA CZ. 7 – UNIEWAŻNIENIE

Zakopane, 13.10.2017 r.

Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego
ul. Krupówki 10 34-500 Zakopane

Informacja o unieważnieniu
postępowania w zakresie cz. 7

Dotyczy: dostawy materiałów zabezpieczających muzealia podczas transportu i przechowywania na czas remontów konserwatorskich w ramach projektu pn. “Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala” dofinansowanego w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – cz. 7

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20171013_Uniewaznienie_czesc_7_Opakowania.pdf


DOSTAWA MATERIAŁÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH MUZEALIA CZ. 7 I 8 – UNIEWAŻNIENIE


POSTĘPOWANIE ADM.270-16/2017 – UNIEWAŻNIENIE

Zakopane, dnia 06-10-2017 r.

Postępowanie ADM.270-16/2017/unieważnienie

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20171006_ADM_270_16_2017_Uniewaznienie.pdf


POSTĘPOWANIE ADM.270-15/2017 – UNIEWAŻNIENIE

Zakopane, dnia 06-10-2017 r.

Postępowanie ADM.270-15/2017/unieważnienie

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20171006_ADM_270_15_2017_Uniewaznienie.pdf


POSTĘPOWANIE ADM.270-14/2017 – UNIEWAŻNIENIE

Zakopane, dnia 06-10-2017 r.

Postępowanie ADM.270-14/2017/unieważnienie

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20171006_ADM_270_14_2017_Uniewaznienie.pdf


ZAKUP SAMOCHODU DOSTAWCZEGO O MASIE CAŁKOWITEJ DO 3,5 T – WYBÓR OFERTY

06-10-2017 r.

Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego
34-500 Zakopane, ul. Krupówki 10
Tel. 18 20 152 05, fax. 18 20 638 72
e-mail : zp@muzeumtatrzanskie.pl

 

Zakup samochodu dostawczego o masie całkowitej do 3,5 t

 

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20171006_Wybor_oferty_samochod.pdf


DOSTAWA MATERIAŁÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH MUZEALIA PODCZAS TRANSPORTU I PRZECHOWYWANIA – WYBÓR OFERTY

Zakopane, dnia 04.10.2017

Do wszystkich wykonawców

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę materiałów zabezpieczających muzealia podczas transportu i przechowywania na czas remontów konserwatorskich w ramach projektu pn. “Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala” dofinansowanego w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami

 

PLIKI DO POBRANIA:

 

MT_20171004_WYBOR_OFERTY_Opakowania.pdf

 


ADM.270-16/2017 – OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie nr 500037193-N-2017 z dnia 03-10-2017 r.

Zakopane:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 592749-N-2017 Data: 25/09/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 27838500000, ul. Krupówki 10, 34-500 Zakopane, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 182 015 205, email zp@muzeumtatrzanskie.pl, faks 182 063 872. Adres strony internetowej (url): www.muzeumtatrzanskie.pl

 

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20171003_ADM_270_16_2017_ogloszenie_o_zmianie_BZP.pdf

MT_20171003_ADM_270_16_2017_zmiana_SIWZ.pdf

 


ADM.270-15/2017 – OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie nr 500037195-N-2017 z dnia 03-10-2017 r.

Zakopane:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 592647-N-2017 Data: 25/09/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 27838500000, ul. Krupówki 10, 34-500 Zakopane, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 182 015 205, email zp@muzeumtatrzanskie.pl, faks 182 063 872. Adres strony internetowej (url): www.muzeumtatrzanskie.pl

 

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20171003_ADM_270_15_2017_ogloszenie_o_zmianie_BZP.pdf

MT_20171003_ADM_270_15_2017_zmiana_SIWZ.pdf

 


ADM.270-14/2017 – OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie nr 500037058-N-2017 z dnia 02-10-2017 r.

Zakopane:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 592104-N-2017 Data: 25/09/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 27838500000, ul. Krupówki 10, 34-500 Zakopane, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 182 015 205, email zp@muzeumtatrzanskie.pl, faks 182 063 872. Adres strony internetowej (url): www.muzeumtatrzanskie.pl

 

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20171002_ADM_270_14_2017_JUR_CZG_ROJ_ZMIANA_BZP.pdf

MT_20171002_ADM_270_14_2017_JUR_CZG_ROJ_ZMIANA_SIWZ.pdf

 


ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO – ZMIANY

28-09-2017 r.

Dotyczy: ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na:
Zakup samochodu dostawczego o masie całkowitej do 3,5 t, ogłoszonego w dniu 27.09.2017

Zamawiający:

Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego
34-500 Zakopane, ul. Krupówki 10
Tel. 18 20 152 05, fax. 18 20 638 72
e-mail : zp@muzeumtatrzanskie.pl

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20170928_Zaproszenie_samochod_dostawczy_ZAPYTANIE_WYKAZ_ZMIAN.pdf

MT_20170928_Zaproszenie_samochod_dostawczy_WERSJA_ZMIENIONA.pdf


ADM.270-16/2017 WYJAŚNIENIA SIWZ

Zakopane, dnia 28-09-2017 r.

ADM.270-16/2017 wyjaśnienia SIWZ

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20170928_ADM_270_16_2017_WYJASNIENIA_SIWZ_1.pdf


ADM.270-15/2017 WYJAŚNIENIA SIWZ

Zakopane, dnia 28-09-2017 r.

ADM.270-15/2017 wyjaśnienia SIWZ

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20170928_ADM_270_15_2017_WYJASNIENIA_SIWZ_1.pdf


ADM.270-14/2017 WYJAŚNIENIA SIWZ

Zakopane, dnia 28-09-2017 r.

ADM.270-14/2017 wyjaśnienia SIWZ

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20170928_ADM_270_14_2017_WYJASNIENIA_SIWZ_1.pdf


ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:

27-09-2017 r.

Zakup samochodu dostawczego o masie całkowitej do 3,5 t

 

Zamawiający:

Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego
34-500 Zakopane, ul. Krupówki 10
Tel. 18 20 152 05, fax. 18 20 638 72
e-mail : zp@muzeumtatrzanskie.pl

 

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20170927_ZAPROSZENIE_Samochod_dostawczy.pdf

MT_20170927_ZAPROSZENIE_Samochod_dostawczy_formularz_oferty.docx 


ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWO-DOSTAWCZEGO – UNIEWAŻNIENIE


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – USŁUGI – ADM.270-16/2017

Ogłoszenie nr 592749-N-2017 z dnia 2017-09-25 r.

Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego: pełnienie funkcji Inwestora zastępczego w zadaniach inwestycyjnych – w projektach: Przebudowa oraz remont konserwatorski wraz z budynkiem garażowym i infrastrukturą techniczną budynki Galerii Sztuki im. Włodzimierza i Jerzego Kulczyckich willa Koziańskich oraz Przebudowa konserwatorska i remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi budynku Gmachu Głównego Muzeum Tatrzańskiego realizowanych w ramach: „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Zamawiający:

Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego
34-500 Zakopane, ul. Krupówki 10
Tel. 18 20 152 05, fax. 18 20 638 72
e-mail : zp@muzeumtatrzanskie.pl

 

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20170925_ADM_270_16_2017_Ogloszenie.pdf

MT_20170925_ADM_270_16_2017_SIWZ_IZ_dla_KOZ_i_GG.doc

MT_20170925_ADM_270_16_2017_SIWZ_wraz_z_zalacznikami.pdf

MT_20170925_ADM_270_16_2017_Zalacznik_nr_7_do_SIWZ.docx

MT_20170925_ADM_270_16_2017_Zalacznik_nr_7_do_SIWZ.pdf

MT_20170925_ADM_270_16_2017_Zalacznik_nr_8_do_SIWZ.doc

MT_20170925_ADM_270_16_2017_Zalacznik_nr_8_do_SIWZ.pdf


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – USŁUGI – ADM.270-15/2017

Ogłoszenie nr 592647-N-2017 z dnia 2017-09-25 r.

Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego: Pełnienie funkcji Inwestora zastępczego w zadaniach inwestycyjnych – w projektach: Przebudowa oraz remont konserwatorski budynku Muzeum Stylu Zakopiańskiego willa „Koliba” oraz Przebudowa konserwatorska i remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczną budynku Galeria Sztuki XX wieku willa „Oksza”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Zamawiający:

Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego
34-500 Zakopane, ul. Krupówki 10
Tel. 18 20 152 05, fax. 18 20 638 72
e-mail : zp@muzeumtatrzanskie.pl

 

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20170925_ADM_270_15_2017_Ogłoszenie.pdf

MT_20170925_ADM_270_15_2017_SIWZ_IZ_dla_KOL_i_OKS_z_zalacznikami.doc

MT_20170925_ADM_270_15_2017_SIWZ_wraz_z_zalacznikami.pdf

MT_20170925_ADM_270_15_2017_Zalacznik_nr_7_do_SIWZ.docx

MT_20170925_ADM_270_15_2017_Zalacznik_nr_7_do_SIWZ.pdf

MT_20170925_ADM_270_15_2017_Zalacznik_nr_8_do_SIWZ.doc

MT_20170925_ADM_270_15_2017_Zalacznik_nr_8_do_SIWZ.pdf


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – USŁUGI – ADM.270-14/2017

Ogłoszenie nr 592104-N-2017 z dnia 2017-09-25 r.

Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego: Pełnienie funkcji Inwestora zastępczego w zadaniach inwestycyjnych – w projektach: Przebudowa i remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczną budynku Muzeum stylu Zakopiańskiego- Inspiracje im. M.i B. Dembowskich, Przebudowa, remont konserwatorski zagrody Sołtysów w Jurgowie oraz Przebudowa, remont konserwatorski, odbudowa budynku gospodarczego oraz realizacja infrastruktury technicznej budynku Zagroda Korkoszów – Czarna Góra realizowanych w ramach: „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

 

Zamawiający:

Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego
34-500 Zakopane, ul. Krupówki 10
Tel. 18 20 152 05, fax. 18 20 638 72
e-mail : zp@muzeumtatrzanskie.pl

 

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20170925_ADM_270_14_2017_Ogłoszenie.pdf

MT_20170925_ADM_270_14_2017_SIWZ_wraz_z_zalacznikami.doc

MT_20170925_ADM_270_14_2017_SIWZ_wraz_zalacznikami.pdf

MT_20170925_ADM_270_14_2017_Zalacznik_nr_7.docx

MT_20170925_ADM_270_14_2017_Zalacznik_nr_7_do_SIWZ.pdf

MT_20170925_ADM_270_14_2017_Zalacznik_nr_8.doc

MT_20170925_ADM_270_14_2017_Zalacznik_nr_8_do_SIWZ.pdf


ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO – odpowiedź na zapytanie

25-09-2017 r.

Dotyczy: ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na: Zakup samochodu osobowo – dostawczego do 3,5 t, ogłoszonego w dniu 19.09.2017

Zamawiający:

Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego
34-500 Zakopane, ul. Krupówki 10
Tel. 18 20 152 05, fax. 18 20 638 72
e-mail : zp@muzeumtatrzanskie.pl

 

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20170925_Zaproszenie_samochod_odpowiedz_na_zapytanie.pdf


ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na:

22-09-2017 r.

Dostawę materiałów zabezpieczających muzealia podczas transportu i przechowywania na czas remontów konserwatorskich w ramach projektu pn. „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala” dofinansowanego w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami

Zamawiający:

Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego
34-500 Zakopane, ul. Krupówki 10
Tel. 18 20 152 05, fax. 18 20 638 72
e-mail : zp@muzeumtatrzanskie.pl

 

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20170922_Opakowania_ZAPROSZENIE.pdf

MT_20170922_Opakowania_ZALACZNIK_nr_1.docx

MT_20170922_Opakowania_ZALACZNIK_nr_1.pdf

MT_20170922_Opakowania_ZALACZNIK_nr_2.pdf


ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO – ZMIANY nr 3

22-09-2017 r.

Dotyczy: ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na: Zakup samochodu osobowo – dostawczego do 3,5 t, ogłoszonego w dniu 19.09.2017

Zamawiający:

Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego
34-500 Zakopane, ul. Krupówki 10
Tel. 18 20 152 05, fax. 18 20 638 72
e-mail : zp@muzeumtatrzanskie.pl

 

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20170922_Zaproszenie_samochod_WYKAZ_ZMIAN_3.pdf


DOSTAWA SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO – WYBÓR OFERTY


POSTĘPOWANIE ADM.270-13/2017 – UNIEWAŻNIENIE


POSTĘPOWANIE ADM.270-12/2017 – UNIEWAŻNIENIE


POSTĘPOWANIE ADM.270-11/2017 – UNIEWAŻNIENIE

22-09-2017 r.


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT NR 583002-N-2017

22-09-2017 r.


ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO – ZMIANY nr 2

21-09-2017 r.

Dotyczy: ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na: Zakup samochodu osobowo – dostawczego do 3,5 t, ogłoszonego w dniu 19.09.2017

Zamawiający:

Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego
34-500 Zakopane, ul. Krupówki 10
Tel. 18 20 152 05, fax. 18 20 638 72
e-mail : zp@muzeumtatrzanskie.pl

 

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20170921_Zaproszenie_samochod_WERSJA_ZMIENIONA_2.pdf
MT_20170921_Zaproszenie_samochod_WYKAZ_ZMIAN_2.pdf


ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO – ZMIANY

21-09-2017 r.

Dotyczy: ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na: Zakup samochodu osobowo – dostawczego do 3,5 t, ogłoszonego w dniu 19.09.2017

Zamawiający:

Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego
34-500 Zakopane, ul. Krupówki 10
Tel. 18 20 152 05, fax. 18 20 638 72
e-mail : zp@muzeumtatrzanskie.pl

 

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20170921_Zaproszenie_samochod_WYKAZ_ZMIAN.pdf

MT_20170921_Zaproszenie_samochod_WERSJA_ZMIENIONA.pdf


ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na:

19-09-2017 r.

Zakup samochodu osobowo – dostawczego do 3,5 t

Zamawiający:

Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego
34-500 Zakopane, ul. Krupówki 10
Tel. 18 20 152 05, fax. 18 20 638 72
e-mail : zp@muzeumtatrzanskie.pl

 

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20170919_ZAPROSZENIE_SAMOCHOD.pdf

MT_20170919_ZAPROSZENIE_SAMOCHOD_Formularz_oferty.docx


ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na:

18-09-2017 r.

dostawę sprzętu fotograficznego do projektu pn. Cyfrowe przetworzenie i udostępnienie zbiorów 2D w Muzeum Tatrzańskim dofinansowanego w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 Poddziałanie 2.1.2 Cyfrowe zasoby regionalne

Zamawiający:

Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego
34-500 Zakopane, ul. Krupówki 10
Tel. 18 20 152 05, fax. 18 20 638 72
e-mail : zp@muzeumtatrzanskie.pl

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20170918_ZAPYTANIE_SPRZET_FOTOGRAFICZNY.pdf
MT_20170918_Zalacznik_nr_1_do_zaproszenia.docx


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA ADM.270/13 2017

Ogłoszenie nr 500029223-N-2017 z dnia 15-09-2017 r.

Zakopane:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 585762-N-2017
Data: 08/09/2017

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20170915_ADM_270_13_2017_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf

MT_20170915_ADM_270_13_2017_wyjasnienia_SIWZ.pdf


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA ADM.270/12 2017

Ogłoszenie nr 500029218-N-2017 z dnia 15-09-2017 r.

Zakopane:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 585721-N-2017
Data: 08/09/2017

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20170915_ADM_270_12_2017_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf

MT_20170915_ADM_270_12_2017_wyjasnienia_SIWZ.pdf


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA ADM.270/11 2017

Ogłoszenie nr 500029217-N-2017 z dnia 15-09-2017 r.

Zakopane:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 583002-N-2017
Data: 04/09/2017

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20170915_ADM_270_11_2017_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf

MT_20170915_ADM_270_11_2017_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_b.pdf

MT_20170915_ADM_270_11_2017_wyjasnienia_SIWZ.pdf


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi – ADM.270-13/2017

Ogłoszenie nr 585762-N-2017 z dnia 2017-09-08 r.

Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego: pełnienie funkcji Inwestora zastępczego w zadaniach inwestycyjnych – w projektach: Przebudowa oraz remont konserwatorski wraz z budynkiem garażowym i infrastrukturą techniczną budynki Galerii Sztuki im. Włodzimierza i Jerzego Kulczyckich willa Koziańskich oraz Przebudowa konserwatorska i remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi budynku Gmachu Głównego Muzeum Tatrzańskiego realizowanych w ramach: „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20170908_ADM_270_13_2017_Ogloszenie.pdf

MT_20170908_ADM_270_13_2017_SIWZ_IZ_dla_KOZ_i_GG.doc

MT_20170908_ADM_270_13_2017_SIWZ_wraz_z_zalacznikami.pdf

MT_20170908_ADM_270_13_2017_Zalacznik_nr_7_do_SIWZ.docx

MT_20170908_ADM_270_13_2017_Zalacznik_nr_7_do_SIWZ.pdf

MT_20170908_ADM_270_13_2017_Zalacznik_nr_8_do_SIWZ.doc

MT_20170908_ADM_270_13_2017_Zalacznik_nr_8_do_SIWZ.pdf


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi – ADM.270-12/2017

Ogłoszenie nr 585721-N-2017 z dnia 2017-09-08 r.

Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego: Pełnienie funkcji Inwestora zastępczego w zadaniach inwestycyjnych – w projektach: Przebudowa oraz remont konserwatorski budynku Muzeum Stylu Zakopiańskiego willa „Koliba” oraz Przebudowa konserwatorska i remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczną budynku Galeria Sztuki XX wieku willa „Oksza”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20170908_ADM_270_12_2017_Ogloszenie.pdf

MT_20170908_ADM_270_12_2017_SIWZ_IZ_dla_KOL_i_OKS_z_zalacznikami.doc

MT_20170908_ADM_270_12_2017_SIWZ_IZ_dla_KOL_i_OKS_z_zalacznikami.pdf

MT_20170908_ADM_270_12_2017_Zalacznik_nr_7_do_SIWZ.docx

MT_20170908_ADM_270_12_2017_Zalacznik_nr_7_do_SIWZ.pdf

MT_20170908_ADM_270_12_2017_Zalacznik_nr_8_do_SIWZ.doc

MT_20170908_ADM_270_12_2017_Zalacznik_nr_8_do_SIWZ.pdf


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie nr 500026012-N-2017 z dnia 08-09-2017 r.

Zakopane:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 583002-N-2017

Data: 04/09/2017

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20170908_ADM_270_11_2017_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf

MT_20170908_ADM_270_11_2017_zmiana_SIWZ.pdf


POSTĘPOWANIE ADM.270-9/2017 – UNIEWAŻNIENIE

POSTĘPOWANIE ADM.270-8/2017 – UNIEWAŻNIENIE

POSTĘPOWANIE NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO – UNIEWAŻNIENIE


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – USŁUGI – ADM.270-11/2017

Ogłoszenie nr 583002-N-2017 z dnia 2017-09-04 r.

Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego: Pełnienie funkcji Inwestora zastępczego w zadaniach inwestycyjnych – w projektach: Przebudowa i remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczną budynku Muzeum stylu Zakopiańskiego- Inspiracje im. M.i B. Dembowskich, Przebudowa, remont konserwatorski zagrody Sołtysów w Jurgowie oraz Przebudowa, remont konserwatorski, odbudowa budynku gospodarczego oraz realizacja infrastruktury technicznej budynku Zagroda Korkoszów – Czarna Góra realizowanych w ramach: „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20170904_OGLOSZENIE_BZP.pdf

MT_20170904_SIWZ_Z_ZALACZNIKAMI_1-8.pdf

MT_20170904_ADM_270_11_2017_ZALACZNIKI_1-6.doc

 


POSTĘPOWANIE ADM.270-10/2017 – UNIEWAŻNIENIE


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ADM.270-10/2017


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – USŁUGI – ADM.270-5/2017 – WYBÓR OFERT

Kompleksowa obsługa administracyjno-finansowa projektów prowadzonych przez Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem, dofinansowanych ze środków unijnych.

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20170825_ADM_270_5_2017_WYBOR_CZESC_1.pdf

MT_20170825_ADM_270_5_2017_WYBOR_CZESC_2.pdf

MT_20170825_ADM_270_5_2017_WYBOR_CZESC_3.pdf

MT_20170825_ADM_270_5_2017_WYBOR_CZESC_4.pdf

 


ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na:

dostawę sprzętu fotograficznego do projektu pn. Cyfrowe przetworzenie i udostępnienie zbiorów 2D w Muzeum Tatrzańskim dofinansowanego w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 Poddziałanie 2.1.2 Cyfrowe zasoby regionalne.

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20170825_Zaproszenie_do_udzialu_na_udzielenie_zamowienia_publicznego.pdf

MT_20170825_Zalacznik_nr_1_do_zaproszenia.docx

MT_20170825_Zalacznik_nr_2_do_zaproszenia.docx

 


WYBÓR OFERTY – KONSERWACJA


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na:

Ogłoszenie nr 566696-N-2017 z dnia 2017-08-21 r.

Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego: Pełnienie funkcji Inwestora zastępczego w zadaniach inwestycyjnych – w projektach: Przebudowa i remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczną budynku Muzeum stylu Zakopiańskiego – Inspiracje im. M.i B. Dembowskich, Przebudowa, remont konserwatorski zagrody Sołtysów w Jurgowie oraz Przebudowa, remont konserwatorski, odbudowa budynku gospodarczego oraz realizacja infrastruktury technicznej budynku Zagroda Korkoszów – Czarna Góra realizowanych w ramach: „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20170821_ADM_270_10_2017_Ogloszenie.pdf

MT_20170821_ADM_270_10_2017_SIWZ_wraz_z_zalacznikami.doc

MT_20170821_ADM_270_10_2017_SIWZ_wraz_z_zalacznikami.pdf

MT_20170821_ADM_270_10_2017_Zalacznik_nr_7.docx

MT_20170821_ADM_270_10_2017_Zalacznik_nr_8.doc


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ADM.270-9/2017


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ADM.270-8/2017


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na:

Ogłoszenie nr 566591-N-2017 z dnia 2017-08-09 r.

Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego: pełnienie funkcji Inwestora zastępczego w zadaniach inwestycyjnych – w projektach: Przebudowa oraz remont konserwatorski wraz z budynkiem garażowym i infrastrukturą techniczną budynku Galerii Sztuki im. Włodzimierza i Jerzego Kulczyckich willa Koziańskich oraz Przebudowa konserwatorska i remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi budynku Gmachu Głównego Muzeum Tatrzańskiego realizowanych w ramach: “Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20170809_ADM_270_9_2017_Ogloszenie.pdf

MT_20170809_ADM_270_9_2017_SIWZ_IZ_dla_KOZ_i_GG.doc

MT_20170809_ADM_270_9_2017_SIWZ_wraz_z_zalacznikami.pdf

MT_20170809_ADM_270_9_2017_Zalacznik_nr_7_do_SIWZ.docx

MT_20170809_ADM_270_9_2017_Zalacznik_nr_8_do_SIWZ.doc


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na:

Zakopane 2017/08/08

Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego: Pełnienie funkcji Inwestora zastępczego w zadaniach inwestycyjnych – w projektach: Przebudowa oraz remont konserwatorski budynku Muzeum Stylu Zakopiańskiego willa “Koliba” oraz Przebudowa konserwatorska i remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczną budynku Galeria Sztuki XX wieku willa “Oksza”.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

PLIKI DO POBRANIA:

MT_20170808_ADM_270_8_2017_Ogloszenie.pdf
MT_20170808_ADM_270_8_2017_SIWZ_IZ_dla_KOL_i_OKS.doc
MT_20170808_ADM_270_8_2017_SIWZ_wraz_z_zalacznikami.pdf
MT_20170808_ADM_270_8_2017_Zalacznik_nr_7_do_SIWZ.docx
MT_20170808_ADM_270_8_2017_Zalacznik_nr_8_do_SIWZ.doc


ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na:

Konserwacja zachowawcza artefaktów umożliwiająca wykonanie ich odwzorowań cyfrowych do projektu pn. Cyfrowe przetworzenie i udostępnienie zbiorów 2D w Muzeum Tatrzańskim dofinansowanego w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 Poddziałanie 2.1.2 Cyfrowe zasoby regionalne

Zamawiający:
Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego
34-500 Zakopane, ul. Krupówki 10
Tel. 18 20 152 05,  fax. 18 20 638 72
e-mail : zp@muzeumtatrzanskie.pl;

Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt  8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.). W dalszej części niniejsze zaproszenie do udziału w postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego zwane jest także „zaproszeniem do składania ofert” lub „zaproszeniem”.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. Cyfrowe przetworzenie i udostępnienie zbiorów 2D w Muzeum Tatrzańskim dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 Poddziałanie 2.1.2 Cyfrowe zasoby regionalne

PLIKI DO POBRANIA:


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


POSTĘPOWANIE ADM.270-4/2017 – UNIEWAŻNIENIE


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie nr 500005035-N-2017 z dnia 25-07-2017 r.
Zakopane:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 551793-N-2017
Data: 14/07/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 27838500000,
ul. ul. Krupówki 10, 34500 Zakopane, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 182 015 205, e-mail zp@muzeumtatrzanskie.pl, faks 182 063 872.
Adres strony internetowej (url): www.muzeumtatrzanskie.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2017-07-24, godzina: 12:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2017-07-28, godzina: 12:00

PLIKI DO POBRANIA:


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – USŁUGI – ADM.270-5/2017

Ogłoszenie nr 556817-N-2017 z dnia 2017-07-24 r.
Kompleksowa obsługa administracyjno-finansowa projektów prowadzonych przez Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem, dofinansowanych ze środków unijnych
Zamawiający:
Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego
34-500 Zakopane, ul. Krupówki 10
Tel. 18 20 152 05, fax. 18 20 638 72

PLIKI DO POBRANIA:


POSTĘPOWANIE ADM.270-2/2017 – UNIEWAŻNIENIE

Zakopane, 24 lipca 2017 r.
postępowanie ADM.270-2/2017 unieważnienie
Do wszystkich Wykonawców
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na kompleksową obsługę administracyjno-finansową projektów prowadzonych przez Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem, dofinansowanych ze środków unijnych.

PLIK DO POBRANIA:


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie nr 500004589-N-2017 z dnia 20-07-2017 r.

Zakopane: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 551793-N-2017
Data: 14/07/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 27838500000, ul. Krupówki 10, 34-500 Zakopane, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 182 015 205, e-mail zp@muzeumtatrzanskie.pl, faks 182 063 872.
Adres strony internetowej (url): www.muzeumtatrzanskie.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6
Punkt: 2
W ogłoszeniu jest: Data: 2017-07-24, godzina: 12:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2017-07-26, godzina: 12:00

PLIKI DO POBRANIA:


DOSTAWA I MONTAŻ REGAŁÓW NA POTRZEBY MAGAZYNOWANIA EKSPONATÓW MUZEALNYCH – WYBÓR OFERTY

Zakopane, 19 lipca 2017 r.

postępowanie ADM.270-1/2017 wybór

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy:    przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż regałów na potrzeby magazynowania eksponatów muzealnych w budynku ZCE, ul. Kasprusie 35a, Zakopane, postępowanie ADM.270-1/2017

PLIK DO POBRANIA:


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

ADM.270-4/2017

Ogłoszenie nr 551793-N-2017 z dnia 2017-07-14 r.

Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego: Dostawa wyposażenia niezbędnego do wykonywania kopii cyfrowych artefaktów w ramach projektu pn. Cyfrowe przetworzenie i udostępnienie zbiorów 2D w Muzeum Tatrzańskim, w ramach poddziałania 2.1.2 – Cyfrowe zasoby regionalne w ramach II osi Priorytetowej: Cyfrowa Małopolska, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu
Cyfrowe przetworzenie i udostępnienie zbiorów 2D w Muzeum Tatrzańskim, dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

PLIKI DO POBRANIA:

 


POSTĘPOWANIE ADM.270-3/2017 – UNIEWAŻNIENIE

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie nr 500002887-N-2017 z dnia 10-07-2017 r.
Zakopane: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 543462-N-2017
Data: 04/07/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 27838500000,
ul. Krupówki 10, 34-500 Zakopane, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 182 015 205, e-mail zp@muzeumtatrzanskie.pl, faks 182 063 872.
Adres strony internetowej (url): www.muzeumtatrzanskie.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6
Punkt: IV.6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2017-07-12, godzina: 12:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2017-07-13, godzina: 12:00

PLIKI DO POBRANIA:


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Ogłoszenie nr 543462-N-2017 z dnia 2017-07-04 r.

Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego: Dostawa wyposażenia niezbędnego do wykonywania kopii cyfrowych artefaktów w ramach projektu pn. Cyfrowe przetworzenie i udostępnienie zbiorów 2D w Muzeum Tatrzańskim, w ramach poddziałania 2.1.2 – Cyfrowe zasoby regionalne w ramach II osi Priorytetowej: Cyfrowa Małopolska, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak

Nazwa projektu lub programu

Cyfrowe przetworzenie i udostępnienie zbiorów 2D w Muzeum Tatrzańskim, dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

PLIKI DO POBRANIA:


Wpisz szukane wyrażenie