POSTĘPOWANIE ADM.270-3/2021 „Rewitalizacja zespołu dworskiego w Łopusznej (XVIII – XIX w.) – kontynuacja prac konserwatorskich i robót budowlanych”

[21.10.2021] OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA – POSTĘPOWANIE ADM.270-3/2021

Dotyczy: ogłoszenia wyniku postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129), dalej p.z.p. na roboty budowlane pn. „Wykonanie robót budowlano-remontowych i konserwatorskich obiektów należących do budynku wpisanego do rejestru zabytków, w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Projekt remontu budynku dworu, kuchni dworskiej i stróżówki wraz z infrastruktura techniczną, należących do zespołu dworsko-folwarcznego w Łopusznej oraz remontu pozostałych obiektów na terenie zespołu w zakresie remontu więźb, pokryć dachowych, instalacji odgromowych i projektu instalacji niskoprądowych” w ramach projektu pod nazwą „Rewitalizacja zespołu dworskiego w  Łopusznej (XVIII – XIX w.) – kontynuacja prac konserwatorskich i robót budowlanych”, dofinansowanych ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Ochrona zabytków”.

Link do ogłoszenia: https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08d95bd5-d6c6-b3a6-4beb-550001afdf91

[27.08.2021] INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA ZAMÓWIENIE – POSTĘPOWANIE ADM.270-3/2021

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129), dalej p.z.p. na roboty budowlane pn. „Wykonanie robót budowlano-remontowych i konserwatorskich obiektów należących do budynku wpisanego do rejestru zabytków, w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Projekt remontu budynku dworu, kuchni dworskiej i stróżówki wraz z infrastruktura techniczną, należących do zespołu dworsko-folwarcznego w Łopusznej oraz remontu pozostałych obiektów na terenie zespołu w zakresie remontu więźb, pokryć dachowych, instalacji odgromowych i projektu instalacji niskoprądowych” w ramach projektu pod nazwą „Rewitalizacja zespołu dworskiego w  Łopusznej (XVIII – XIX w.) – kontynuacja prac konserwatorskich i robót budowlanych”, dofinansowanych ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Ochrona zabytków”.

Link do ogłoszenia: https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08d95bd5-d6c6-b3a6-4beb-550001afdf91

[10.08.2021] OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBOTY BUDOWLANE – POSTĘPOWANIE ADM.270-3/2021

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r.poz. 1129), dalej p.z.p. na roboty budowlane pn. „Wykonanie robót budowlano-remontowych i konserwatorskich obiektów należących do budynku wpisanego do rejestru, w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Projekt remontu budynku dworu, kuchni dworskiej i stróżówki wraz z infrastruktura techniczną, należących do zespołu dworsko-folwarcznego w Łopusznej oraz remontu pozostałych obiektów na terenie zespołu w zakresie remontu więźb, pokryć dachowych, instalacji odgromowych i projektu instalacji niskoprądowych” w ramach projektu pod nazwą „Rewitalizacja zespołu dworskiego w  Łopusznej (XVIII – XIX w.) – kontynuacja prac konserwatorskich i robót budowlanych”, dofinansowanych ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Ochrona zabytków”.

 

Link do ogłoszenia:

https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08d95bd5-d6c6-b3a6-4beb-550001afdf91

[27.08.2021] INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – POSTĘPOWANIE ADM.270-3/2021

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129), dalej p.z.p. na roboty budowlane pn. „Wykonanie robót budowlano-remontowych i konserwatorskich obiektów należących do budynku wpisanego do rejestru zabytków, w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Projekt remontu budynku dworu, kuchni dworskiej i stróżówki wraz z infrastruktura techniczną, należących do zespołu dworsko-folwarcznego w Łopusznej oraz remontu pozostałych obiektów na terenie zespołu w zakresie remontu więźb, pokryć dachowych, instalacji odgromowych i projektu instalacji niskoprądowych” w ramach projektu pod nazwą „Rewitalizacja zespołu dworskiego w  Łopusznej (XVIII – XIX w.) – kontynuacja prac konserwatorskich i robót budowlanych”, dofinansowanych ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Ochrona zabytków”.

[01.10.2021] WYBÓR OFERTY – POSTĘPOWANIE ADM.270-3/2021

Dotyczy: wyboru najkorzystniejszej oferty o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129), dalej p.z.p. na roboty budowlane pn. „Wykonanie robót budowlano-remontowych i konserwatorskich obiektów należących do budynku wpisanego do rejestru zabytków, w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Projekt remontu budynku dworu, kuchni dworskiej i stróżówki wraz z infrastruktura techniczną, należących do zespołu dworsko-folwarcznego w Łopusznej oraz remontu pozostałych obiektów na terenie zespołu w zakresie remontu więźb, pokryć dachowych, instalacji odgromowych i projektu instalacji niskoprądowych” w ramach projektu pod nazwą „Rewitalizacja zespołu dworskiego w  Łopusznej (XVIII – XIX w.) – kontynuacja prac konserwatorskich i robót budowlanych”, dofinansowanych ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Ochrona zabytków”.

Wpisz szukane wyrażenie