Praca

DYREKTOR MUZEUM TATRZAŃSKIEGO IM. DRA TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO

ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego Muzeum

 

  1. Wymagania niezbędne :

1) Kandydat na stanowisko głównego księgowego musi spełniać wymogi zawarte w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009  r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.);

2) znajomość regulacji prawnych w zakresie: administracji samorządowej, kodeksu postępowania administracyjnego, finansów publicznych, rachunkowości, egzekucji administracyjnej, prawa podatkowego, ustawy o zamówieniach publicznych, Kodeksu Pracy

3) znajomość przepisów dot. zasad wykorzystywania środków finansowych przyznanych na realizację projektów w ramach Programów Unii Europejskiej

4) posiadać doświadczenie przy rozliczaniu projektów Unii Europejskiej;

5) posiadać doświadczenie w pracy muzealnej;

  1. Wymagania dodatkowe:

– komunikatywna znajomość języka angielskiego;

– samodzielność działania;

– odpowiedzialność, wysoka kultura osobista;

– dyspozycyjność, rzetelność, dokładność, terminowość;

– umiejętność pracy w zespole;

– praktyczna umiejętność obsługi programów biurowych (pakiet MS Office).

  1. Warunki pracy:

– rodzaj umowy – umowa o pracę

– wymiar czasu pracy – pełny etat

– miejsce pracy: Muzeum Tatrzańskie, Zakopane, ul. Krupówki 10

  1. Oferujemy:

– możliwość rozwoju zawodowego

– ciekawą pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury

– stabilne zatrudnienie

  1. Wymagane dokumenty:

– cv

– list motywacyjny

– kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i niekaralność

– oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101, poz. 926 z późn.zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

  1. Termin i miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Muzeum Tatrzańskiego, 34-500 Zakopane ul. Krupówki 10, lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@muzeumtatrzanskie.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 lipca 2018 r.

 

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

 

Zakopane, dnia 20.06.2018  r.

 

 


 
UWAGA!

WOLONTARIUSZE PILNIE POSZUKIWANI!

Lubisz obcować z kulturą i sztuką? Interesujesz się historią oraz tradycją Podhala i chcesz je lepiej poznać? A może szukasz odpowiedniego miejsca do odbycia praktyki szkolnej lub studenckiej?

Mamy ofertę dla Ciebie! Muzeum Tatrzańskie poszukuje osób chętnych do stałej i czasowej współpracy z poszczególnymi filiami oraz biblioteką muzealną. Zapewniamy sporo ciekawych wrażeń, możliwość zdobycia cennych doświadczeń i uczestniczenia w niecodziennych wydarzeniach.

Jesteś chętny? Skontaktuj się z nami…
Serdecznie zapraszamy!